Home > COVID-19 RESOURCE CENTER: LATEST UPDATES
Print pageprint Stay Informedprint

COVID-19 RESOURCE CENTER: LATEST UPDATES

   13/07/2020
   Tax & Social Security
     
Uitstel van betaling - precisering - coronamaatregel  

Omwille van de corona-epidemie heeft de regering een uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020 goedgekeurd (koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 - BS van 12 mei 2020. Deze maatregelen hebben betrekking op drie soorten uitstel van betaling:

 • Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn
 • Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten
 • Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten werden en hun economische activiteit zwaar verminderd zien.

Het daarop aansluitende koninklijk besluit nr. 30 (BS van 15 juni 2020) wijzigt retroactief dit koninklijk besluit nr. 17 en gaat verder in op een aantal bepalingen.

     

 

   10/07/2020
   State and Support Measures
     
KMO’s benutten volop nieuwe  kredietlijnen  

Febelfin coronamonitor: de laatste evoluties in betalingsuitstellen en betalingen in beeld

 • De voorbije maand hebben de Belgische banken meer dan 20.000 nieuwe kredieten verleend aan kmo’s (met en zonder staatsgarantie). Ook de grote ondernemingen blijven gebruik maken van nieuwe kredieten: in juni werden er meer dan 2.300 verleend.
 • Naast het toekennen van nieuw krediet, ondersteunen de Belgische banken ondernemingen én gezinnen ook via het verlenen van betalinguitstel.

Zo verleenden ze de voorbije weken:

 • 123.356 betalingsuitstellen voor hypothecaire kredieten
 • 5.091 betalingsuitstellen voor consumentenkredieten
 • 134.127 betalingsuitstellen voor ondernemingskredieten
     

 

   9/07/2020
   Financial services – Regulatory
     
ESMA clarifies external support within the meaning of article 35 of the mmf regulation  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU securities markets regulator, today publishes a public statement on external support under Article 35 of the Money Market Funds (MMF) Regulation.

ESMA is issuing this statement in the context of financial markets authorities recent actions to mitigate the impact of COVID-19 on the EU’s financial markets, to clarify the potential interaction between the intermediation of credit institutions and the requirements of Article 35 of the MMF Regulation on external support. It also aims to coordinate the supervisory approaches of national competent authorities (NCAs) in light of these and any future liquidity challenges for MMFs in the context of the current COVID-19 pandemic

 

   Banking & Finance
     
EBA calls on resolution authorities to consider the impact of COVID-19 on resolution strategies and resolvability assessments  

The European Banking Authority (EBA) published today a statement on resolution planning in light of the COVID-19 pandemic. With this statement, the EBA intends to reiterate the importance of resolution planning in times of uncertainty to ensure that resolution stands as a credible option in times of stress. In addition, the EBA highlights the importance for resolution authorities to continue promoting institutions’ efforts to enhance their capabilities and increase their resolvability.

Resolution authorities should take into account the impact of COVID-19 on banks and their business models when taking decisions on resolution plans and on the minimum requirement for own funds and eligible liabilities (MREL). In addition, resolution authorities should use and test resolution colleges as the main fora to exchange information and share decisions in these times of stress.

     

 

   8/07/2020
   Employment
     
Tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering - coronamaatregel  
Het KB nr. 46 voorziet in de mogelijkheid dat ondernemingen erkend in moeilijkheden en/of in herstructurering waarvan de begindatum van de erkenning valt in de periode 1 maart 2020 - 31 december 2020, overgaan tot een tijdelijke collectieve vermindering van de arbeidsduur met 1/4de of 1/5de al dan niet in combinatie met de invoering van een vierdagenweek (dit laatste enkel voor de voltijdse werknemers). De tijdelijke collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek kunnen ingevoerd worden voor maximum 1 jaar en kan enkel gedurende de periode van erkenning en ten vroegste op 1 juli 2020.

 

   Banking & Finance
     
     
EIOPA clarifies supervisory expectations on product oversight and governance requirements in the context of COVID-19  

Today, the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) has issued a statement calling on insurance companies to review their product oversight and governance measures because of the potential impact the COVID-19 pandemic can have on products and their utility for customers. It is vitally important that insurance companies place the fair treatment of customers at the heart of their response to the COVID-19 pandemic.

To ensure the continuing fair treatment of customers in light of COVID-19, insurance manufacturers are asked to:

 • Identify their products affected as a result of COVID-19
 • Assess possible unfair treatment of customers for these products
 • Consider proportionate remedial measures
     
     
Betalingsuitstel krediet  voor burgers en  bedrijven kan worden  verlengd tot eind 2020  
Particulieren en bedrijven die voor hun hypothecair of ondernemingskrediet betalingsuitstel hebben gevraagd en gekregen tot uiterlijk 31 oktober 2020, kunnen bijkomend uitstel krijgen tot eind dit jaar. Voorwaarde is wel dat zij op het moment dat ze verlenging aanvragen nog steeds aan alle voorwaarden voldoen. Zo moeten ze bv. ook nu aantonen dat ze financieel lijden onder de gevolgen van de coronacrisis.
     

 

   6/07/2020
   State aid and Support Measures
     
Commission and EIB provide CureVac with a €75 million financing for vaccine development and expansion of manufacturing  
The European Investment Bank (EIB) and CureVac, a clinical-stage biopharmaceutical company developing a new class of transformative medicines based on optimised mRNA, entered into a €75 million loan agreement to support the Company's ongoing development of vaccines against infectious diseases, including its vaccine candidate CVnCoV aimed at preventing SARS-CoV-2 infections. In addition, the loan will support the Company's efforts to expand its existing Good Manufacturing Practice (GMP) certified production capabilities and accelerate the completion of its fourth production site in Tübingen, Germany. The EIB financing will be provided in three €25 million tranches upon completion of pre-defined milestones.

 

   Tax & Social Security
     
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 6, tweede lid, van de wet van 7 mei 2020 houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid / Arrêté royal en exécution de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
     

 

   3/07/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de behandelingstermijnen van de beoordelingscommissie volgens het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 en de bijzondere sociale leningen ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen / Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures concernant les délais de traitement de la commission d'évaluation conformément à l'arrêté Procédure Logement du 14 juillet 2017 et concernant les prêts sociaux spéciaux suite aux mesures restrictives en matière de coronavirus
     
     
Meer CEO-fraude in tijden van corona  

Het verhoogde thuiswerk dat in vele bedrijven werd – en nog steeds wordt - doorgevoerd om het coronavirus te helpen indijken, is voor fraudeurs een opportuniteit om bedrijven op te lichten. Ze geven zich uit als de CEO (of een andere interne of externe vertrouwenspersoon) van het bedrijf en vragen om enkele belangrijke en dringende betalingen te doen.

Tips om CEO-fraude te voorkomen
In gewone werkomstandigheden zal een medewerker die een dergelijk mailtje ontvangt van zijn of haar CEO en twijfels heeft over de vraag tot betaling al snel even binnenstappen in het bureau van de CEO. Nu thuiswerk bij veel bedrijven (al dan niet tijdelijk) de norm is geworden is deze controlestap een stuk groter. Medewerkers zullen dit bijvoorbeeld niet (durven) controleren via telefoon.

De beste tip om CEO-fraude te voorkomen is dan ook: bouw voldoende controlestappen in. Spreek af dat - en al zeker grote - betalingen niet enkel via mail worden doorgegeven maar ook bevestigd worden via een sms, een WhatsAppbericht, via telefoon, …

 

   State aid and Support Measures
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaams Gewest die investeringen doen betreffende de productie van COVID-19 relevante producten / Arrêté du Gouvernement flamand accordant une aide stratégique à la transformation d'entreprises en Région flamande qui investissent dans la fabrication de produits pertinents en matière de COVID-19
     

 

   2/07/2020
   Banking & Finance
     
Investment Plan for Europe exceeds €500 billion investment target ahead of time  
Over the past years and especially after the coronavirus outbreak the focus of the EFSI shifted: it has inspired InvestEU, the Commission's new investment programme for the years 2021-2027, and already now it contributes to the Corona Response Investment Initiative. EFSI will also play a key role in the NextGenerationEU package of measures to rebuild the European economy after the coronavirus shock. It will do this via a top-up for a Solvency Support Instrument, which aims to prevent insolvencies in European businesses.

 

   State aid and Support Measures
     
Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus

 

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au congé parental « corona » dans le contexte de la pandémie du coronavirus pour le personnel de Wallonie-Bruxelles International / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het "corona-ouderschapsverlof" in de context van de coronavirus-pandemie voor het personeel van Wallonie-Bruxelles International
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur des mesures de déconfinement en matière formation à la conduite pour limiter la prolifération du COVID-19 / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende maatregelen inzake rijopleiding voor de versoepeling van de lockdown om de verspreiding van COVID-19 in te perken
     

 

   1/07/2020
   Banking & Finance
     
     

EIB and ESM lead discussion on how to connect capital markets with a post-coronavirus sustainable recovery

 

The European Investment Bank (EIB) and the European Stability Mechanism (ESM) are hosting today and tomorrow a joint online seminar on capital markets in the midst of the COVID-19 crisis. Aimed at their investor bases, the first day of the program will cover experts’ views on the macroeconomic and structural impact of the current crisis, as well as the role of sustainable finance in the economic recovery and the role of public and private investment in continuing to sustain the transition to a greener and low-carbon economy. The second day will be focused on Europe’s financial resilience highlighting its journey from banking union to capital markets union.

Both institutions are playing a key role in Europe’s response to COVID-19 crisis. Within the EUR 540bn rescue package approved by the European Council in April 2020, the EIB is establishing a European Guarantee Fund that will mobilise up to EUR 200bn, mainly to support SMEs. The ESM has made available a EUR 240bn credit line, Pandemic Crisis Support, for euro area Member States to cover their direct and indirect healthcare costs related to COVID-19.

     
     
Financial Stability Report: Solid Belgian financial sector can face and help solve the challenges of the COVID-19 crisis  
The COVID-19 pandemic poses challenges to the financial sector and financial stability. But the Belgian financial system, thanks to its capital and liquidity buffers, is solid and can thus play a key role in cushioning the impact of the crisis on households and businesses. In its annual Financial Stability Report, the National Bank of Belgium (NBB), as supervisor, calls on financial institutions to continue to support the real economy, if necessary, by using the buffers that have been built up.

 

   Regulatory - Environment
     
Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19
     

 

   30/06/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses en matière de fonction publique dans le contexte de la reprise des activités suite à la pandémie de COVID-19 / Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten
     
     
Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken / Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

 

   Banking & Finance
     
The NBB keeps the CCyB rate at 0%  

Pursuant to its macroprudential powers laid down in the Belgian Banking Law of 2014, the NBB decided on 9 June 2020 to maintain the countercyclical buffer rate for credit risk exposures to the Belgian private non-financial sector at 0 % for the third quarter of 2020.

Given the significant challenges the global economy is now facing, the National Bank of Belgium (NBB) had announced, on 11 March 2020, the full release of the countercyclical buffer.

The countercyclical buffer is a temporary macroprudential buffer that is built up during the upward phase of the credit cycle in order to ensure sufficient absorption capacity for banks to have a sufficient margin to cover credit losses during the downward phase of the credit cycle.

     

 

   29/06/2020
   Regulatory - Environment
     
Het omzetverlies als gevolg van de coronacrisis blijft aanzienlijk, maar is reeds met de helft verminderd  
De Belgische ondernemingen ramen dat hun omzet nog steeds 17 % onder het niveau van vóór de crisis ligt, dat is zowat de helft van de impact die werd opgetekend tijdens de weken van lockdown. Het gaat om een herstel met 6 procentpunten in twee weken en met 9 procentpunten in een maand. Het herstel is vrij algemeen gespreid over de sectoren en deze week betreft het in het bijzonder de horeca, waar de omzet duidelijk verbetert maar nog niet de helft overschrijdt van het niveau van vóór de crisis. De perceptie van het faillissementsrisico, de liquiditeitsproblemen en de mate van bezorgdheid zijn overigens verbeterd. Dat is wat blijkt uit de tiende enquête van de ERMG bij de Belgische ondernemingen. Hoewel deze indicatoren minder ongunstig zijn geworden, blijft de crisis een zware impact hebben op de ondernemingen. De vooruitzichten ten aanzien van investeringen en werkgelegenheid blijven bovendien somber. Een volledig herstel zal tijd vergen.
     

 

   27/06/2020
   State aid and Support Measures
     
     

Coronavirus Global Response: EIB and Commission pledge additional €4.9 billion

 

The ‘Global Goal: Unite for our Future’pledging summit organised today by the European Commission and Global Citizen mobilised €6.15 billion in additional funding to help develop and ensure equitable access to coronavirus vaccines, tests and treatments. The money raised will also support economic recovery in the world’s most fragile regions and communities.

This amount includes a €4.9 billion pledge by the European Investment Bank, in partnership with the European Commission, and €485 million committed by EU Member States. This brings total pledges under the Coronavirus Global Response pledging marathon, launched by European Commission President Ursula von der Leyen on 4 May, to €15.9 billion.

     
     
Coronavirus Global Response: EIB and Commission pledge additional €4.9 billion  

The ‘Global Goal: Unite for our Future'pledging summit organised today by the European Commission and Global Citizen mobilised €6.15 billion in additional funding to help develop and ensure equitable access to coronavirus vaccines, tests and treatments. The money raised will also support economic recovery in the world's most fragile regions and communities.

This amount includes a €4.9 billion pledge by the European Investment Bank, in partnership with the European Commission, and €485 millioncommitted by EU Member States. This brings total pledges under the Coronavirus Global Response pledging marathon, launched by European Commission President Ursula von der Leyen on 4 May, to €15.9 billion.

40 governments took part in the summit and committed to ensuring universal access to coronavirus medicines. They also vowed to help rebuild communities that have been hit hard by the pandemic, in a fair and just way. As a landmark of global solidarity, the summit resulted in commitments for the production capacity of over 250 million vaccine doses for middle and lower income countries.

 

   Regulatory - Environment
     
Koninklijk besluit nr. 42 tot instelling van een coronaverlof voor ouderschapsbescherming voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 / Arrêté royal n° 42 instaurant un congé de protection parentale corona pour les militaires dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19
     

 

   26/06/2020
   Tax & Social Security
     
Koninklijk besluit nr. 39 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen wegens COVID-19 / Arrêté royal n° 39 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles en raison de COVID-19
     
     
Koninklijk besluit nr.43 tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie met het oog op een tijdelijke verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon door de Staat ten opzichte van de OCMW's in het kader van COVID-19 / Arrêté royal n° 43 modifiant la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale visant une augmentation temporaire du taux de remboursement du revenu d'intégration par l'Etat vis-à-vis des CPAS dans le cadre du COVID-19
     
     
Koninklijk besluit nr. 41 tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen / Arrêté royal n° 41 modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants
     
     
Koninklijk besluit nr. 40 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 22 van 4 juni 2020 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers / Arrêté royal n° 40 modifiant l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19
     
     

 

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution de l'article budgétaire CB0-1CBG2AB-PR du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020
     
     
Koninklijk besluit houdende elfde verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven / Arrêté royal portant onzième répartition, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 pour l'année budgétaire 2020 et destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses
     
     
Koninklijk besluit houdende twaalfde verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven / Arrêté royal portant douzième répartition, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 pour l'année budgétaire 2020 et destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses
     
     
Koninklijk besluit nr. 46 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werkgevers en de werknemers / Arrêté royal n° 46 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les employeurs et les travailleurs
     
     
Koninklijk besluit nr. 44 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano / Arrêté royal n° 44 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano
     
     
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2004 betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid (1) / Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire (1)
     
     
Koninklijk Besluit tot verlenging van artikel 7, eerste lid van de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 / Arrêté Royal prolongeant l'article 7, alinéa 1er de la loi du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
     
     
Koninklijk besluit nr. 45 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot verlenging van sommige maatregelen, tot verduidelijking van bepaalde modaliteiten van het corona ouderschapsverlof en van de consumptiecheque / Arrêté royal n° 45 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation

 

   Employment
     
     
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2020 accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 / Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2020 houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
     
     
Koninklijk besluit tot opheffing van artikelen 3, 4 en 7 van het koninklijk besluit van 22 april 2020 houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19 / Arrêté royal abrogeant les articles 3, 4 et 7 de l'arrêté royal du 22 avril 2020 portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19
     

 

   25/06/2020
   Banking & Finance
     

COVID-19: actualisering van cliëntengegevens bij verstrekking van doorlopende beleggingsdiensten of verkoop van IBIP’s

 

De FSMA roept de ondernemingen in de bank-, beleggings- en verzekeringssector op om de cliënteninformatie te actualiseren bij het verstrekken van doorlopende beleggingsdiensten van beleggingsadvies of vermogensbeheer of bij de distributie van verzekeringen met een beleggingscomponent.

