Home > News > De nieuwe publiciteitsverordening: openbaar onderzoek vanaf 30 mei 2017
Print pageprint Stay Informedprint

NEWS

De nieuwe publiciteitsverordening: openbaar onderzoek vanaf 30 mei 2017

calendar_new
22/05/2017
Related Lawyer(s)

Op 5 mei 2017 heeft de Vlaamse Regering principieel het besluit goedgekeurd dat een gewestelijke stedenbouwkundige verordening over publiciteitsinrichtingen vaststelt.

Dit is meteen de eerste stedenbouwkundige verordening die onderworpen is aan een verplicht openbaar onderzoek. Deze verplichting vloeit voort uit het decreet betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid van 15 juli 2016, dat op dit punt pas op 1 mei 2017 in werking trad.

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening komt in de plaats van een tiental K.B.’s uit de jaren jaren ’50 en ‘60 van de vorige eeuw, die vooral ingegeven waren door esthetische overwegingen.

De Vlaamse Regering wenst met de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening komaf te maken met een aantal verouderde elementen uit deze regeling. Zo verdwijnt het onderscheid tussen toeristische wegen en andere wegen.

De nieuwe regeling is voor een groot deel ook ingegeven door verkeersveiligheid. Het doel van publiciteit langsheen de openbare wegen bestaat er immers juist in om de aandacht van de weggebruikers te trekken, terwijl een te grote afleiding juist te vermijden is.

In de lijn hiervan bevat het ontwerp onder meer een totaal nieuwe regeling voor in-of uitwendig verlichte publiciteitsinrichtingen. Deze beperkt de contrastverhouding met het omgevingslicht tot 1,10, en verbiedt knipperende of flitsende boodschappen, bewegende beelden of speciale effecten bij de overgang tussen boodschappen. Bij wisselende boodschappen moet de weergavetijd bovendien minimaal 15 seconden bedragen. Wisselende boodschappen zijn bovendien verboden indien zij herkenbaar zijn vanaf autosnelwegen, primaire en secundaire wegen waar de rijtaak complex is.

Het ontwerp maakt verder een onderscheid tussen zaakgebonden en niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen. Dit onderscheid heeft betrekking op de vraag of de publiciteit al dan niet strekt tot de identificatie of bekendmaking van een product, dienst of activiteit die onlosmakelijk verbonden is met de locatie waar ze is aangebracht.

Voor zaakgeboden publiciteitsinrichtingen geldt voortaan dat deze niet in de eerste vier meter van de achteruitbouwstrook langs gewestwegen mogen geplaatst worden.

Voor niet-zaakgebonden publiciteitsinrichtingen bepaalt het ontwerp dat deze in beginsel verboden zijn op plaatsen waar deze herkenbaar zijn vanaf de autosnelweg. Op dit verbod bestaan wel enkele uitzonderingen.

Het openbaar onderzoek over dit ontwerp zal lopen tot 29 juni 2017.