Home > News > Headlines Banking & Finance (Insolvency) - Februari 2016
Print pageprint Stay Informedprint

NEWS

Headlines Banking & Finance (Insolvency) - Februari 2016

calendar_new
26/02/2016
Related Lawyer(s)

Samenvatting

Een reorganisatieplan dat door de wettelijk vereiste meerderheid van de schuldeisers is goedgekeurd, wordt ter homologatie voorgelegd aan de rechtbank (artikel 55, § 1 WCO). Indien de rechtbank oordeelt dat de pleegvormen niet werden nageleefd of dat het plan de openbare orde schendt dan mag zij in een gemotiveerde beslissing aan de schuldenaar toestaan een aangepast reorganisatieplan aan de schuldeisers voor te leggen (de zogenaamde “herkansing”, artikel 55, § 2 WCO).

In een arrest van 28 januari 2016 beslist het Hof van Cassatie dat bij de beoordeling van het aangepaste plan – dat enkel werd aangepast op de door de rechtbank aangewezen punten en voor het overige identiek is gebleven aan het oorspronkelijke plan – de rechtbank uitsluitend nog mag oordelen of het plan thans op die aangepaste punten de pleegvormen en/of de openbare orde schendt.

Dit betekent dus dat bij een herkansing de beoordelingsruimte van de rechtbank wordt beperkt tot de punten waarover de rechtbank bij een eerste beoordeling besliste dat ze de pleegvormen niet eerbiedigden of in strijd waren met de openbare orde.

Read more...