Verwachtingen van de FSMA:

 • Om de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven in het belang van de cliënt is een tijdige actualisering van de ingezamelde informatie van groot belang. Daarom roept de FSMA de ondernemingen in de bank-, beleggings- en verzekeringssector op om -waar nodig- de komende maanden extra aandacht te schenken aan de eventuele aanscherping van hun actualisatiebeleid en de uitvoering daarvan.
 • De FSMA verwacht van ondernemingen in de bank-, beleggings- en verzekeringssector dat zij aantoonbaar over procedures en maatregelen ter actualisering beschikken die passen bij de eigen organisatie en het cliëntenbestand in de huidige marktomstandigheden. Verder verwacht de FSMA dat deze ondernemingen in hun actualisatiebeleid rekening houden met mogelijke forse wijzigingen in de cliëntsituatie door de COVID-19-crisis waarbij zij relevante wijzigingen implementeren bij het verstrekken van doorlopende beleggingsdiensten van beleggingsadvies of van vermogensbeheer en de distributie van verzekeringen met een beleggingscomponent.
 • Het volstaat daarbij niet om te wachten tot de periodieke actualisering of totdat een cliënt op eigen initiatief de onderneming in de bank-, beleggings- en verzekeringssector informeert over zijn gewijzigde situatie. Mogelijk bestaat de noodzaak om een brede waaier van cliënten eerder en/of frequenter te benaderen.

 

   Employment
     
Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental « corona » dans le contexte de la pandémie du coronavirus pour le personnel de Wallonie-Bruxelles International / Besluit van de Waalse Regering betreffende het corona ouderschapsverlof in het kader van de pandemie van coronavirus voor het personeel van "Wallonie-Bruxelles International"

 

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon dérogeant, pour l'année 2020, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en Région wallonne pour tenir compte des mesures de confinement et de protection contre le COVID-19 imposées / Besluit van de Waalse Regering houdende afwijking, voor het jaar 2020, van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 tot organisatie van het jachtexamen in het Waalse Gewest om rekening te houden met de opgelegde maatregelen inzake lockdown en bescherming tegen COVID-19
     
     
Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de afbouw van de compensatiesubsidie voor de organisatoren in de buitenschoolse opvang
     

 

   24/06/2020
   Employment
     
     
Tijdelijke werkloosheid overmacht corona - kunstenaars en tijdelijke medewerkers evenementen   Het is mogelijk om tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona 'evenementen' aan te vragen wanneer men een belofte kan aantonen op een arbeidsovereenkomst  (die dateert van ten laatste 15 april) voor een evenement dat had moeten plaatsvinden tussen 14 maart 2020 en 31 augustus 2020 en dat geannuleerd werd. De minister van Werk heeft dit op 8 mei 2020 bevestigd in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer. Het gaat om het niet vervullen van een overeengekomen tewerkstelling in de evenementensector en dit zowel voor de kunstenaars als voor de tijdelijke medewerkers en uitzendkrachten van festivals en andere evenementen.
     
     
120 extra vrijwillige overuren - coronamaatregel  

The Council conclusions recommend to member states, the Commission and the sport movement how to address the COVID-19 pandemic in the recovery stage.

The conclusions invite member states to promote the possibilities for support through EU programmes, funds and initiatives, such as the Erasmus+ programme, the European Solidarity Corps, the Corona Response Investment Initiative (CRII), and the Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+).

The conclusions also invite the sport movement to follow the guidelines from competent international bodies and the national health authorities, regarding the prevention and spreading of the COVID-19 virus, and explore possible solutions for the update of the national sport calendars, while taking into consideration the European and the international calendars.

The conclusions were adopted by written procedure.

 

   Regulatory - Environment
     

Conference on the Future of Europe - Council agrees its position

 

Member states want the Conference on the Future of Europe to get citizens involved in a wide-ranging debate on Europe's future in the coming decade and beyond, including in the light of the COVID-19 pandemic.

In its mandate, the Council takes the view that the conference should be launched as soon as the epidemiological conditions allow for it. It should focus on how to develop EU policies over the medium and long term in order to tackle more effectively the challenges facing Europe, including the economic repercussions of the COVID-19 pandemic and lessons learned from the crisis.

 

   Financial services – Regulatory
     
Verlenging van de cyclus van de permanente opleiding van bepaalde complianceofficers naar aanleiding van COVID-19  

Verlenging van de bijscholingstermijn voor complianceofficers omwille van de coronacrisis: koninklijk besluit en mededeling FSMA_2020_06.

 

   Banking & Finance
     
     

Arrêté royal n° 38 modifiant l'arrêté royal relatif aux mesures au regard des modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona / Koninklijk besluit nr. 38 tot wijziging van koninklijk besluit nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis

     
     
NBB bevestigt:  kredietkraan blijft open ondanks coronacrisis  

De Nationale Bank van België (NBB) gaf vandaag een stand van zaken aan de Kamer over de bancaire kredietverlening tijdens de coronacrisis. Haar belangrijkste bevindingen:

 • De banken spelen tijdens de coronacrisis hun rol om de samenleving en de economie te ondersteunen, zowel wat betreft het verlenen van betalingsuitstel als het verlenen van nieuwe kredieten.
 • De mogelijkheid om betalingsuitstel te vragen voor lopende kredieten is zeer nuttig gebleken. Heel wat particulieren en bedrijven hebben er beroep op gedaan.
 • Voor bijna 10% van alle ondernemingskredieten werd betalingsuitstel aangevraagd.
 • Ook de nieuwe kredietverlening aan bedrijven blijft op peil. Ook bedrijfssectoren die zwaar(der) getroffen zijn door de crisis krijgen nog steeds nieuw krediet.
 • Minder dan 4% van alle aanvragen voor een nieuw krediet (met staatsgarantie) werd geweigerd door de banken.

 

   State aid and Support Measures
     
Bijzondere-machtenbesluit nr. 37 tot uitvoering van artikelen 2 en 5 van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot ondersteuning van de werknemers / Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs
     
     

Koninklijk besluit nr. 35 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19 / Arrêté royal n° 35 modifiant l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19

     
     
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn / Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mars 2020 portant des mesures d'urgence en matières d'aides alimentaires à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale

 

   Tax & Social Security
     
Wet houdende toekenning van een tijdelijke aanvulling op de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid (1) / Loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire (1)
     

 

   23/06/2020
   Employment
     
Koninklijk besluit nr. 36 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 24 van 20 mei 2020 tot tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector / Arrêté royal n° 36 modifiant l'arrêté royal n° 24 du 20 mai 2020 étendant temporairement le champ d'application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial

 

   Tax and Social Security
     
Wet houdende fiscale bepalingen ter bevordering van de liquiditeit en solvabiliteit van ondernemingen in het kader van de bestrijding van de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie (1) / Loi portant des dispositions fiscales afin de promouvoir la liquidité et la solvabilité des entreprises dans le contexte de la lutte contre les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 (1)
     

 

   Regulatory - Environment
     
Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot wijziging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie / Décision de l'Administrateur général de l'AFMPS modifiant des diverses mesures urgentes concernant des médicaments spécifiques pour lutter contre la pénurie de médicaments dans le contexte de la pandémie de SARS-CoV-2

 

   State aid and Support Measures
     
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 2020 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus
     

 

   22/06/2020
   State aid and Support Measures
     
Supporting the recovery of the sport sector and addressing the COVID-19 pandemic: Council adopts conclusions  

The Council conclusions recommend to member states, the Commission and the sport movement how to address the COVID-19 pandemic in the recovery stage.

The conclusions invite member states to promote the possibilities for support through EU programmes, funds and initiatives, such as the Erasmus+ programme, the European Solidarity Corps, the Corona Response Investment Initiative (CRII), and the Corona Response Investment Initiative Plus (CRII+).

The conclusions also invite the sport movement to follow the guidelines from competent international bodies and the national health authorities, regarding the prevention and spreading of the COVID-19 virus, and explore possible solutions for the update of the national sport calendars, while taking into consideration the European and the international calendars.

The conclusions were adopted by written procedure.

 

   Financial services – Regulatory
     
De FSMA publiceert een q&a voor de genoteerde vennootschappen over het halfjaarlijks financieel verslag in tijden van COVID-19  

De meeste genoteerde vennootschappen zullen binnenkort hun resultaten publiceren met betrekking tot de eerste jaarhelft van 2020. Dit zal voor deze vennootschappen wellicht de eerste wettelijk vereiste periodieke rapportering zijn die aan beleggers een uitgebreider en gedetailleerder inzicht zal geven over de impact van COVID-19 op hun positie, hun bedrijf en hun resultaten.

De FSMA wenst in dit verband een aantal aandachtspunten mee te geven in de vorm van deze Q&A die gepubliceerd wordt in navolging van:

 • haar persbericht van 26 maart 2020 over de impact van COVID-19;
 • haar Q&A van april 2020 over de impact van COVID-19 op de verplichtingen van genoteerde vennootschappen, die openbaar werd gemaakt na de publicatie van KB nr. 4.
De FSMA roept de genoteerde vennootschappen op om bij de opstelling van hun halfjaarresultaten voldoende aandacht te besteden aan een correcte rapportering over de impact van COVID-19.
     

 

   Employment
     
Koninklijk besluit betreffende diverse tijdelijke maatregelen in de werkloosheidsreglementering omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van de artikelen 12 en 16 van het koninklijk besluit van 30 maart 2020 tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het COVID-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit / Arrêté royal concernant diverses mesures temporaires dans la réglementation du chômage en raison du virus COVID-19 et visant à modifier les articles 12 et 16 de l'arrêté royal du 30 mars 2020 visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus COVID-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté
     

 

   19/06/2020
   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses relatives à l'organisation de l'évaluation continue, aux examens et aux cours ainsi qu'aux conventions de stage du réseau IFAPME pour l'année de formation 2019-2020 en raison du COVID-19 / Besluit van de Waalse Regering betreffende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de doorlopende evaluatie, de examens en cursussen alsook de stageovereenkomsten van het IFAPME-net voor het opleidingsjaar 2019-2020 wegens COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses relatives aux formateurs et au subventionnement des activités de formation des centres de formation du réseau IFAPME / Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen betreffende de vormingswerkers en de subsidiëring van de opleidingsactiviteiten van de opleidingscentra van het IFAPME-net
     
     
Decreet tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie (1) / Décret contenant des mesures urgentes relatives aux fonds d'urgence pour la culture, la jeunesse, le sport, les médias et les administrations locales, et relatives à la lutte contre la pauvreté à la suite de la pandémie COVID-19 (1)
     
     
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 juni 2020 tot vaststelling van een leidraad en na te leven protocollen voor de heropstart van de sportsector ten gevolge van de coronacrisis COVID-19
     
     
Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken / Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation des funérailles dans le cadre de mesures d'urgence pour limiter la propagation du Coronavirus - COVID-19
     
     
FSMA lanceert campagne tegen online-beleggingsfraude   De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) lanceert vandaag een campagne tegen online-beleggingsfraude. Mede door de coronacrisis, is het risico om in contact te komen met dergelijke fraude, toegenomen. De campagne wordt volledig online gevoerd en moet mogelijke slachtoffers waarschuwen voor aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn. De FSMA stelt op haar website ook een nieuwe test ter beschikking om na te gaan hoe groot de kans is dat een online-beleggingsaanbod frauduleus is.
     
     
Wet tot tijdelijke verhoging van de inbeslagnemingsdrempels bedoeld in artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek (1)  / Loi visant à augmenter temporairement les seuils d'insaisissabilité visés à l'article 1409 du Code judiciaire (1)

 

   State aid and Support Measures
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de bijzondere sociale leningen, de huurwaarborgleningen, de studentenhuurcontracten en de sociale verhuurkantoren ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen / Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures concernant les prêts sociaux spéciaux, les prêts de garantie locative, les baux d'étudiants et les agences immobilières sociales suite aux mesures restrictives en matière de coronavirus
     
     
Decreet tot invoering van een uitzonderlijke gezinsbijslag in het kader van de COVID-19-maatregelen (1) / Décret établissant des allocations familiales exceptionnelles dans le cadre des mesures de lutte contre le COVID-19 (1)

 

   Employment
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de tijdelijke wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie / Arrêté du Gouvernement flamand donnant approbation à la modification temporaire du règlement organique fixant le régime du personnel du Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen et le cadre du personnel
     

 

   18/06/2020
   Banking & Finance
     
EBA extends deadline for the application of its Guidelines on payment moratoria to 30 September  

The European Banking Authority (EBA) has decided today to extend the application date of its Guidelines on legislative and non-legislative moratoria to 30 September 2020. With EU economies not yet fully opened, this extension shows the importance of a continued support to the measures taken by banks to extend loans in response to the extraordinary nature of the current situation. This extension would ensure that adequate treatment for borrowers is available across the EU, considering that the Covid-19 crisis has been affecting EU countries in a different way and at a different pace.

