Home > News > Newsflash: nieuwe aanbeveling GBA inzake direct marketing
Print pageprint Stay Informedprint

NEWS

Newsflash: nieuwe aanbeveling GBA inzake direct marketing

calendar_new
25/02/2020

Op 10 februari 2020 heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit (“GBA”) de eerste aanbeveling van 2020 gepubliceerd die gaat over de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/nieuws/direct-marketing-de-gegevensbeschermingsautoriteit-legt-de-spelregels-uit). Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de zogenaamde “GDPR” naar de Engelse benaming “General Data Protection Regulation”) van toepassing werd op 25 mei 2018, ontving de GBA maar liefst 600 vragen over direct marketing . Dit in combinatie met vastgestelde onregelmatigheden en het almaar indringender karakter van bepaalde methodes, zorgde ervoor dat direct marketing op de lijst van strategische prioriteiten werd gezet, aldus de GBA.

Direct marketing omvat elke soort communicatie (bv. e-mail, sms, telefoon, brief...) gericht op de promotie of verkoop van producten of diensten aan een natuurlijke persoon hetzij in een privé, hetzij in een professionele context. Direct marketing omvat dus meer dan de gebruikelijke nieuwsbrief of persoonsgerichte reclame; ook kerstkaarten, uitnodigingen voor events, brochures enzovoort kunnen hieronder vallen. Tenzij direct marketing wordt gericht aan een anonieme bestemmeling (zoals “info@ ....” of “customerservices@ .....” ), impliceert direct marketing in principe de verwerking van persoonsgegevens (bv. telefoonnummer of (e-mail) adres), zodat de verplichtingen van de GDPR gelden.

De GBA geeft in de aanbeveling met name verdere duiding over de toestemming en het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke als mogelijke rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden. De GBA benadrukt dat zo een gerechtvaardigd belang niet automatisch geldt. Een specifieke belangenafweging dient hiervoor uitgevoerd te worden, waarbij rekening werd gehouden met met de redelijke privacy verwachtingen van de betrokkene.

Doorheen de gehele aanbeveling benadrukt de GBA de verplichting van de verwerkingsverantwoordelijken om de betrokkenen (gedetailleerde) informatie te verstrekken over de verwerkingsactiviteit. Betrokkenen dienen steeds geïnformeerd te worden over onder andere welke persoonsgegevens verwerkt zullen worden voor welke soort directe marketing communicatie, van waar de persoonsgegevens komen (bv. aangekocht bij een onderneming of verkregen via databank verrijking) en wie ze allemaal zal verkrijgen en/of gebruiken (bv. andere vennootschappen in de groep). Ook over het faciliteren van het recht van bezwaar van de betrokkene gaat de GBA uitvoerig in (het moet o.a. gratis en eenvoudig zijn, met één simpele muisklik zonder verder te moeten scrollen of een paswoord te moeten invoeren).

Interessant is verder nog het hoofdstuk over de verkoop, het verhuur en de verrijking van persoonsgegevens. Denk aan het aan- of verkopen van contactenlijsten, databank verrijking, enzovoort. De GBA legt ook voor deze praktijken de spelregels uit en benadrukt dat betrokkenen steeds geïnformeerd dienen te worden over de verwerkingsactiviteiten, ongeacht of de persoonsgegevens rechtstreeks van de betrokkenen worden verkregen, of van openbare websites (zoals de website van de KBO, Trends top, etc.). Ten slotte gaat de GBA ook nog in op profilering en gerichte reclame op basis van klantenprofielen die middels deze profilering werden gecreëerd.

Hoewel de aanbeveling grotendeels een overzicht geeft van de geldende principes volgens hetwelk rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden in concreto beoordeeld moet worden, bevat de aanbeveling ook veel nuttige (praktijk)voorbeelden, die verwerkingsverantwoordelijken meer houvast kunnen geven bij het voeren van hun directe marketing beleid in de praktijk.

Indien u vragen heeft over dit bericht of bijkomende uitleg wenst, kan u ons contacteren via d.taeymans@liedekerke.com.