Home > News > Het Hof van Cassatie bevestigt: de opschortende voorwaarde van het bekomen van krediet is niet zuiver potestatief
Print pageprint Stay Informedprint

NEWS

Het Hof van Cassatie bevestigt: de opschortende voorwaarde van het bekomen van krediet is niet zuiver potestatief

calendar_new
22/05/2019
Het Hof van Cassatie bevestigt: de opschortende voorwaarde van het bekomen van krediet is niet zuiver potestatief
 
In een arrest van 30 januari 2019 diende het hof van beroep te Antwerpen zich uit te spreken over de geldigheid van een aankoopoptie. In het contractuele document was opgenomen dat de betalingsverbintenis zou worden uitgevoerd nadat een krediet van 10.000.000 EUR werd bekomen bij een bankinstelling. Het hof van beroep achtte deze voorwaarde nietig omdat ze zuiver potestatief was.
 
 
Indien u meer informatie wenst hierover, aarzel dan niet om Olivier Vanden Berghe (o.vandenberghe@liedekerke.com) en Jonas Vansevenant (j.vansevenant@liedekerke.com) te contacteren.