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux nr. 2020/031 modifiant temporairement l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 1994 relatif à la gestion des déchets résultant d'activités de soins de santé dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/031 tot tijdelijke wijziging van het besluit van 23 maart 1994 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen afkomstig van activiteiten in de gezondheidszorg in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 38 permettant de déroger au délai prescrit dans le cadre du passage automatique de l'intégration temporaire totale vers l'intégration permanente totale ainsi qu'aux règles de comptage applicables aux écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 38 waarbij afgeweken kan worden van de termijn voorgeschreven in het kader van de automatische overgang van de volledige tijdelijke integratie naar de volledige permanente integratie alsook van de tellingsregels die van toepassing zijn op de scholen van het gespecialiseerd onderwijs alsook op de internaten, opvangtehuizen en permanente opvangtehuizen

     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française prolongeant la période de concertation dans le cadre de la réforme des milieux d'accueil  / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de overlegperiode in het kader van de hervorming van de opvangmilieus
     
     
Volmachtbesluit nr. 2020/044 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen die vastgelegd zijn in de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering / Arrêté n° 2020/044 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais de l'Ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 33 relatif à l'aménagement du calendrier des évaluations externes non certificatives pour l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 33 betreffende de aanpassing van het tijdschema van de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden voor het schooljaar 2020-2021 in het kader van de COVID-19- gezondheidscrisis
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 34 dérogeant à certaines dispositions relatives au pilotage du système éducatif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 34 houdende afwijking van enkele bepalingen betreffende de sturing van het onderwijsstelsel in het kader van de COVID-gezondheidscrisis-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 36 dérogeant à certaines dispositions du décret 7 février 2019 visant à l'accueil, la scolarisation et l'accompagnement des élèves qui ne maitrisent pas la langue de l'enseignement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 36 houdende afwijking van enkele bepalingen van het decreet van 7 februari 2019 betreffende het onthaal, de scholarisatie en de begeleiding van leerlingen die de taal niet beheersen in het onderwijs georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap in het kader van de COVID-gezondheidscrisis-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 37 dérogeant à l'article 8, alinéa 10, d), de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement relatif au choix pour un cours de religion ou un cours de morale non confessionnelle, ou pour la dispense, pour l'année scolaire 2020-2021 / Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 37 tot afwijking van artikel 8, lid 10, d), van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving met betrekking tot de keuze van de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer of van de vrijstelling voor het schooljaar 2020-2021
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n ° 28 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 déléguant une mission au Fonds Ecureuil / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 28 ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis, waarbij een opdracht wordt gedelegeerd aan het Fonds Ecureuil
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 30 dérogeant à l'article 4bis, § 3, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement pour l'année scolaire 2020-2021 dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 30 tot afwijking van artikel 4bis, § 3, van het decreet van 17 juli 2003 houdende algemene bepalingen betreffende het onderricht in een taal via onderdompeling en verschillende maatregelen inzake onderwijs in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 32 dérogeant à certaines dispositions relatives à l'organisation des jurys de l'enseignement secondaire ordinaire / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 32 houdende afwijking van sommige bepalingen inzake de organisatie van de examencommissies in het gewoon secundair onderwijs
     
     
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/043 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques / Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/043 modifiant l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux réunions organisées par l'Ecole d'administration publique par téléconférence dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de door de School voor openbaar bestuur per teleconferentie georganiseerde vergaderingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

 

   Employment
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 29 rendant applicable le congé parental « corona » aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 29 waarbij het « corona-ouderschapsverlof » van toepassing wordt op de leden van het onderwijzend personeel en de psycho-medisch-sociale centra georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant applicable le congé parental corona aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de Wallonie Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de Secteur XVII / Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap waarbij het corona-ouderschapsverlof van toepassing wordt verklaard op het personeel van de diensten van de regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector, Wallonie Bruxelles Enseignement en instellingen van openbaar nut die onder het Comité van Sector XVII vallen

 

   Tax & Social Security
     
Besluit nr. 2020/009 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opheffing binnen de gezinsbijslagregeling van de begrenzingen inzake de winstgevende activiteit of het genot van een sociale uitkering door het rechtgevend kind / Arrêté n° 2020/009 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de pouvoirs spéciaux relatif à la suppression temporaire, en matière d'allocations familiales, des limites liées à l'activité lucrative ou au bénéfice d'une prestation sociale de l'enfant bénéficiaire

 

   State aid and Support Measures
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/046 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du 30 avril 2020 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19 / Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/046 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 van 30 april 2020 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis
     
     
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/42 betreffende de toekenning van een premie voor de creatieve en culturele instellingen zonder winstoogmerk getroffen door COVID-19-crisis /  Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19
     

 

   17/06/2020
   Regulatory - Environment
     
Countering the COVID-19 crisis in education and training: Council adopts conclusions  
The Council conclusions acknowledge the main challenges in the education and training systems caused by the COVID-19 pandemic as well as the immediate responses by the member states. They invite member states to examine possibilities for innovation and accelerated digital transformation, and for further development of teachers' and trainers' digital skills and competences.

 

   Banking & Finance
     
     
Basel Committee meets; discusses impact of Covid-19; reiterates guidance on buffers  

The Basel Committee met on 10 and 16 June 2020 to discuss a range of policy issues and to review the impact to date of the coronavirus disease (Covid-19) pandemic on the global banking system.
The current crisis underscores the importance of a resilient banking system and a prudent regulatory framework. The measures taken by the Committee at the onset of the pandemic have helped mitigate some of the short-term financial stability risks. All members reaffirmed their expectation of full, timely and consistent implementation of all Basel III standards based on the revised timeline endorsed by the Group of Governors and Heads of Supervision.

In addition to its discussion related to Covid-19, the Committee approved:

• final revisions to the credit valuation adjustment risk framework, which will be published in the coming weeks; and
• a technical amendment on the prudential treatment of non-performing loan securitisations, which will be published for consultation next week.

     
     
De coronacrisis heeft een aanzienlijke negatieve impact op de inkomens van bepaalde gezinnen met grotere verliezen voor die met het laagste inkomen  

Omwille van de coronacrisis hebben bepaalde gezinnen, met name die bestaande uit zelfstandigen, tijdelijk werklozen of jobstudenten, belangrijke inkomensverliezen geleden. Dat verlies is groter voor de lagere inkomens. Dat blijkt uit een grootschalige online enquête die door de Nationale Bank van België (NBB) werd gehouden tussen 7 en 24 mei, in samenwerking met Microsoft Innovation Center.

     

 

   16/06/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 49 relatif aux subventions générales  / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 49 betreffende de algemene toelage
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 50 relatif aux subventions générales pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution  / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 50 betreffende de algemene toelage voor de aangelegenheden geregeld bij artikel 138 van de Grondwet
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 53 relatif aux diverses dispositions prises dans le cadre du déconfinement COVID-19 pour les secteurs de la santé, du handicap et de l'action sociale / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 53 betreffende de verschillende maatregelen die zijn genomen in het kader van de afbouwmaatregelen COVID-19 voor de sectoren van de gezondheid, handicap en sociale actie
     
     
Coronavirus: Member States agree on an interoperability solution for mobile tracing and warning apps  
Member States, with the support of the Commission, have agreed on a set of technical specifications to ensure a safe exchange of information between national contact tracing apps based on a decentralised architecture. This concerns the vast majority of tracing apps that were already – or are about to be – launched in the EU. Once the technical solution is deployed, such national apps will work seamlessly when users travel to another EU country which also follows the decentralised approach. This means an important additional step towards interoperability of mobile apps for tracing coronavirus infections, as Member States begin to lift travel restrictions across borders in time for summer vacation.

 

   Tax & Social Security
     
Arrêté royal portant exécution de l'article 29 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 / Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29 van de wet van 29 mei 2020 houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie

 

   Employment
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 52 relatif aux mesures de déconfinement COVID-19, en matière de formation professionnelle, pris en vertu de l'article 138 de la Constitution /  Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 52 betreffende de afbouwmaatregelen COVID-19 inzake de beroepsopleiding, genomen krachtens artikel 138 van de Grondwet
     

 

   15/06/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Wet betreffende tijdelijke maatregelen om de continuïteit inzake scheepvaart te garanderen tijdens de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 / Loi relative aux mesures temporaires visant à garantir la continuité de la navigation pendant la crise liée au coronavirus SARS-CoV-2
     
     
Koninklijk besluit nr. 32 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken met betrekking tot sommige postdiensten /  Arrêté royal n° 32 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans le cadre de certains services postaux
     
     
Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 20 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 / Arrêté royal prolongeant certaines mesures prises par la loi du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
     
     
Coronavirus: European Commission backs international initiative to facilitate trade in healthcare products  

The ongoing global coronavirus crisis has highlighted the need for a collective response from the international community to reinforce preparedness for this and future crises. Following a first discussion among EU ministers, Commissioner for Trade Phil Hogan today shared the European Commission's ideas for an international initiative to facilitate trade in healthcare products with a group of World Trade Organization (WTO) partners.

These ideas address the ongoing international discussion on how to facilitate access to affordable pharmaceutical and medical goods and avoid trade disruptions in times of crisis, and could form part of an international agreement open to all WTO members.

 

   Banking & Finance
     
De indicatoren van de ERMG-enquête bij de ondernemingen wijzen op een aanhoudend, maar traag herstel van de Belgische economie  

De bevraagde Belgische ondernemingen rapporteren deze week een omzetdaling met 23 % ten opzichte van het niveau van vóór de crisis, wat een verbetering met 3 procentpunten is ten opzichte van de vorige enquête. Ook de indicatoren met betrekking tot het faillissementsrisico, de liquiditeitsproblemen, de werkgelegenheid, de mate van bezorgdheid en de investeringen tonen deze week een relatieve verbetering, al blijven ze nog steeds op een zorgwekkend niveau. Dat blijkt uit de afgelopen week gehouden enquête van de ERMG (Economic Risk Management Group). De meeste bedrijven zeggen hun verkoopprijzen niet te hebben veranderd en de crisis lijkt ook geen globale impact te hebben op de gemiddelde verkoopprijzen, al zijn deze laatste wel gestegen in sommige sectoren zoals de handel.

 

   Employment
     
Wet tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht ingevolge de COVID-19-crisis / Loi visant à suspendre les délais de préavis des congés donnés avant ou durant la période de suspension temporaire de l'exécution du contrat de travail pour cause de force majeure en raison de la crise du COVID-19
     

 

   12/06/2020
   Tax & Social Security
     
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 2006 déterminant le mode de calcul et de perception de la contribution pour APETRA / Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de berekening- en inningwijze van de bijdrage voor APETRA
     

 

   Banking & Finance
     

Belgische banken verlenen meer dan 253.000 keer betalingsuitstel aan particulieren en ondernemingen

 

De banken blijven consumenten, bedrijven en zelfstandigen die onder financiële druk staan door de coronacrisis volop ondersteunen.

Sinds 31 maart 2020 verleenden ze 121.651 betalingsuitstellen aan particulieren voor hun hypothecair krediet. Het totale onderliggende kredietvolume bedraagt 12,8 miljard euro of gemiddeld 105.175 euro per krediet.

Wat bedrijven betreft, verleenden de banken sinds 31 maart 131.705 keer uitstel van betaling voor ondernemingskredieten. Het gaat in totaal over een onderliggend kredietvolume van 21,9 miljard euro of gemiddeld 166.021 euro per krediet. Meer dan 80% van het aantal betalingsuitstellen wordt toegekend aan kmo’s en zelfstandigen.

     
     

New EIB report: Banks in Central, Eastern and Southeastern Europe revise outlook for the coming months sharply

  A new EIB report published today, the CESEE Bank Lending Survey, provides insights into banking group activities and business expectations in Central, Eastern and Southeastern Europe (CESEE). The report analyses portfolios, demand and supply for financing and the development of non-performing loans. The new edition includes a special analysis on banking group expectations before and after the impact of the coronavirus pandemic.
     
     

 

   Employment
     
Koninklijk besluit betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste van de vrijwillige leden van het operationeel person  / Arrêté royal relatif à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles en faveur des membres volontaires du personnel opérationnel des zones de secours

 

   State aid and Support Measures
     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs en van het deeltijds beroepssecundair onderwijs, ter compensatie van geannuleerde schooluitstappen en -reizen en gederfde inkomsten en aan de studentenvoorzieningen van de hogeronderwijsinstellingen ingevolge COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial et aux écoles d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à titre de compensation pour les sorties et voyages scolaires annulés et des revenus manqués et aux services aux étudiants des institutions d'enseignement supérieur à la suite du COVID-19

     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ondanks de versoepelde coronavirusmaatregelen, tot wijziging van de artikelen 1, 9 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, en tot wijziging van de artikelen 1, 6, 9 en 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus / Arrêté du Gouvernement flamand attribuant de l'aide aux entreprises souffrant d'une baisse de leur chiffre d'affaires malgré l'assouplissement des mesures de lutte contre le coronavirus, modifiant les articles 1er, 9 et 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus et modifiant les articles 1er, 6, 9 et 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2020 accordant de l'aide aux entreprises qui doivent obligatoirement être fermées à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020

 

   Regulatory - Environment
     
     
Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/010 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de mogelijkheid om in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis operationele taken inzake zorgverlening te vervullen / Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'octroi à l'Office bicommunautaire pour la Santé, l'Aide aux personnes et les Prestations familiales de la possibilité d'accomplir des tâches opérationnelles en matière de dispensation de soins dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de termijnen inzake omgevingsmateries ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid  / Arrêté du Gouvernement flamand portant prolongation des délais en matière d'environnement en cas d'urgence civile en matière de santé publique

     

 

   11/06/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis binnen het werkterrein van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor zelfbeschikkend leven / Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les effets de la crise Corona dans le domaine de compétence de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 48 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable obligatoire pour certaines révisions du plan de secteur / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 48 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de verplichte voorafgaande informatievergadering voor bepaalde herzieningen van het gewestplan
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 45 organisant la participation du public en lieu et place de la réunion d'information préalable organisée pour certains projets visés dans le Livre Ier du Code de l'Environnement / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 45 houdende organisatie van de inspraak van het publiek in plaats van de voorafgaandelijke informatievergadering georganiseerd voor bepaalde projecten bedoeld in Boek I van het Milieuwetboek
     
     
Arrêté royal portant des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière de transport ferroviaire / Koninklijk besluit houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 24 betreffende de bekrachtiging van studies in het gewoon secundair onderwijs in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 25 relatif aux recours contre les décisions des conseils de classe dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3 et de forme 4 dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 25 betreffende de beroepen tegen de beslissingen van de klassenraden in het gewoon secundair onderwijs en in het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 en van vorm 4 in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 26 relatif à l'introduction des demandes d'inscription des étudiants non-résidents en vue de l'année académique 2020-2021 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 26 betreffende de indiening van aanvragen om inschrijving van niet-ingezeten studenten voor het academiejaar 2020-2021
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 27 relatif à l'organisation de l'examen d'entrée et d'accès aux études de premier cycle en sciences médicales et dentaires en vue de l'année académique 2020-2021 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 27 betreffende de organisatie van het toegangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de medische en tandheelkundige wetenschappen voor het academiejaar 2020-2021
     
     
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire / Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en tot regeling van de aangifteplicht
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/26 prorogeant d'un mois l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/009 du 30 avril 2020 dépénalisant temporairement les dépassements des valeurs limites de bruit fixées pour le trafic aérien dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/26 houdende verlenging voor één maand van het bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/009 van 30 april 2020 tot tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen van de voor het luchtverkeer vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 23 relatif à l'annulation des évaluations externes certificatives dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 23 betreffende de annulering van de externe proeven die met een getuigschrift bekrachtigd worden in het kader van de COVID-19-crisis

     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au soutien aux activités de lutte contre le COVID-19 des services universitaires et des Hautes Ecoles / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake de ondersteuning van activiteiten ter bestrijding van COVID-19 van de universitaire diensten en de hogescholen

     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 44 autorisant, à titre temporaire, la tenue de l'audition visée à l'article D.IV.66 du Code du développement territorial par vidéo-conférence / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 44 waarbij het houden van de hoorzitting bedoeld in artikel D.IV.66 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling tijdelijk wordt toegestaan via videoconferentie
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/034 instituant un régime exceptionnel en matière d'autorisations d'exécution de chantier en voirie publique
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/035 portant des mesures de déconfinement en matière de sécurité routière pour limiter la prolifération du COVID-19
     
     
Arrêté n° 2020/039 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 juin 2018 relatif au Plan Local d'Action pour la Gestion énergétique / Besluit nr. 2020/039 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juni 2018 betreffende het Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie
     
     
Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/034 tot instelling van een uitzonderingsregeling op het vlak van vergunningen voor de uitvoering van bouwplaatsen op de openbare weg
     
     
Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/035 houdende maatregelen voor de versoepeling van de lockdown inzake verkeersveiligheid om de verspreiding van COVID-19 in te perken
     
     

Newsletter: royal decree of 8 june 2020* – regulatory solutions to difficulties encountered by financial intermediaries as a result of the covid-19 public health crisis

 

Op vraag van de FSMA hebben de ministers van Economie, Financiën en Middenstand op 8 juni 2020 een koninklijk besluit1 aangenomen om de voornoemde termijnen te verlengen:

i. Voor PCP’s in opleiding in de verzekeringssector: aangezien er maar een beperkt aantal examensessies wordt georganiseerd, en om te vermijden dat er beslissingen zouden worden genomen die nadelig zouden zijn voor de betrokken PCP’s, is beslist om een bijkomende termijn van 4 maanden toe te kennen aan elke PCP in opleiding voor wie de lockdown geheel of gedeeltelijk binnen de voornoemde termijn van 1 jaar valt. Het gaat dus om:

a. PCP’s in opleiding die op 18 maart 2020 sinds minder dan 1 jaar waren aangesteld in die hoedanigheid,
b. PCP’s in opleiding die tussen 18 maart 2020 en 30 juni 2020 zijn aangesteld in die hoedanigheid.

ii. Voor de bijscholing: personen die bijscholing moeten volgen, kunnen moeilijkheden ondervinden om de bijscholing bij te wonen, zowel tijdens de lockdown als na de versoepeling of opheffing van de coronamaatregelen. Er is dan ook beslist om een bijkomende termijn van 4 maanden toe te kennen aan personen voor wie de bijscholingsperiode verstrijkt op het einde van 2020. Dankzij de verlenging van de periode waarin de bijscholing, normaal gezien moet worden gevolgd, krijgen deze personen de mogelijkheid om de bijscholing die normaal voor einde 2020 moest gevolgd worden, uitzonderlijk, gespreid in de tijd te volgen. Opgelet: deze bijscholingsperiode is weliswaar verlengd, maar dat betekent niet dat de bijscholingsverplichtingen voor de daaropvolgende periode veranderd zijn. Voor de volgende bijscholingsperiode gelden de normale regels.

