Home > News > Grondwettelijk Hof verbetert rechtsbescherming bij procedure Raad van State
Print pageprint Stay Informedprint

NEWS

Grondwettelijk Hof verbetert rechtsbescherming bij procedure Raad van State

calendar_new
16/01/2019
Related Lawyer(s)

In de laatste editie van de Juristenkrant becommentarieert Tim Souverijns, Senior Attorney in ons Regulatory departement, twee arresten van het Grondwettelijk Hof die de verjaringsstuitende werking van een vernietigingsberoep bij de Raad van State, die volgens artikel 2244, §1, derde lid BW enkel geldt wanneer dat beroep wordt ingewilligd, uitbreiden naar het geval waarin dat beroep wordt verworpen (zowel wanneer het beroep onontvankelijk is, als wanneer het ongegrond is).

Klik hier voor meer informatie.