Home > News > Vereiste van het actueel belang bij een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State wankelt
Print pageprint Stay Informedprint

NEWS

Vereiste van het actueel belang bij een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State wankelt

calendar_new
05/11/2019
Related Lawyer(s)

In het laatste nummer van het Nieuw Juridisch Weekblad heeft Tim Souverijns, Senior Attorney in het departement Regulatory van ons kantoor, een noot geschreven onder drie arresten van de Raad van State die het vereiste van het actueel belang bij een beroep tot nietigverklaring voor de Raad verder afzwakken. In één van deze arresten stelt de Raad een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof over de verenigbaarheid van het vereiste van een actueel belang met het gelijkheids- en niet-discriminatiebeginsel in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Tim Souverijns komt tot de conclusie dat het Grondwettelijk Hof dit vereiste als buitensporig zal beschouwen, gelet op de recente arrest Vermeulen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en gelet op de eerdere rechtspraak van het Grondwettelijk Hof.