     
     
Coronavirus: Commission recommends partial and gradual lifting of travel restrictions to the EU after 30 June, based on common coordinated approach  

Today the Commission recommends to Schengen Member States and Schengen Associated States to lift internal border controls by 15 June 2020 and to prolong the temporary restriction on non-essential travel into the EU until 30 June 2020; and sets out an approach to progressively lifting the restriction afterwards.

Given that the health situation in certain third countries remains critical, the Commission does not propose a general lifting of the travel restriction at this stage. The restriction should be lifted for countries selected together by Member States, based on a set of principles and objective criteria including the health situation, the ability to apply containment measures during travel, and reciprocity considerations, taking into account data from relevant sources such as ECDC and WHO.

For countries towards which the restriction remains in place, the Commission proposes to enlarge the categories of permitted travellers to include, for instance, international students. The Commission is also issuing guidance to Member States to ensure that the resumption of visa operations abroad is well coordinated with the gradual lifting of the travel restrictions.

 

   Financial services – Regulatory
     
     
ESMA renews its decision requiring net short position holders to report positions of 0.1% and above   The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has renewed its decision to temporarily require the holders of net short positions in shares traded on a European Union (EU) regulated market to notify the relevant national competent authority (NCA) if the position exceeds 0.1% of the issued share capital.
     
     
ESMA publishes statement on MiFIR open access and COVID-19  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, is issuing a public statementto clarify the application of the MiFIR open access provisions (OAP) for trading venues (TVs) and central counterparties (CCPs) in light of the recent adverse developments related to COVID-19.

     

 

   State aid and Support Measures
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n ° 20 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 visant à approuver l'ajustement du budget ajusté de l'Entreprise publique de technologie numériques de l'information et de la communication de la Communauté française pour l'année budgétaire 2020 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 20 genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus, tot goedkeuring van de aanpassing van de aangepaste begroting van het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020
     
     
Arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n° 46 visant à déroger au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et à le compléter afin de soutenir les finances locales obérées par la crise COVID-19 et d'autoriser des déficits budgétaires / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 46 tot afwijking en aanvulling van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie om de lokale financiën met zware schuldenlast als gevolg van de crisis COVID-19 te steunen en begrotingstekorten toe te laten
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 42 relatif à l'octroi d'une aide spécifique aux ménages en matière de gaz et d'électricité dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 42 betreffende de toekenning van specifieke steun aan de gezinnen inzake gas en elektriciteit in het kader van de sanitaire crisis COVID-19
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 21 portant le budget ajusté du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel en vue de soutenir le redéploiement du cinéma dans le cadre de la crise du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr.21 houdende de aangepaste begroting van het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » (Centrum voor de filmsector en de audiovisuele sector) ter ondersteuning van het herstel van de filmsector in het kader van de COVID-19-crisis

     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 22 relatif au soutien du secteur de l'Enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 22 betreffende de steun aan de sector van het Onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19- gezondheidscrisis
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/040 concernant une mission déléguée complémentaire à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits aux coopératives d'emploi, en raison de la crise sanitaire du COVID-19 / Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/040 betreffende een aanvullende gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan tewerkstellingscoöperaties vanwege de COVID-19-gezondheidscrisis

     
     
EIB approves € 7.5 billion for COVID-19 response and investment in health, private sector, clean transport, education and energy  

The European Investment Bank today approved € 7.5 billion of new financing for projects across Europe and around the world. This includes investment to improve public health, hospital and elderly care facilities and dedicated new business lending programmes to support sectors most impacted by the COVID-19 pandemic.

 • € 3.2 billion for COVID-19 public health, elderly care and targeted business support
 • € 1.5 billon for clean transport, including electric vehicle, high speed rail and public transport
 • Additional backing for higher education, renewable energy and urban development
 • € 1.9 billion for health and private sector investment outside Europe

 

   Real Estate
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 43 relatif au report de l'entrée en vigueur de certaines dispositions modificatives du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau instaurant une certification « Eau » des immeubles bâtis, dénommée « CertIBEau » / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 43 betreffende het uitstel van de inwerkingtreding van sommige wijzigingsbepalingen van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd

 

   Employment
     
Besluit van de Waalse Regering betreffende het corona ouderschapsverlof in het kader van de pandemie van coronavirus / Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé parental « corona » dans le contexte de la pandémie du coronavirus
     

 

   10/06/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/007 du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'octroi d'une mission temporaire à l'Office bicommunautaire pour la Santé, l'Aide aux personnes et les Prestations familiales dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/007 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het toekennen van een tijdelijke opdracht aan de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis
     
     
Arrêté n° 2020/037 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 25 avril 2019 / Besluit nr. 2020/037 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en
     
     
Arrêté n° 2020/038 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux prolongeant certains délais relevant du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et / Besluit nr. 2020/038 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot verlenging van sommige termijnen uit het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en uit de ordonnantie van 5 juni
     
     
Coronavirus: EU strengthens action to tackle disinformation  
Today, the Commission and the High Representative are assessing their steps to fight disinformation around the coronavirus pandemic and are proposing a way forward. This follows the tasking by European leaders in March 2020 to resolutely counter disinformation and reinforce resilience of European societies. The coronavirus pandemic has been accompanied by a massive wave of false or misleading information, including attempts by foreign actors to influence EU citizens and debates. The Joint Communication analyses the immediate response and proposes concrete action that can be quickly set in motion.
     

 

   9/06/2020
   Regulatory - Environment
     

Aviation emissions: EU adopts its position on adjusted CORSIA baseline to take account of the consequences of COVID-19 pandemic

 

The Council today adopted a decision adapting the EU position on the reference period to be used for measuring the growth of CO2 emissions in international aviation, to take account of the unprecedented drop in air traffic due to the coronavirus crisis.

The reference period determines the objective for the stabilisation of emissions to be achieved by international aviation under the Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA). Consequently, it also determines the amount of offsets airlines have to purchase to meet that objective. CORSIA was agreed on by the International Civil Aviation Organisation (ICAO) in 2016. The baseline as established in 2018 consisted of the average of the international aviation CO2 emissions covered by CORSIA during 2019 and 2020.

According to the EU position as set out by the decision, the amended baseline period for the emission values used to calculate growth factors should refer to 2019 emission levels.

     
     
Belgian economic activity is expected to shrink by a further 16 % in the second quarter of 2020   The Covid-19 containment measures have caused an economic shock that is unprecedented in modern times. Affected by two weeks of containment measures, Belgian real GDP already shrank by 3.6 % in the first quarter of 2020. This is only slightly better than in the euro area as a whole, where activity declined by 3.8 %. First‑quarter growth was only supported by positive contributions from net exports and stockbuilding.
     

 

   Financial services – Regulatory
     
ESMA extends deadline for responses to consultation on EMIR REFIT  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has decided, in view of the effects of the ongoing COVID-19 pandemic on stakeholders and market participants, to extend the response date for the consultation on the technical standards on reporting, data quality, data access and registration of Trade Repositories under EMIR REFIT to 3 July 2020.

 

   Banking & Finance
     
EU Finance Ministers welcome rapid EIB response to COVID-19 crisis  

At the Annual Meeting of the EIB Board of Governors, meeting for the first time by video conference, finance ministers highlighted the significant impact of the EU Bank’s immediate response to mobilise EUR 40 billion of new investment since the start of the COVID-19 crisis and recent agreement to mobilise EUR 200 billion through the new pan-European Guarantee Fund identified as crucial for reducing the economic impact of the pandemic.

 

   Tax & Social Security
     
Loi visant à introduire un droit à des allocations de chômage temporaires pour les pensionnés de 65 ans et plus en raison du virus COVID-19  / Wet tot invoering van een recht op uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid van gepensioneerden van 65 jaar omwille van het COVID-19-virus
     

 

   8/06/2020
   State aid and Support Measures
     
     
"Team Europe" global response to COVID-19: Council welcomes the mobilisation of almost €36 billion and approves conclusions  

The Council approved conclusions on the "Team Europe" package that is part of the EU's global response to the COVID-19 pandemic.

In its conclusions the Council expresses its deep concern about the global spread of the COVID 19 pandemic, which continues to claim lives worldwide and have far-reaching social and economic effects.

The Council stresses the urgency of protecting the lives and livelihoods of all people, leaving no-one behind, and of prioritising efforts in partner countries that are most in need.

In light of that the Council fully supports the "Team Europe" approach and welcomes the announcement that almost 36 billion euro have now been mobilised and will be used to address the devastating effects of the COVID-19 crisis in partner countries and regions.

     
     
Coronavirus: EU grants €314 million to innovative companies to combat the virus and support recovery  
The Commission announced today that it has awarded nearly €166 million, via the European Innovation Council (EIC) Accelerator Pilot, to 36 companies set to combat the coronavirus pandemic. In addition, over €148 million will be granted to another 36 companies set to contribute to the recovery plan for Europe, bringing the total investment from Horizon 2020, the EU's research and innovation programme, to €314 million in this round.

 

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté ministériel prolongeant l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif aux activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative / Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard
     
     
The Belgian economy’s recovery from the coronavirus crisis will be difficult, and the budget deficit in 2022 will still be twice as large as before the crisis  

This year, economic activity in Belgium is down by 9 % as a result of the restrictions imposed to prevent the spread of the Covid-19 pandemic. As these restrictions are eased, the economy should gradually recover. In the first instance, the revival of household consumption will be underpinned by pent-up demand, but there will also be more structural support from purchasing power, which will continue to rise during the projection period. Conversely, business investment will take somewhat longer to recover and net exports will continue to drag down growth throughout the projection period. Real GDP is expected to recover, with a year-on-year growth of 6.4 % in 2021 and 2.3 % in 2022. Nevertheless, even at the end of 2022 GDP will still be around 4 % below the level that was projected before the crisis and the Belgian economy will thus suffer permanent damage from the health crisis. Public finances will likewise be hard hit: the budget deficit will climb to more than 10 % of GDP in 2020. More importantly, even after that the deficit will remain structurally high, at more than twice the level that would have been reached without the crisis.

 

   Banking & Finance
     
EBA releases bank-by-bank data at the start of the COVID-19 crisis  

The European Banking Authority (EBA) published today the seventh EU-wide transparency exercise. This additional data disclosure comes as a response to the outbreak of COVID-19 and provides market participants with bank-level data as of 31 December 2019, prior to the start of the crisis. The data confirms the EU banking sector entered the crisis with solid capital positions and improved asset quality, but also shows the significant dispersion across banks.

 

   Tax & Social Security
     
     
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les mesures visant à soutenir le secteur de l'horeca / Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot maatregelen ter ondersteuning van de horeca
     
     

Ministerieel besluit tot tijdelijke bijstelling van het ministerieel besluit van 30 januari 2014 houdende de bepaling van de inkomsten die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het maandelijkse netto-inkomen en de vaststelling van de methodiek met betrekking tot het solvabiliteitsonderzoek naar aanleiding van de coronavirusmaatregelen

 

   Employment
     
Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen tot verlenging van bepaalde reglementaire termijnen in verband met de voor de complianceofficers en de tussenpersonen uit de financiële en de verzekeringssector geldende vereisten inzake beroepskennis, met het oog op de bestrijding van de gevolgen van de COVID-19-Epidemie / Arrêté royal portant des mesures particulières visant à prolonger certains délais réglementaires liés aux obligations de connaissances professionnelles des compliance officers et des intermédiaires du secteur financier et des assurances, afin de lutter contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19
     

 

   5/06/2020
   State aid and Support Measures
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van extra werkingsbudget voor de scholen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs omwille van de genomen maatregelen en hieraan verbonden extra onkosten gemaakt door de scholen tegen verspreiding van COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial à la suite des mesures qui ont été prises et des frais supplémentaires faits par les écoles dans ce cadre pour lutter contre la propagation du COVID-19
     
     
Maatregelen om  particulieren en ondernemingen te ondersteunen uitgebreid en verlengd  

De huidige maatregelen om de economie te ondersteunen tijdens de coronacrisis worden verlengd en uitgebreid. Dat hebben de financiële sector en minister van Financiën Alexander De Croo afgesproken.

Deze verlenging en – voor kmo’s – uitbreiding van de maatregelen geeft particulieren, ondernemingen en zelfstandigen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis wat meer financiële ademruimte om deze uiterst moeilijke periode door te komen.

 • Betalingsuitstel: verlengd van 31 oktober tot 31 december 2020
 • Garantieregeling: verlengd tot 31 december en uitgebreid naar kmo’s

 

   Regulatory - Environment
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 41 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 februari 2019 houdende de uitvoering van artikel 6, 7, 8 en 12 van het decreet van 18 mei 2018 betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer, wat betreft de ingangsdatum van de vergunningsplicht / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2019 portant exécution des articles 6, 7, 8 et 12 du décret du 18 mai 2018 relatif au transport non urgent de patients couchés, en ce qui concerne la date d'entrée en vigueur de l'obligation d'autorisation
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden economie, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en wetenschapscommunicatie door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge van het coronavirus COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand instaurant certaines mesures temporaires dans les domaines politiques de l'économie, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la communication scientifique à la suite de l'urgence civile en matière de santé publique en raison du coronavirus COVID-19
     
     
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. – Errata / Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Errata

 

   Employment
     
Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

 

   Tax & Social Security
     
Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders / Arrêté royal portant modification de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
     

 

   4/06/2020
   Tax & Social Security
     
     
Koninklijk besluit nr. 30 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid / Arrêté royal n° 30 modifiant l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de Sécurité sociale
     
     
Arrêté royal visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour cause de force majeure suite à la pandémie due au virus corona, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er février 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus /  Koninklijk besluit houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de pandemie, ten gevolge van het coronavirus in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers voor de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 juni 2020

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/029 modifiant l'arrêté n° 2020/001 de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci / Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/029 tot wijziging van het volmachtbesluit nr. 2020/001 betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd
     
     
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale / Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 41 élargissant, à titre temporaire, la dispense de permis d'urbanisme pour le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur HORECA sur le domaine de la voirie publique / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 41 tot tijdelijke uitbreiding van de vrijstelling van de stedenbouwkundige vergunning bouwvergunning voor het plaatsen van een seizoensgebonden openluchtterras in de HORECA-sector op het openbare wegdomein
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française adaptant les motifs d'absence des enfants et de révision de la participation financière parentale aux milieux d'accueil dans le cadre de la crise du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanpassing van de redenen ter rechtvaardiging van de afwezigheid van kinderen en tot herziening van de financiële bijdrage van de ouders in de kinderopvangmilieus in het kader van de COVID19-crisis
     
     
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 1er avril 2016 portant le règlement d' EuroMillions, loterie publique organisée par la Loterie Nationale / Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij

 

   State aid and Support Measures
     
Wet ter uitvoering van de besparingsmaatregelen bij de farmaceutische specialiteiten in het kader van de gezondsheidszorgbegroting 2020 (1) / Loi portant exécution des mesures d'économies relatives aux spécialités pharmaceutiques dans le cadre du budget soins de santé 2020 (1)
     
     
Koninklijk besluit nr. 22 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor de vrijwilligers COVID-19-slachtoffers  / Arrêté royal n° 22 portant création d'un Fonds d'indemnisation pour les volontaires victimes du COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/032 prolongeant les mesures de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/012 du 23 avril 2020 relatif à l'instauration de mesures de soutien des entreprises agréées en titres-services et de leurs travailleurs suite aux mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/032 tot verlenging van de maatregelen uit het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten nr. 2020/012 van 23 april 2020 betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/033 relatif à une prime compensatoire en vue de l'indemnisation des entreprises sociales agréées affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/033 betreffende een compensatiepremie tot vergoeding van de erkende sociale ondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n ° 18 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif au renforcement du Fonds d'urgence et de soutien / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 18 betreffende de versterking van het nood- en steunfonds, genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus

 

   Employment
     
     
Arrêté royal prolongeant les mesures relatives à l'emploi dans les secteurs vitaux à la suite de la pandémie de COVID-19 / Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen op vlak van tewerkstelling in de vitale sector ten gevolge van de COVID-19-pandemie
     
     
Arrêté royal accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 / Koninklijk besluit houdende toekenning van een ouderschapsuitkering ten gunste van de zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit gedeeltelijk onderbreekt in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

 

   Real Estate
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 19 relatif au plan sanitaire dans les bâtiments scolaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 19 betreffende het gezondheidsplan voor schoolgebouwen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     

 

   3/06/2020
   Tax & Social Security
     
Arrêté royal n° 28 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé / Koninklijk besluit nr. 28 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
     

 

   2/06/2020
   Financial services – Regulatory
     

EBA issues Guidelines to address gaps in reporting data and public information in the context of COVID-19

 

The European Banking Authority (EBA) published today its Guidelines on reporting and disclosure of exposures subject to measures applied in response to the COVID-19 crisis. These Guidelines follow the implementation of a broad range of measures, such as legislative moratoria on loan repayments and public guarantees in Member States, with the aim to support the operational and liquidity challenges faced by borrowers. The Guidelines have been developed to address data gaps associated with such measures to ensure an appropriate understanding of institutions’ risk profile and the asset quality on their balance sheets both for supervisors and the wider public.

