Home > News > Grondwettelijk hof maakt komaf met de versoepelde verkavelingsplicht en legt daarmee een bom onder reeds verleende vergunningen en afgesloten overeenkomsten
Print pageprint Stay Informedprint

NEWS

Grondwettelijk hof maakt komaf met de versoepelde verkavelingsplicht en legt daarmee een bom onder reeds verleende vergunningen en afgesloten overeenkomsten

calendar_new
27/01/2020
Related Lawyer(s)
Tim Souverijns en Bert Van Herreweghe, Senior Attorneys in ons Regulatory departement, becommentariëren in het Tijdschrift voor Ruimtelijke ordening, Omgeving en Stedenbouw het arrest nr. 80/2019 van 23 mei 2019 waarbij het Grondwettelijk Hof de afschaffing van de verkavelingsplicht vernietigt bij afsplitsing van één onbebouwde kavel van een al bebouwd perceel.
 
Volgens het Hof schendt de versoepelde verkavelingsplicht de standstill-verplichting inzake het gezond leefmilieu, zoals gewaarborgd in artikel 23, derde lid, 4° van de Grondwet, omdat dit het mogelijk maakt om een grote verkaveling, die in beginsel aan de vergunningsplicht onderworpen zou zijn, op kunstmatige wijze op te delen, waardoor, “zonder beperking qua omvang van de percelen of het aantal ervan”, de vergunningsplicht en al de daaruit volgende waarborgen voor het leefmilieu en de goede ruimtelijke ordening kunnen worden vermeden.
 
De bespreking besteedt zowel aandacht aan de inhoud als aan de gevolgen van het arrest.
 
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, aarzel dan niet om Tim of Bert te contacteren.