Home > News > Vlaamse Regering keurt kaart van de ruimtelijk bedreigde bossen goed
Print pageprint Stay Informedprint

NEWS

Vlaamse Regering keurt kaart van de ruimtelijk bedreigde bossen goed

calendar_new
18/04/2017
Related Lawyer(s)

De Vlaamse Regering heeft op 31 maart 2017 een kaart met de meest kwetsbare waardevolle bossen voorlopig vastgesteld.

De bossen die op deze kaart voorkomen zijn allemaal zogenaamde “zonevreemde bossen”. Het gaat om 12.262 hectare aan bossen die gelegen zijn in gebieden die volgens de geldende bestemmingsvoorschriften ontbost hadden kunnen worden (zoals gebieden voor industrie, recreatie, wonen en landbouw).

Deze kaart is geen vrijblijvend beleidsinstrument. Voor de bossen die op deze kaart voorkomen geldt – met onmiddellijke ingang - een principieel ontbossingsverbod. De Vlaamse Regering kan hierop op individuele basis afwijkingen toekennen. Indien de Vlaamse Regering dit weigert moet zij binnen twee jaar een aanvang nemen met een bestemmingswijziging. Die bestemmingswijziging kan dan aanleiding geven tot een recht op een planschadevergoeding.  Het verkrijgen van een dergelijke vergoeding is in het verleden geen evidentie gebleken.

Een aanduiding als “meest kwetsbaar waardevol bos” geeft dus minstens aanleiding tot een extra vertraging voor de realisatie van projecten. Indien de Vlaamse Regering bovendien de ontheffing weigert zal de grond de facto onbebouwbaar worden.

De kaart zal nog het voorwerp uitmaken van een openbaar onderzoek, dat zal lopen van 16 mei 2017 tot vrijdag 14 juli 2017.

De ontwerpkaart is momenteel enkel nog maar op de website van “de Standaard” gepubliceerd. In de komende dagen zal het Agentschap voor Natuur en Bos de kaart op haar website (https://www.natuurenbos.be/openbaaronderzoek)  publiceren.