 

   Regulatory - Environment
     
De omzet van de ondernemingen begint zich te herstellen, maar de vooruitzichten voor de Belgische economie blijven slecht  

De bevraagde ondernemingen rapporteren een omzetdaling met 26 % ten opzichte van het niveau van vóór de crisis, wat neerkomt op een verbetering met 5 procentpunt vergeleken met de vorige enquête en het beste resultaat is sinds de eerste enquête van eind maart. Deze verbetering is voornamelijk toe te schrijven aan ondernemingen in de handel en de bouwnijverheid, terwijl de situatie kritiek blijft in de horeca en de sector kunst, amusement en recreatie. Dat blijkt uit de enquête van de ERMG (Economic Risk Management Group) die afgelopen week werd gehouden. Voor de nabije toekomst is een normalisatie van de situatie nog niet aan de orde. Zes op tien ondernemingen verwachten tegen het einde van het jaar een daling van hun werkgelegenheid en zeven op acht ondernemingen gaan ervan uit dat ze in het derde kwartaal niet het omzetniveau van vóór de crisis zullen bereiken. De vooruitzichten voor de Belgische economie blijven dus slecht.

     

 

   29/05/2020
   Regulatory - Environment
     
Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. – Corrigendum / Arrêté royal portant exécution de l'article 70, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé. - Corrigendum
     
     
Arrêté royal portant dixième répartition, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 pour l'année budgétaire 2020 et destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses / Koninklijk besluit houdende tiende verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de duur vermeld in artikel 111/38, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding
     
     
Bijzonderemachtenbesluit van het verenigd college van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie nr. 2020/008 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de COVID-19-Gezondheidscrisis / Arrêté de pouvoirs spéciaux du Collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/008 visant à assurer le fonctionnement des centres publics d'action sociale durant la période de la crise sanitaire COVID-19
     
     
Décret portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 (1) / Decreet tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19 (1)
     
     
Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (II) (1)
     
     
Koninklijk besluit nr. 27 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 16 van 29 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars / Arrêté royal n° 27 retirant l'arrêté royal n° 16 du 29 avril 2020 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), aux fins de réquisition des professionnels de soins de santé

 

   Employment
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor zorgkrediet, wat betreft de invoering van het corona ouderschapsverlof / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, en ce qui concerne l'instauration du congé parental corona
     
     
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 26 du 28 avril 2020 relatif à une aide complémentaire au droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses législations et réglementations / Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 26 van 28 april 2020 tot toekenning, op tijdelijke basis, van een aanvullende steun op het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van verschillende wetgevingen en reglementeringen
     
     
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins, en ce qui concerne l'interruption de carrière
     
     

Koninklijk besluit nr. 26 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 9 van 19 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars / Arrêté royal n° 26 retirant l'arrêté royal n° 9 du 19 avril 2020 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue de permettre temporairement l'exercice de l'art infirmier par des professionnels de soins de santé non qualifiés

 

   Banking & Finance
     

EBA sees considerable achievements in supervisory convergence and good level of engagement in supervisory colleges across the EU

 

EBA has published its Report on convergence of supervisory practices in 2019. Overall, EBA has concluded that the key topics for supervisory attention identified in the EBA 2019 convergence plan have been largely implemented in supervisory work across the EU.

This Report also incorporates the 2020 convergence plan, which identified five key topics for supervisory attention for 2020: ICT risk and operational resilience, loan origination standards, profitability, capital and liability management and money laundering and terrorism financing risk and other conduct risk for prudential supervisors.

These topics have become even more relevant in the context of this COVID-19 pandemic. The plan makes reference to the significant supervisory efforts and resources that will be dedicated to monitoring the crisis preparedness of institutions in 2020 and further implications of COVID-19 on credit institutions` operations and financial soundness.

     
     
Coronamonitor: almost 250,000 delay payment credit  

Febelfin publishes an update of the corona monitor on a regular basis.

It includes figures on mortgage and corporate credit deferral payments, as well as the latest evolution of new loans, contactless payments, cash withdrawals and card payments in physical outlets.

     
     
IOSCO encourages issuers’ fair disclosure about COVID-19 related impacts  

In its Statement on Importance of Disclosure about COVID-19, IOSCO:

 • Reiterates the importance of disclosure of the impact on amounts recognized, measured and presented in the financial statements.
 • Highlights the importance of transparent and complete disclosures, noting that in an environment of heightened uncertainty, disclosures should be entity-specific and transparent, particularly when involving significant judgments and estimates.
 • Restates that in the current environment, it is important that issuers are mindful of the elements of reliable and informative non-GAAP measures.
 • Notes that interim financial information will require more robust disclosures of material information and management’s response to the changing circumstances.
 • Reminds auditors of their responsibilities to report on Key Audit Matters (KAM), including how the auditor addressed the matters.
 • Encourages issuers to balance the flexibility provided by regulators extending the period to file financial information with the responsibility to provide timely and comprehensive financial information that includes reasonable and supportable judgments.
     
     
EIOPA publishes bi-weekly information for Relevant Risk Free Interest Rate Term Structures and Symmetric Adjustment to Equity Risk with reference to 26 May 2020  

Due to COVID-19 outbreak, European Insurance and Occupational Pensions Authority is carrying out weekly extraordinary calculations on a weekly basis to monitor the evolution of the relevant risk-free interest rate term structures (RFR) and the symmetric adjustment to equity risk (EDA). EIOPA is publishing this information in order to support insurance and reinsurance undertakings in the monitoring of their solvency and financial position.

The information will be published on specific area of the website created for this purpose both for RFR and EDA named “Extraordinary weekly updates”.

     
     
Newsletter: FAQs for intermediaries and credit providers - COVID-19  

De FSMA heeft op haar website FAQ’s gepubliceerd om de tussenpersonen en de kredietgevers onder haar toezicht guidance te geven om hen ook in de huidige moeilijke situatie van COVID-19 in staat te stellen correct en in het belang van de consumenten te blijven functioneren. Deze FAQ’s bieden een antwoord op concrete vragen die de FSMA van tussenpersonen en kredietgevers ontving.

Het voordeel van FAQ’s is dat deze evolutief van aard zijn en toelaten om de verstrekte informatie aan te vullen en bij te werken in functie van de evolutie van de COVID-19-epidemie en van de maatregelen in deze context.

Deze FAQ’s richten zich tot de volgende entiteiten:

 • verzekerings-, herverzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen;
 • tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten;
 • bemiddelaars en kredietgevers in hypothecair krediet;
 • bemiddelaars en kredietgevers in consumentenkrediet.

 

   State aid and Support Measures
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering over het verlenen van een handelshuurlening aan huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus / Arrêté du Gouvernement flamand accordant un prêt au bail commercial aux locataires contraints à la fermeture à la suite des mesures prises par le Conseil national de sécurité depuis le 12 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre le coronavirus
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft een aanvulling van het afbouwen van de compensatie / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs d'accueil extrascolaire, d'accueil d'enfants malades et de soutien préventif aux familles, en ce qui concerne un complément à la suppression progressive de la compensation
     
     
Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de afbouw van de compensatiesubsidie voor de organisatoren in de buitenschoolse opvang
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/028 visant à octroyer une prime de soutien aux locataires à revenus modestes qui subissent une perte de revenus en raison de la crise sanitaire dû au COVID-19 / Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/028 ter invoering van een premie ter ondersteuning van de huurders met beperkte inkomsten die een inkomensverlies ondergaan door de COVID-19 gezondheidscrisis

 

   Tax & Social Security
     
     
Wet houdende diverse dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie / Loi portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19
     
     

Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging / Arrêté royal portant exécution de l'article 70, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé

     

 

   28/05/2020
   Tax & Social Security
     
FAQ on the consequences of the coronavirus crisis on supplmentary pensions   This FAQ section (available in French - Dutch only) contains a number of questions that specifically address the consequences of the coronavirus crisis for supplementary pensions and the associated death cover. The measures adopted by the government are also explained.

 

   Banking & Finance
     
COVID-19: overeenkomsten op afstand met betrekking tot beleggingsdiensten en verzekeringsdistributie  

De FSMA vestigt in het kader van de COVID-19-crisis de aandacht van financiële ondernemingen op specifieke regelgeving bij het verlenen van beleggingsdiensten en activiteiten van verzekeringsdistributie op afstand.

 

   Financial services – Regulatory
     
IOSCO consults on outsourcing principles to ensure operational resilience  

The Board of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) is requesting feedback on proposed updates to its principles for regulated entities that outsource tasks to service providers.

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 16 relatif au soutien des maisons de jeunes, des centres de rencontres et d'hébergement, des centres d'information des jeunes et des organisations de jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 16 betreffende de ondersteuning van jeugdhuizen, ontmoetings- en opvangcentra, jeugdinformatiecentra en jeugdorganisaties in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant prolongation des mesures reprises dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 mai 2020 portant des dispositions diverses de fonction publique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van de maatregelen genomen in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/024 relatif à l'organisation par procédés numériques des procédures relatives à la sélection interne ou externe de personnel pour les services publics et les organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met bijzondere machten nr. 2020/024 betreffende de organisatie op digitale wijze van de procedures met betrekking tot de interne en externe selectie van het personeel voor de overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
     
     
Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/020 tot invoering van versoepelingsmaatregelen voor de registratierechten in de context van de COVID-19 pandemie
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/027 de pouvoirs spéciaux relatif au fonctionnement des organes communaux dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 / Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering n° 2020/027 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     
     
Arrêté royal n° 25 modifiant l'arrêté royal n° 18 du 4 mai 2020 portant création d'une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 / Koninklijk besluit nr. 25 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 18 van 4 mei 2020 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
     
     
Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines / Arrêté ministériel prolongeant la période de transition, visée à la norme NBN EN 228, d'un mois supplémentaire du 1er juin au 30 juin 2020 conformément à l'article 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences

 

   State aid and Support Measures
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 17 relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap bij bijzondere machten nr. 17 inzake de steun voor ontmoetings- en opvangcentra in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/030 relatif à l'aide aux entreprises qui subissent une baisse d'activité en raison de la crise sanitaire du COVID-19 / Bijzondere machtenbesluit nr. 2020/030 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun aan ondernemingen die een terugval van hun activiteit ondergaan als gevolg van de gezondheidscrisis COVID-19

     
     
Just Transition Mechanism: the EIB and the European Commission join forces in a proposed new public loan facility to finance green investments in the EU  

The European Commission presents its proposal for a public sector loan facility under the Just Transition Mechanism. The facility will be implemented with the involvement of the European Investment Bank and will encourage investments that support the transition towards a climate-neutral economy by public sector authorities to the benefit of coal- and carbon-intensive regions. The facility will include €1.5 billion in grants from the EU budget and up to €10 billion in loans from the European Investment Bank’s own sources. The facility will mobilise up to between €25 and €30 billion of investments for helping territories and regions most affected by the transition to a climate-neutral economy, prioritising those that have less capacity to deal with the costs of the transition.

The facility will be accessible to all Member States, initially based on national envelopes, through calls for proposals that meet the following criteria:

 • projects benefit territories identified in an approved territorial just transition plan;
 • projects receive an EIB loan under the facility; and
 • projects do not generate sufficient market revenue streams.

 

   Employment
     
Arrêté royal modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants / Koninklijk besluit tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen
     

 

   27/05/2020
   State aid and Support Measures
     
Loi relative au crédit à la consommation, visant à aider les emprunteurs à faire face à la crise provoquée par le coronavirus (1)
     
     
Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan (1)
     
     
Europe's moment: Repair and prepare for the next generation  

Today, the European Commission has put forward its proposal for a major recovery plan. To ensure the recovery is sustainable, even, inclusive and fair for all Member States, the European Commission is proposing to create a new recovery instrument, Next Generation EU,embedded within a powerful, modern and revamped long-term EU budget. The Commission has also unveiled its adjusted Work Programme for 2020, which will prioritise the actions needed to propel Europe's recovery and resilience.

The coronavirus has shaken Europe and the world to its core, testing healthcare and welfare systems, our societies and economies and our way of living and working together. To protect lives and livelihoods, repair the Single Market, as well as to build a lasting and prosperous recovery, the European Commission is proposing to harness the full potential of the EU budget. Next Generation EU of €750 billion as well as targeted reinforcements to the long-term EU budget for 2021-2027 will bring the total financial firepower of the EU budget to €1.85 trillion.

 

   Banking & Finance
     
Belgians trade up to five times as many shares during the coronavirus crisis  

The coronavirus crisis has led to significant stock market fluctuations. In the light of these fluctuations, the FSMA conducted a quantitative study of the behaviour of Belgian private individual investors.

 

   Corporate and M&A
     
Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en het uitstel van de solden betreft (1) / Loi modifiant certaines dispositions du Code de droit économique en ce qui concerne l'inscription à la BCE et le report des soldes (1)

 

   Employment
     
Circulaire n° 682 - Directives dans le cadre des mesures particulières pour les membres du personnel de la Fonction publique fédérale sous convention de premier emploi dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 / Omzendbrief nr. 682 - Richtlijnen in het kader van de bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt met een startbaanovereenkomst in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19

 

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté royal octroyant une dotation au Centre fédéral d'expertise des soins de santé pour l'étude COV-AID et l'étude DAWN pour l'année 2020
     
     
Arrêté ministériel prolongeant d'un mois les mesures liées à la crise COVID-19 et relatives à l'interdiction temporaire des restrictions d'accès à la distribution publique de l'eau / Ministerieel besluit tot verlenging met een maand van de maatregelen met betrekking tot de crisis COVID-19 betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie
     

 

   26/05/2020
   Tax & Social Security
     
Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ - update 26/05/2020 coronamaatregel  

Omwille van de corona-epidemie heeft de regering sinds 20 maart 2020 en sinds 4 april 2020, een aantal maatregelen genomen. Één van deze maatregelen betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020 (koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 - BS van 12 mei 2020)

Deze maatregelen hebben betrekking op drie soorten uitstel van betaling:

 • Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn
 • Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die zelf beslist hebben om volledig te sluiten
 • Uitstel na voorafgaande verklaring op eer voor ondernemingen die niet volledig gesloten werden en hun economische activiteit zwaar verminderd zien
 • Ondernemingen niet betrokken bij het automatisch uitstel of uitstel na voorafgaande aangifte

De werkgevers die niet in aanmerking komen voor een automatisch uitstel van betaling, die niet volledig gesloten zijn geweest na een voorafgaande verklaring op eer en die niet voldoen aan de voorwaarden om een uitstel te bekomen op basis van een verminderde omzet of loonmassa, kunnen aan de RSZ om een minnelijk afbetalingsplan verzoeken voor de aangegeven bijdragen voor het 1ste en het 2de kwartaal 2020 en voor de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2019. Hierop worden de bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en / of verwijlinteresten niet aangerekend wanneer en voor zover de vastgelegde afbetalingsmodaliteiten strikt worden nageleefd.

