Home > News > The Road to Zero. Het emissiehandelssysteem vandaag en tijdens het volgende decennium
Print pageprint Stay Informedprint

NEWS

The Road to Zero. Het emissiehandelssysteem vandaag en tijdens het volgende decennium

calendar_new
13/02/2019
Related Lawyer(s)

Een artikel geschreven door Jonas Van Orshoven verscheen in de nieuwste editie van het tijdschrift MER (Milieu- en Energierecht) : "The Road to Zero. Het emissiehandelssysteem vandaag en tijdens het volgende decennium".

Het Europees emissiehandelssysteem, waaronder bedrijven het recht verwerven om broeikasgassen uit te stoten en dat recht onderling kunnen verhandelen, staat aan de vooravond van zijn vierde handelsperiode. Die zal lopen van 2021 tot 2030.De Uniewetgever heeft het systeem verder aangescherpt, in overeenstemming met zijn doelstelling om tegen 2030 40 % minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990. Deze bijdrage neemt het emissiehandelssysteem onder de loep en geeft een globaal overzicht van de juridische werking ervan. De opkomende rechtspraak biedt houvast bij de toepassing van dit beleidsinstrument dat, vanwege zijn toenemende impact op de praktijk, tijdens de komende jaren ongetwijfeld nog voer voor discussie zal vormen.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.