Home > News > Federale Staatsstructuur. Duiding 2018
Print pageprint Stay Informedprint

NEWS

Federale Staatsstructuur. Duiding 2018

calendar_new
14/05/2018
Related Lawyer(s)

Frank Judo, Tim Souverijns en Julie Vanhoenacker becommentariëren enkele wetsartikelen in het boek “Federale Staatsstructuur. Duiding 2018”. Duiding Federale Staatsstructuur beoogt de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de instellingen in het federale België te verhelderen aan de hand van een artikelsgewijze bespreking van de bepalingen van de Grondwet, die handelen over de instellingen, alsook van de belangrijkste bepalingen van de bijzondere meerderheidswetten en de gewone wetten inzake de staatshervorming. Daarbij wordt aandacht besteed aan de relevante parlementaire voorbereiding, rechtsleer, rechtspraak en adviezen van de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

Frank Judo bespreekt de artikelen 5 bis en 5 ter van de Bijzondere Brusselwet, Tim Souverijns de artikelen 87 en 88 van de Bijzondere Wet tot Hervorming der Instellingen en Julie Vanhoenacker de artikelen 99 t.e.m. 101, 103 en 104 en 124 t.e.m. 126 van de Grondwet.