Hetzelfde geldt voor de werkgevers die niet in staat zijn om uiterlijk op 15 december 2020 bij het verlopen van het uitstel, aan hun verplichtingen te voldoen.

 

   Consumer Law and Trade Practices
     

Coronavirus: following Commission's call, platforms remove millions of misleading ads

 

As part of its commitment to protect consumers online, the European Commission has coordinated a screening (‘sweep') of websites, with the aim of finding out where consumers in the EU are being subjected to content promoting false claims or scam products in the context of the coronavirus. The results show that, following the Commission's call, platforms have removed or blocked millions of misleading advertisements or product listings. The sweep – carried out by the Consumer Protection Cooperation (CPC) Network – consisted of two parts: a high-level screening of online platforms, and an in-depth analysis of specific advertisements and websites linked to products in high demand because of the coronavirus.

 

   Banking & Finance
     
     
Financial policymakers discuss responses to COVID-19 with the private sector  

Financial policymakers and international standard setters today met virtually with private sector executives to discuss international policy responses to COVID-19.

The meeting explored the effectiveness of prudential and other financial policy measures taken to date, including experiences with their implementation.

Participants also discussed policy issues going forward, notably how financial institutions can better cope with the challenges resulting from rising solvency risks, and exchanged views on potential areas that may warrant further policy coordination.

     
     
Pandemic increases risks to financial stability  

Despite the immense social and economic disruption in the wake of the coronavirus (COVID-19) pandemic, decisive policy responses have helped to prevent a seizing-up of the financial system. However, even as infection rates fall in many countries, the impact on the economy and markets has unearthed and increased existing vulnerabilities for euro area financial stability, according to the May 2020 Financial Stability Review (FSR) of the European Central Bank (ECB). Financial stability risks could arise as these vulnerabilities, identified in earlier issues, interact with the pandemic. These include richly valued asset prices, fragile investment funds, the sustainability of sovereign and corporate debt, and weak bank profitability.

 

   Regulatory - Environment
     

Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken / Arrêté royal prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite

     

 

   25/05/2020
   Regulatory - Environment
     
Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken / Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

 

   State aid and Support Measures
     
COVID-19: Council adopts relief measures for aviation and railways  

The Council today adopted a temporary amendment to the rules on air services to support airlines and airports in the face of a sharp drop in air traffic due to the coronavirus pandemic. The Council also adopted an extension to the transposition deadline for the rail safety and interoperability directives of the fourth railway package to give the rail industry and the authorities flexibility and legal certainty in the current circumstances. Both legal acts are part of the transport emergency package presented by the Commission on 29 April 2020.

 

   Banking & Finance
     
COVID-19 is placing unprecedented challenges on EU banks  

The European Banking Authority (EBA) published today a preliminary assessment of the impact of COVID-19 on the EU banking sector. With the global economy facing unprecedented challenges, banks entered the health crisis with strong capital and liquidity buffers and managed the pressure on operational capacities activating their contingency plans. The crisis is expected to affect asset quality and, thus, profitability of banks going forward. Nonetheless, the capital accumulated by banks during the past years along with the capital relief provided by regulators amounts on average to 5p.p. above their overall capital requirements (OCR). This capital buffer should allow banks to withstand the potential credit risk losses derived from a sensitivity analysis based on the 2018 stress test.

     

 

   20/05/2020
   Employment
     
Wordt de opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door COVID-19 binnenkort retroactief geschorst?  
De Commissie Sociale Zaken besliste op 13 mei 2020 in tweede lezing om de opzeggingstermijnen betekend door de werkgever voor of tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de COVID-19-crisis, retroactief te schorsen. Volgens dat voorstel zou vanaf 1 maart 2020 de opzeggingstermijn die de werkgever betekent tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19-overmacht, worden geschorst. Het wetsvoorstel wordt vandaag, woensdag 20 mei 2020, besproken in de plenaire vergadering van het parlement. 

 

   Banking & Finance
     
ESMA calls for transparency on COVID-19 effects in half-yearly financial reports  

ESMA has published a Public Statement addressing the implications of the COVID-19 pandemic on the half-yearly financial reports of listed issuers. In particular, this Statement addresses the preparation of the interim financial statements according to IFRS and the interim management reports for the 2020 half-yearly reporting periods.

In its Public Statement, ESMA provides recommendations and highlights:

 • the need for issuers to provide relevant and reliable information that is useful to investors to adequately reflect the current and expected impact of the COVID-19 situation on the financial position, performance and cash-flows of issuers. Therefore, the publication of the half-yearly financial reports may not be unduly delayed;
 • the importance of updating the information included in the latest annual accounts to adequately inform stakeholders of the impacts of the COVID-19 pandemic, in particular in relation to significant uncertainties and risks, going concern, impairment of non-financial assets and presentation in the statement of profit or loss; and
 • the need for issuers to provide detailed and entity specific information in their interim management reports regarding, amongst other things, the past and expected future impact of COVID-19 on the strategic orientation and targets, operations, performance of issuers as well as any mitigating actions put in place to address the effects of the pandemic.

 

   Regulatory - Environment
     
Loi portant mesures contre la propagation de la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne les amendes administratives au niveau du transport aérien et de la navigation aérienne et le système tarifaire de l'aéroport de Brussels Airport / Wet houdende maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van de COVID-19 pandemie voor wat betreft de administratieve geldboeten met betrekking tot het luchtvervoer en de luchtvaartnavigatie en het tariefsysteem van de luchthaven Brussels Airp
     
     
Loi visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire (II) / Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer (II)
     
     
Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 : Loi portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
     
     

Koninklijk besluit nr. 24 tot tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector / Arrêté royal n° 24 étendant temporairement le champ d'application de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires aux organisations agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées du secteur privé commercial

     
     
Arrêté 2020/765 du Collège de la Commission communautaire française de pouvoirs spéciaux n° 6 portant des mesures exceptionnelles en matière d'évaluation continue et d'examens dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises pour l'année académique 2019-2020 suite à la crise du coronavirus - 2e lecture
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 1 du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 van 7 april 2020 tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     
     
Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 / Arrêté royal prolongeant certaines mesures prises par la loi du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19

 

   Tax & Social Security
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/021 visant à prolonger le délai de paiement de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et de la taxe de mise en circulation en raison de la crise sanitaire causée par le COVID-19 / Bijzonderemachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/021 om de betaaltermijn van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de belasting op de inverkeerstelling te verlengen omwille van de door de COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis

 

   State aid and Support Measures
     
     
Arrêté de pouvoirs spéciaux du collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/004 prolongeant les mesures prises en application de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative à l'aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 / Bijzonder machtsbesluit van het verenigd college van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie nr. 2020/004 tot verlenging van de in toepassing van de ordonnantie van 29 april 2004 inzake hulpverlening aan jongeren genomen maatregelen in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis
     
     

Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du Gouvernement de la Communauté française relatif au soutien des opérateurs actifs reconnus dans le secteur du sport par la Communauté française / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 14 betreffende de steun aan de actieve operatoren die erkend worden in de sportsector door de Franse Gemeenschap

     
     
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie / Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs visant à prolonger la durée de validité des titres-repas, des éco-chèques, des chèques-cadeaux et des chèques sport/culture en raison de la pandémie COVID-19
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 15 relatif au soutien des services agréés en aide à la jeunesse dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 15 betreffende de ondersteuning aan de erkende diensten voor hulpverlening aan de jeugd in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 12 dérogeant pour l'année 2020 au décret du 18 janvier 2018 établissant un cadastre des subventions en Communauté française dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 12 houdende afwijking voor het jaar 2020 van het decreet van 18 januari 2018 tot vaststelling van een kadaster van subsidies in de Franse Gemeenschap, in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 13 relatif au soutien du secteur des médias dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit houdende bijzondere machten nr. 13 van de Regering van de Franse Gemeenschap inzake steun aan de mediasector in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19

 

   Real Estate
     
Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/023 interdisant temporairement les expulsions domiciliaires jusqu'au 31 août 2020 inclus / Volmachtbesluit nr. 2020/023 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt tot en met 31 augustus 2020
     

 

   19/05/2020
   State aid and Support Measures
     
COVID-19: Council adopts temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE)  

The Council today adopted SURE, a temporary scheme which can provide up to €100 billion of loans under favourable terms to member states. The instrument enables member states to request EU financial support to help finance the sudden and severe increases of national public expenditure, as from 1 February 2020, related to national short-time work schemes and similar measures, including for self-employed persons, or to some health-related measures, in particular at the work place in response to the crisis.

SURE is one of the three safety nets, worth €540 billion, for jobs and workers, businesses and member states, contained in the Eurogroup report agreed on 9 April 2020. EU leaders endorsed the report on 23 April and called for the package to be operational by 1 June 20.

 

   Tax & Social Security
     
Opinion no. 39 of the supplementary pensions commission on the draft royal decree on the maintenance of the accrual of retirement pension and of insurance coverage during temporary unemployment as a result of COVID-19  

The Supplementary Pensions Commission has analysed the draft Royal Decree on the maintenance of the accrual of retirement pension and of insurance coverage linked to the occupational activities of salaried workers during temporary unemployment as a result of COVID-19 and the accompanying report to the King. The result of this analysis is set out in the Commission’s Opnion No. 39 (available in French or Dutch only). The text of the draft Royal Decree has now been incorporated as Chapter 3 into the Law of  7 May 2020 containing exceptional measures taken in the context of the COVID-19 pandemic with respect to pensions, supplementary pensions and other supplementary social security benefits.

 

   Banking & Finance
     

Results of the March 2020 survey on credit terms and conditions in euro-denominated securities financing and over-the-counter derivatives markets (SESFOD)

 

The ECB has published the results of the March 2020 survey on credit terms and conditions in euro-denominated securities financing and over-the-counter derivatives markets. The survey sets out the following findings:

 • credit terms remained broadly unchanged for almost all counterparties but are expected to tighten significantly over the next three months, in particular for banks and dealers;
 • financing collateralised by euro-denominated securities have continued to decline;
 • valuation disputes have strongly increased;
 • terms and conditions in secured financing and OTC derivatives markets were, on balance, broadly unchanged compared with one year ago.
     
     
Change of Extraordinary RFR/EDA productions from weekly to two-weekly frequency   EIOPA will continue carrying out extraordinary calculations on two-weekly basis (instead of an weekly basis as previously carried out) to monitor the evolution of the relevant risk-free interest rate term structures and the symmetric adjustment to equity risk. EIOPA is publishing this information in order to support insurance and reinsurance undertakings in the monitoring of their solvency and financial position.
     
     

 

  Regulatory - Environment
     
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation des funérailles dans le cadre de mesures d'urgence pour limiter la propagation du Coronavirus - COVID-19 / Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de organisatie van begrafenissen in het kader van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
     

 

   18/05/2020
   Financial services – Regulatory
     

ESMA – non-renewal and termination of short selling bans by austrian FMA, Belgian FSMA, French AMF, Greek HCMC, Italian CONSOB and Spanish CNMV

 

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, notes the non-renewal of the emergency restrictions on short selling and similar transactions by the following national competent authorities (NCAs): Finanzmarktaufsicht (FMA) of Austria; Financial Securities and Markets Authority (FSMA) of Belgium; Autorité des Marchés Financiers (AMF) of France; Hellenic Capital Market Commission (HCMC) of Greece;and Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) of Spain.

It also notes the early termination of the emergency restrictions by the Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) of Italy, that was due to expire on 18 June 2020.

ESMA has coordinated the recent emergency restrictions renewals and has contributed to this aligned action today.

     
     

Newsletter: customer-facing staff in training

  The FSMA is well aware that the PCPs in training are subject to the regulations are obliged to pass a number of exams within a certain period. Some PCPs in training planned to take the recognized exams within the new system. The FSMA provides an extension of the term for taking the exams for the PCPs training affected by the corona crisis. As soon as there are concrete measures in this regard, the FSMA will communicate this.
     
     
FSMA announces the suspension of the ban on creating or increasing net short positions  

On 18 March 2020, the FSMA imposed a ban on creating or increasing net short positions on shares admitted to trading on Belgian trading venues. The FSMA announces today that, as of 19 May 2020, this measure will be suspended.

This exceptional measure was taken because the FSMA observed large price movements in the market. This high market volatility indicated that the market had difficulties in correctly valuing the impact of the COVID-19 crisis on the listed companies due to a lack of visibility and understanding at that time. The measure was aimed at preventing those conditions from deteriorating and potentially having adverse effects on the companies concerned and on market confidence in general.

 

   State aid and Support Measures
     
     
Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus
     
     
State aid: Commission approves €903 million Belgian reinsurance scheme to support trade credit insurance market in coronavirus outbreak  

The European Commission approved a EUR 903m Belgian reinsurance scheme to support the trade credit insurance market in the context of the coronavirus outbreak.

The Belgian scheme, with a total budget of EUR 903m, ensures that trade credit insurance continues to be available to all companies, avoiding the need for buyers of goods or services to pay in advance, therefore reducing their immediate liquidity needs.

The Commission found that the scheme notified by Belgium is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a member state and the general principles set out in the temporary framework. Furthermore, the Commission found the scheme is in line with the short-term export-credit communication. On this basis, the Commission approved the measure under EU state aid rules.

 

   Employment
     
     

Arrêté royal suspendant temporairement, suite à la pandémie COVID-19, l'application de la condition selon laquelle la période d'incapacité de travail dans l'assurance indemnités en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants peut débuter, au plus tôt, à la date de signature du certificat d'incapacité de travail  / Koninklijk besluit tot tijdelijke schorsing, ingevolge de COVID-19-pandemie, van de toepassing van de voorwaarde dat het tijdvak van arbeidsongeschiktheid in de uitkeringsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten ten vroegste kan aanvangen op de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid

     
     
Corona brings young people financial problems  

The corona crisis is causing financial problems for many Belgian families. Not only parents are very concerned about this, young people also strongly feel the impact of corona on their financial affairs. Through a study in collaboration with the research agency Indiville among a thousand young people between 16 and 30 years, Febelfin uncovers to what extent the corona crisis has consequences for the financial life of Belgian youth.

About 45% of Belgian young people have financial problems due to the corona crisis. At 13%, these are even serious financial problems. There are various reasons for this (depending on the age of the young people surveyed), such as:

 • 41% saw his / her student job canceled
 • 6% are temporarily unemployed
 • 16% receive (about 50 euros) less pocket money from their parents
 • 12% must provide financial support to their own parents

 

   Banking & Finance
     
European insurers face increased risk exposures due to Covid-19, but market perceptions and imbalances remained at medium level  

Today, the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) published its updated Risk Dashboard based on the fourth quarter 2019 Solvency II data.

Despite the fact that some indicators used in this Risk Dashboard do not capture the latest market development in the context of Covid-19 outbreak, the expected deterioration of the relevant indicators reflecting all available information in a forward looking perspective has been considered in the assigned risk levels. This addresses the current situation of high uncertainty in the insurance market.

The results show that the risk exposures of the European Union insurance sector increased as the outbreak of Covid-19 strongly affected the lives of all European citizens with disruptions in all financial sectors and economic activities.

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté royal prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite /Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken

 

   Tax & Social Security
     
Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, en matière de précompte professionnel sur les rémunérations pour le travail étudiant / Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen voor studentenarbeid
     

 

   15/05/2020
   Financial services – Regulatory
     
Newsletter: continuous training during the corona crisis  

Since 1 January 2020, intermediaries in the insurance sector have to obtain 15 additional training points. The training period goes from three year to one. The number of training points to be obtained has also been adjusted.

The FSMA is well aware that the corona crisis has a major impact on the number of available training courses and the possibility to follow them.

The FSMA is not blind to continuing education problems. She took initiatives now to extend the training periods on a regulatory level. As soon as there are concrete measures the FSMA will notify the sector.

 

   Regulatory - Environment
     
Decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het invoeren van een overgangsbepaling voor de geldigheidsduur van de startdatum, vermeld in artikel 1.1.3, 113° /2 (1) / Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne l'introduction d'une disposition transitoire pour la durée de validité de la date de mise en service, visée à l'article 1.1.3, 113° /2 (1)
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in kinderopvang / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du coronavirus pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants
     
     
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

 

   State aid and Support Measures
     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten voor opvang van schoolkinderen tijdens de schooluren / Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention de projet pour compenser les frais d'accueil des écoliers pendant les heures d'école

     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning, wat betreft de aanpassing van de subsidievoorwaarden en het afbouwen van de compensatie / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants, en ce qui concerne l'adaptation des conditions de subvention et la suppression progressive de la compensation et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles, en ce qui concerne l'adaptation des conditions de subvention et la suppression progressive de la compensation

     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand instaurant certaines mesures temporaires relatives aux subventions dans le secteur politique des sports en raison de l'urgence civile en matière de santé publique due au coronavirus COVID-19
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 houdende vaststelling van de werking en het beheer van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquacultuursector (FIVA) en de verrichtingen die voor steun in aanmerking komen / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 réglant le fonctionnement et la gestion de l'Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquaculture (FIVA) et les opérations éligibles à l'aide
     
     
Remarks by Mário Centeno following the Eurogroup videoconference of 15 May 2020  

Pandemic Crisis Support is operational. This afternoon, the ESM Board of Governors formally confirmed eligibility of all euro area member states and made the instrument available with immediate effect. Member states are doing whatever is needed to get this pandemic under control. The ESM is ready to support them in that. The exceptional costs incurred with direct and indirect health care, cure and prevention expenses, can be covered by the mechanism. So the first safety net – for sovereigns – is now in place.

The second safety net is for workers – the SURE programme. The Council has reached a political agreement on all aspects this morning. The SURE programme will become law in a few days, after formal procedures are completed. Member states are doing whatever is needed to protect workers, their jobs and their incomes during this pandemic. The SURE programme means that these efforts are backed up by European solidarity, in the form of cheap loans.

The third and final safety net is for businesses - the EIB’s so-called Pan-European Guarantee. President Hoyer debriefed us on the progress made to define the main parameters of this scheme. Policy formulation always entails some political choices and trade-offs. The discussion today helped to clarify where we now stand, especially on issues of scope and risk management. I believe today we prepared the ground for an agreement by the EIB. I will remain closely involved in this file in the next few days. Once this is operationalised, countries can start contributing to the guarantee fund that constitutes the firepower of this instrument.

     
     
Décret modifiant le décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises, en ce qui concerne la garantie COVID-19 (1) / Decreet tot wijziging van het decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, wat betreft de COVID-19-waarborg (1)
     
     
EIB backs EUR 3.4 billion COVID-19 health and business resilience, energy, transport and education investment  

The European Investment Bank today approved EUR 3.4 billion of new financing to support companies most affected by the COVID-19 pandemic and priority public health projects, alongside energy, transport, water and education projects across Europe and around the world.

 • EUR 880 million for COVID-19 business resilience, research and public health
 • EUR 1.2 billion for artificial intelligence, corporate innovation and business investment
     
     

COVID-19: Council reaches political agreement on temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE)

 

As part of its emergency support package to tackle the economic impact of the COVID-19 crisis, the EU is setting up a temporary instrument to help workers keep their jobs during the crisis.

EU ambassadors today reached a political agreement on SURE, a temporary scheme which can provide up to €100 billion of loans under favourable terms to member states. The instrument will enable member states to request EU financial support to help finance the sudden and severe increases of national public expenditure, as from 1 February 2020, related to national short-time work schemes and similar measures, including for self-employed persons, or to some health-related measures, in particular at the work place in response to the crisis.

SURE is one of the three safety nets, worth €540 billion, for jobs and workers, businesses and member states, agreed by the Eurogroup on 9 April 2020. EU leaders endorsed the agreement on 23 April and called for the package to be operational by 1 June 2020.

     

 

 

   14/05/2020
   Banking & Finance
     
The General Board of the European Systemic Risk Board takes first set of actions to address the coronavirus emergency at its extraordinary meeting on 6 May 2020  

At its extraordinary meeting on 6 May 2020, the General Board of the European Systemic Risk Board (ESRB) discussed a first set of actions in five priority areas identified to address the impact of the coronavirus (COVID-19) emergency on the financial system from a macroprudential perspective. These actions are guided by two overarching principles. First is to achieve an effective policy response across sectors and across countries, and, at the same time, ensure that necessary national macroprudential actions do not cause negative spillovers and negatively affect the EU’s Single Market and the level playing field. The second principle is to make use of the flexibility provided within existing regulatory standards such as the capital relief for banks announced by European banking supervision1. This aims to enable financial institutions to continue providing vital financial services to the real economy, and to ensure that adequate capital and liquidity resources are available where needed within the financial system.

     
     
Loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse (coordination officieuse : 05/2020)  

Law project adopted, not yet published in the Official Gazette.
Dossier Kamer: 55K1108

     
     
ESMA supports esrb actions to address covid-related systemic vulnerabilities  
The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU securities markets regulator, has published a statement supporting the recommendations issued by the General Board of the European Systemic Risk Board (ESRB).  These recommendations are part of a set of actions to address the Coronavirus emergency from a macroprudential perspective.

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation de l'avenant n° 21 au contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2013-2018
     
     
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune prévoyant une seconde prolongation des délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 de pouvoirs spéciaux du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd
     
     

Loi portant des mesures exceptionnelles visant les institutions de retraite professionnelle dans le cadre de la pandémie COVID-19 (1) / Wet houdende uitzonderlijke maatregelen voor de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in het kader van de COVID-19-pandemie (1)

     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 11 relatif au soutien du secteur de l'Enseignement supérieur dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 11 betreffende de steun aan de sector van het Hoger Onderwijs in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prévoyant une seconde prolongation des délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 10 relatif aux modalités d'inscription en première année commune de l'enseignement secondaire ordinaire pour la rentrée scolaire 2020-202 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 10 betreffende de nadere regels voor de inschrijving in het eerste gemeenschappelijke jaar van het gewoon secundair onderwijs voor het begin van het schooljaar 2020-2021
     
     
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit

 

   Tax & Social Security
     
     

Arrêté royal n° 21 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19 / Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie

     
     
Arrêté royal n° 21 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19. - Erratum / Koninklijk besluit nr. 21 houdende tijdelijke aanpassingen aan de vergoedingsvoorwaarden en administratieve regels in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging ten gevolge van de COVID-19 pandemie. - Erratum

 

   Real Estate
     
Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/017 introduisant des mesures temporaires dans le Code bruxellois du Logement en matière de préavis en raison de la crise sanitaire causée par le COVID-19 / Volmachtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/017 tot invoering van tijdelijke maatregelen in de Brusselse Huisvestingscode met betrekking tot de opzegtermijn als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis

 

   Employment
     
     
Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise provoquée par le coronavirus sur l'emploi / Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de werkgelegenheid
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 mai 2020 de pouvoirs spéciaux n° 2020/022 relatif au report des congés annuels de vacances non utilisés par les membres du personnel des services publics régionaux de Bruxelles et des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale suite à la pandémie du COVID-19 / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 met bijzondere machten nr. 2020/022 inzake het uitstellen van de niet-genomen jaarlijkse vakantiedagen door de personeelsleden van de gewestelijke overheidsdiensten en de diensten van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten gevolge van de COVID-19 pandemie
     

 

   13/05/2020
   State aid and Support Measures
     
Arrêté royal prolongeant les mesures prises avec l'Arrêté royal n° 15 du 24 avril 2020 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d'exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19 / Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 15 van 24 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis

 

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté royal n° 23 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congé parental corona / Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) houdende het corona ouderschapsverlof
     
     
Arrêté royal prolongeant les mesures prises par l'Arrêté royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 / Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

 

   Banking & Finance
     
ESMA highlights challenges for rating collateralised loan obligations  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has today published a Thematic Report on Collateralised Loan Obligations (CLOs) credit ratings in the European Union (EU). The report provides an overview of CLO rating practices and identifies the main supervisory concerns, and medium-term risks, in this asset class which include credit rating agencies’ (CRAs) internal organisation, their interactions with CLO issuers, operational risks, commercial influence on the rating process and the need for proper analysis of CLOs.

 

   Real Estate
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 40 suspendant temporairement l'exécution des décisions d'expulsions administratives et judiciaires / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 40 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen

 

   Tax & Social Security
     
     

Arrêté royal portant création d'un subside « COVID-19 » à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale / Koninklijk besluit houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

     
     
Arrêté royal n° 20 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé / Koninklijk besluit nr. 20 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging
     

 

   12/05/2020
   Financial services – Regulatory
     
COVID-19: verstrekkers van beleggingsdiensten krijgen uitstel tot 1 september 2020 om de MiFID -cartografiegegevens in te voeren  

Elk jaar moeten de ondernemingen die onderworpen zijn aan de MiFID-reglementering de FSMA tegen 30 juni gegevens bezorgen voor haar risicomodel inzake gedragsregels.

De FSMA is er zich van bewust dat het moeilijk kan zijn om de gevraagde gegevens in te zamelen tijdens de lockdown die is opgelegd door de Regering, en ongetwijfeld ook nog enige tijd nadat de coronamaatregelen versoepeld zijn. Zij zal dan ook niet optreden tegen ondernemingen die haar deze gegevens niet voor 1 september 2020 hebben bezorgd. Bijgevolg krijgen de ondernemingen dit jaar als uitzonderingsmaatregel uitstel tot 1 september 2020 om hun MiFID-cartografiegegevens in te voeren.

 

   Stade aid and Asupport Measures
     
State aid: Commission approves €25 million Belgian aid scheme to support coronavirus related research and development activities in Wallonia  

The European Commission has approved a €25 million Belgian aid scheme to support coronavirus related research and development in Wallonia. The scheme was approved under the State aid Temporary Framework. In particular, the aid will cover 80% of the relevant R&D costs for SMEs, and 60% for large enterprises. Furthermore, any results of the research activities will be made available to third parties in the EEA through non-exclusive licences.

The public support will take the form of direct grants and repayable advances. The scheme is open to all companies active in Wallonia that are capable of carrying out R&D projects relevant to the coronavirus outbreak. The aim of the scheme is to find solutions to respond to the current health crisis, among others via diagnostic solutions and the development and validation of treatments and vaccines.

     

 

   11/05/2020
   Employment
     
Het herstel van de Belgische economie komt heel moeizaam op gang en tot 180 000 tijdelijk werklozen kunnen op korte termijn hun job verliezen  

Volgens de vorige week gehouden ERMG-enquête is, aan het begin van de eerste belangrijke exitfase, het door de Belgische ondernemingen gerapporteerd gemiddeld omzetverlies slechts licht verbeterd. Hoewel het uiteraard nog vroeg is om nu reeds de gedeeltelijke heropstart van de economie te evalueren, blijven de respondenten in sterke mate wijzen op de zwakke vraag die het herstel remt. In dat verband geven de ondernemingen ook aan van plan te zijn ongeveer één op vijf van de tijdelijk werklozen te ontslaan. Dit betekent dat tot 180 000 werknemers hun baan kunnen verliezen.

     

 

   10/05/2020
   Regulatory - Environment
     
     

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant agrément des médecins délégués aux missions du médecin inspecteur d'hygiène des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles / Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende erkenning van de artsen afgevaardigd voor de opdrachten van arts- gezondheidsinspecteur van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

     
     
     

 

   8/05/2020
   Regulatory - Environment
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse dringende maatregelen in onderwijs ingevolge COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses mesures urgentes dans l'enseignement à la suite du COVID-19 
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van dat beleidsdomein / Arrêté du Gouvernement flamand ajustant les procédures et délais administratifs dans la réglementation du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille à la suite de la propagation du COVID-19 et modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand dans ce domaine politique
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 8 mai 2020 portant organisation du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon portant des mesures d'urgence en matière de reprise de la formation à la conduite et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de formation à la conduite / Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de rijopleiding en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 17 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake rijopleiding
     
     
Ministerieel besluit tot verlenging van een aantal maatregelen met betrekking tot digitale participatie, vermeld in twee besluiten tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke planning
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft het Mestdecre / Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne le décret sur les engrais
     
     

Décret contenant des mesures temporaires urgentes dans le domaine de l'enseignement suite à la crise du coronavirus (1) / Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis (1)

     
     

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken

     
     

Survey on the Access to Finance of Enterprises: Small businesses report challenging outlook for their access to external financing due to COVID-19

  Euro area small and medium-sized enterprises (SMEs) reported a decline in turnover (in net terms -2%, from 20% in the previous six months) in the latest European Central Bank (ECB) Survey on the Access to Finance of Enterprises (SAFE). This was the first such decline reported in the twice-yearly survey since early 2014. They also reported a sharp deterioration in profits (in net terms -15%, down from -1% in the previous survey), which was widespread across countries and sectors. The survey covered the period from October 2019 to March 2020.
     
     
Decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19 (1) / Décret portant organisation d'une recherche de contacts dans le cadre du COVID-19 (1)
     
     
Décret modifiant certaines dispositions relatives à la sélection et à l'évaluation du commissaire aux droits de l'enfant, du médiateur flamand et du directeur de l'Institut flamand pour la Paix, et instaurant auprès du Service de médiation flamand une mission de médiation liée au coronavirus en matière de baux d'habitation (1)
     
     
Bijzonder decreet tot dringende, tijdelijke afwijking van het bijzonder decreet van 14 juli 1998 betreffende het gemeenschapsonderwijs naar aanleiding van de coronacrisis, wat de leerlingenevaluatie betreft (1) / Décret spécial portant dérogation temporaire urgente au décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire suite à la crise du coronavirus, pour ce qui est de l'évaluation des élèves (1)
     
     
Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken / Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

 

   State aid and Support Measures
     
COVID-19: Council agrees its positions on transport relief measures  

The EU is working on a set of urgent measures to help companies and authorities in the aviation, rail, road and shipping sectors to weather the impact of the coronavirus crisis. Today, member states’ ambassadors approved a mandate for the presidency to negotiate with the European Parliament four legislative proposals designed to provide flexibility, ease the administrative burden and reduce financial costs for transport businesses.

 

   Financial services – Regulatory
     
Letter to EFRAG on IASB Exposure Draft COVID-19 Related Rent Concessions  

ESMA has contributed to the European Financial Reporting Advisory Group’s (EFRAG) due process regarding the draft comment letter on the IASB’s Exposure Draft ED/2020/2 Covid-19 Related Rent Concessions with the aim of improving the consistent application and enforceability of IFRS.

Like EFRAG, ESMA very much welcomes the initiative of the IASB to introduce a practical expedient that may provide relief for lessees in accounting for rent concessions granted by lessors in the very specific circumstances of the COVID-19 pandemic. More specifically, ESMA agrees with the proposal that a lessee should be allowed to elect not to assess whether a COVID-19 related rent concession is a lease modification or not and therefore be allowed, generally, to account for the effects of such concessions of lease payments in profit or loss. ESMA agrees that in the current circumstances such proposal would provide a practical relief to entities whilst still ensuring that users of financial information continue to have useful information on preparers’ leases.

 

   Employment
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verhoogde tegemoetkoming /  Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, pour ce qui est de l'intervention majorée

 

   Tax & Social Security
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 20/5 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ingevolge het coronavirus COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 20/5 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, à cause du coronavirus COVID-19

 

   Real Estate
     
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures visant à stimuler la relance du marché locatif privé et social après les mesures restrictives pour contenir le coronavirus / Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen
     

 

   7/05/2020
   Banking & Finance
     
NBB Circular integrates EBA Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied due to the COVID-19 pandemic  

In this Circular, the NBB has integrated into its supervisory practice the EBA guidelines of 25 March on regulatory and supervisory measures on non-statutory moratoria for payment obligations on loans applied in the light of the COVID-19 crisis (EBA/GL/2020/02).

The purpose of these guidelines is to provide additional information and coherence on the prudential effects on exposures subject to a moratorium in the context of COVID-19.

To this end, the guidelines:

 1. prescribe criteria that a (legally and non-legally established) moratorium should fulfil in order not to be considered as a measure of respite;
 2. clarify the application of the prudential framework to exposures benefiting from deferral of payment under the moratorium, while aiming to ensure consistent treatment of the measures for calculating the own funds requirements;
 3. set out expectations of information exchange and reporting requirements

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement portant création d'un centre de contact chargé du suivi de la chaîne d'infection dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID-19) / Besluit van de Regering tot oprichting van een contactcentrum dat belast is met het contactonderzoek in het kader van de strijd tegen de gezondheidscrisis die door het coronavirus (COVID-19) is ontstaan
     
     
Loi visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire (I) / Wet om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus SARS-CoV-2 inzake spoorvervoer (I)
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des dispositions diverses de fonction publique dans le contexte de la pandémie de COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie
     
     

Arrêté du Gouvernement wallon exécutant de manière temporaire et exceptionnelle le décret du 19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz et d'électricité, dans le cadre de la crise sanitaire / Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke en uitzonderlijke uitvoering van het decreet van 19 januari 2017 betreffende de tariefmethodologie die van toepassing is op gas- en elektriciteitsdistributienetbeheerders in het kader van de sanitaire crisis

     
     

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 37 modifiant l'article 109 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 37 tot wijziging van artikel 109 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

 

   State aid and Support Measures
     
     

Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven / Arrêté royal portant répartition partielle, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 pour l'année budgétaire 2020 et destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses

     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 8 relatif au soutien des hôpitaux universitaires dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 8 betreffende de steun aan universitaire ziekenhuizen in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

     
     
Arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/015 relatif à une aide dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, en vue d'indemniser les entreprises actives dans la production primaire de produits agricoles et dans l'aquaculture, dans le domaine de l'alimentation / Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/015 betreffende de steun in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 tot vergoeding van de ondernemingen actief in de primaire productie van landbouwproducten en de aquacultuur op het gebied van voeding
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 36 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur du handicap / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 36 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de handicapsector

 

   Employment
     
     
Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en microbiologie médicale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage / Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de medische microbiologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten
     
     

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 39 modifiant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 39 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen

     
     
Arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale n° 2020/018 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale / Besluit van bijzondere machten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/018 betreffende de diverse bepalingen inzake tewerkstelling en socioprofessionele inschakeling, met inbegrip van de sociale economie
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 9 portant diverses dispositions en matière d'enseignement de promotion sociale dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 9 houdende diverse bepalingen inzake onderwijs voor sociale promotie in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

 

   Tax & Social Security
     
     
Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (1) / Wet houdende uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (1)
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 38 permettant de déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de 18 ans / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 38 waarbij afgeweken kan worden van de regels en voorwaarden voor de toekenning van de gezinsprestaties voor kinderen ouder dan 18 jaar

 

   Corporate & M&A
     
Loi en vue de permettre le report de la transmission et de l'approbation des comptes annuels de skeyes pour l'année 2019, par suite des mesures prises dans le cadre de la crise du COVID-19 (1) / Wet teneinde uitstel toe te staan voor de toezending en de goedkeuring van de jaarrekening van skeyes voor het jaar 2019 ten gevolge van de maatregelen genomen in het kader van de COVID-19-crisis (1)
     

 

   6/05/2020
   Regulatory - Environment
     
Spring 2020 Economic Forecast: A deep and uneven recession, an uncertain recovery  

The coronavirus pandemic represents a major shock for the global and EU economies, with very severe socio-economic consequences. Despite the swift and comprehensive policy response at both EU and national level, the EU economy will experience a recession of historic proportions this year.

The Spring 2020 Economic Forecast projects that the euro area economy will contract by a record 7¾% in 2020 and grow by 6¼% in 2021. The EU economy is forecast to contract by 7½% in 2020 and grow by around 6% in 2021. Growth projections for the EU and euro area have been revised down by around nine percentage points compared to the Autumn 2019 Economic Forecast.

 

   Financial services – Regulatory
     
ESMA reminds firms of conduct of business obligations under MiFID II  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, is issuing a Public Statement on the risks for retail investors when trading under the highly uncertain market circumstances due to the COVID-19 pandemic. ESMA also reminds investment firms of the key conduct of business obligations under MiFID when providing services to retail investors.

 

   Tax & Social Security
     
Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen / Arrêté royal modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants
     

 

   5/05/2020
   State aid and support measures
     
State aid: Commission approves Belgian €250 million subordinated loan scheme to support start-ups, scale-ups and SMEs affected by the coronavirus outbreak  
The European Commission has approved a Belgian scheme of €250 million, financed by the Flemish region, to support companies in the context of the coronavirus outbreak. The scheme was approved under the State aid Temporary Framework adopted by the Commission on 19 March 2020, as amended on 3 April 2020.

 

   Regulatory - Environment
     
     
Q&A on the effects of the coronacrisis on additional pensions   The FSMA has published a Q&A regarding the consequences of the COVID-19 pandemic on supplementary pensions and the death cover attached to it. Where relevant, the measures taken by the government are also explained.
     
     

Arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite / Bijzondere machtenbesluit nr. 19 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen en de schriftelijke behandeling van de zaken

 

   Tax and Social Security
     
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers en hydroalcoholische gels / Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux en ce qui concerne les masques buccaux et les gels hydroalcooliques 
     

 

   4/05/2020
   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement wallon portant des mesures d'urgence en matière de reprise du contrôle technique et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2020 portant sur des mesures d'urgence en matière de contrôle technique / Besluit van de Waalse Regering houdende noodmaatregelen inzake de hervatting van de technische keuring en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 26 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake technische keuring
     
     
Loi visant à réglementer la suspension de la procédure des élections sociales de l'année 2020 suite à la pandémie du coronavirus COVID-19  / Wet tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie
     
     
Results of the Q2 2020 ECB Survey of Professional Forecasters  
 • Expected effects of the coronavirus (COVID-19) pandemic and subsequent mitigation measures have a significant impact on inflation, growth and unemployment rate forecasts
 • HICP inflation expectations for shorter horizons revised sharply down, while average longer-term inflation expectations unchanged
 • Real GDP growth expectations for current and next year revised significantly – down and up respectively
 • Unemployment rate expectations revised up sharply for 2020 with only a gradual unwinding thereafter
     
     
Arrêté royal n° 18 portant création d'une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 / Koninklijk besluit nr. 18 tot oprichting van een databank bij Sciensano in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19
     
     
Arrêté royal prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite / Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken

 

   Financial services – Regulatory
     
     
Joint RTS on amendments to the bilateral margin requirements under EMIR in response to the COVID-19 outbreak  

The European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA – ESAs), in response to the COVID-19 outbreak have published joint draft Regulatory Technical Standards (RTS) to amend the Delegated Regulation on the risk mitigation techniques for non-centrally cleared OTC derivatives (bilateral margining), under the European Markets Infrastructure Regulation (EMIR), to incorporate a one-year deferral of the two implementation phases of the bilateral margining requirements.

     
     
Joint RTS on amendments to the bilateral margin requirements under EMIR in response to the COVID-19 outbreak   The European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA – ESAs), in response to the COVID-19 outbreak have published joint draft Regulatory Technical Standards (RTS) to amend the Delegated Regulation on the risk mitigation techniques for non-centrally cleared OTC derivatives (bilateral margining), under the European Markets Infrastructure Regulation (EMIR), to incorporate a one-year deferral of the two implementation phases of the bilateral margining requirements.
     
     
Joint RTS on amendments to the bilateral margin requirements under emir in response to the COVID-19 outbreak   The European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA – ESAs), in response to the COVID-19 outbreak have published joint draft Regulatory Technical Standards (RTS) to amend the Delegated Regulation on the risk mitigation techniques for non-centrally cleared OTC derivatives (bilateral margining), under the European Markets Infrastructure Regulation (EMIR), to incorporate a one-year deferral of the two implementation phases of the bilateral margining requirements.
     
     
Special instructions in response to the COVID-19 pandemic  

The Supervisory Board of Auditors wishes to underline or repeat the following points:

 • Regularly inform yourself about the evolution of government measures to combat the Covid-19 epidemic and to apply these measures immediately and in full. If possible, consult the official websites about the fight against Coronavirus.
 • The new inspections on the quality controls 2020 will be planned at a later date and according to the evolution of the situation.
 • This decision will be regularly re-evaluated in the light of the evolution of the pandemic.
 • Despite the exceptional nature of the situation and the difficulties that the profession may experience, the College of Auditors expects that they will continue to strictly adhere to all legal and regulatory provisions that apply to them.

 

   Banking & Finance
     
EBA publishes final draft technical standards on specific reporting requirements for market risk  

The European Banking Authority (EBA) published today its final draft Implementing Technical Standards (ITS) on specific reporting requirements for market risk. These ITS introduce the first elements of the Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) into the EU prudential framework by means of a reporting requirement. The ITS are expected to apply from September 2021.

The specific reporting requirements for market risk include a thresholds template, providing insights into the size of institutions’ trading books and the volume of their business subject to market risk, and a summary template, reflecting the own funds requirements under the alternative standardised approach for market risk (MKR-ASA). At a later stage, and in line with the mandate of Article 430b of the amended Capital Requirements Regulation (CRR), these reporting requirements will be complemented with details on the own funds requirements under the MKR-ASA and the alternative internal model approach.

 

   State aid ans support measures
     
Coronavirus Global Response: €7.4 billion raised for universal access to vaccines  

The Commission registered €7.4 billion, equivalent to $8 billion, in pledges from donors worldwide during the Coronavirus Global Response pledging event. This includes a pledge of €1.4 billion by the Commission. This almost reaches the initial target of €7.5 billion and is a solid starting point for the worldwide pledging marathon, which begins today. The aim is to gather significant funding to ensure the collaborative development and universal deployment of diagnostics, treatments and vaccines against coronavirus.

     
     
EIB Group outlines finance and advisory support for health in response to COVID-19 at global Pledging Conference   The European Investment Bank (EIB) Group today joined a global fundraising effort in the fight against the coronavirus. The European Union-led global Pledging Conference, co-chaired by the President of the European Commission Ursula von der Leyen and other world leaders, aims to raise an initial €7.5 billion to end this pandemic.
     
     

 

   Real Estate
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 33 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 4 du 18 mars 2020 suspendant temporairement l'exécution des décisions d'expulsions administratives et judiciaires / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 33 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen

 

   Tax & Social Security
     
     
Arrêté royal n° 17 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale / Koninklijk besluit nr. 17 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 34 relatif à l'immunisation des subventions en matière d'action sociale  / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 34 betreffende de vrijstelling van de subsidies inzake sociale actie
     

 

   2/05/2020
   Regulatory - Environment
     

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 mars 2020 portant des mesures particulières dans le cadre de la pandémie de SRAS-CoV-2 basées sur le livre XVIII du Code de droit économique

     

 

   1/05/2020
   Regulatory - Environment
     
WHO and EIB strengthen efforts to combat COVID-19 and build resilient health systems to face future pandemics  

The World Health Organization and the European Investment Bank will boost cooperation to strengthen public health, supply of essential equipment, training and hygiene investment in countries most vulnerable to the COVID-19 pandemic.

The new partnership between the United Nations health agency and the world’s largest international public bank, announced at WHO headquarters in Geneva earlier today, will help increase resilience to reduce the health and social impact of future health emergencies.

     

 

   30/04/2020
   Tax & Social Security
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon visant la mise en place d'un crédit à taux zéro octroyé par la Société wallonne du Crédit Social et relatif au paiement du loyer  / Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een nultariefkrediet toegekend door de "Société wallonne de crédit social" en betreffende de betaling van de huur
     
 
Besluit van de Vlaamse Regering over de financiële gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 voor voorzieningen voor personen met een handicap en voor personen met een handicap die ondersteuning hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap / Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conséquences financières des mesures de lutte contre le COVID-19 pour les structures pour personnes handicapées et pour personnes handicapées bénéficiant du soutien de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »
     
     
Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/03 du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté n° 2020/02 visant à assurer le fonctionnement des Centres publics d'action sociale durant la période de la crise sanitaire COVID-19 / Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/03 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit nr. 2020/02 tot vrijwaring van de werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis
     
     

De RVA vs. COVID-19

 

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening speelt, samen met de uitbetalingsinstellingen, een cruciale rol bij het bieden van een sociale bescherming tijdens de coronacrisis. In overleg tussen de minister van Werk, de RVA en zijn partners, werd beslist om de procedures zo veel mogelijk te vereenvoudigen om alle tijdelijk werklozen tijdig te kunnen betalen. Nog nooit ging men zo ver in de vereenvoudiging: 1 formulier – de C3.2-Werknemer-corona met twee vragen voor de werknemer in plaats van 3 formulieren (C1, C3.2 aanvraag en C3.2 controlekaart) met tientallen vragen. 1 elektronisch formulier voor de werkgever, de ASR 5, in plaats van 4 formulieren (kennisgeving aan de RVA, validatieregister, ASR 2 en ASR 5). Er werd bovendien beslist dat de uitbetalingsinstellingen mochten betalen en dat ze daarvoor niet moesten wachten op de beslissing van de RVA.

 

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et modifiant diverses dispositions en la matière / Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2018 betreffende het beheer en de traceerbaarheid van grond en tot wijziging van diverse bepalingen terzake
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende een herverdeling vanuit begrotingsartikel JB0-1JBB2AB-PR naar begrotingsartikel JB0-1JEB2HA-WT van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 / Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la redistribution de l'article budgétaire JB0-1JBB2AB-PR vers l'article budgétaire JB0-1JEB2HA-WT du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon portant des dispositions diverses en matière de fonction publique dans le contexte de la pandémie de coronavirus et de la reprise progressive des activités  / Besluit van de Waalse Regering houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in de context van de coronaviruspandemie en de stapsgewijze heropbouw van de activiteiten
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 31 organisant la tenue des réunions des organes des centres publics d'action sociale / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 31 tot organisatie van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 32 relatif à la tenue des réunions des organes des intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 32 betreffende de vergaderingen van de organen van de intercommunales, van de maatschappijen met een significante lokale overheidsparticipatie, van de verenigingen van overheden bedoeld in artikel 118 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de openbare huisvestingsmaatschappijen, van de gemeentelijke of provinciale vzw, van de autonome gemeente- of provinciebedrijven, van de projectvereniging of iedere andere bovenlokale instelling die de vorm heeft aangenomen van een vennootschap of een vereniging
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 7 portant des dispositions transitoires et dérogatoires au décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse en raison de la crise sanitaire du COVID-19  / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 7 betreffende overgangs- en afwijkingsbepalingen van het decreet van 18 januari 2018 betreffende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming naar aanleiding van de gezondheidscrisis in verband met COVID-19

     
     

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/009 dépénalisant temporairement les dépassements des valeurs limites de bruit fixées pour le trafic aérien dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Bijzonder machtsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/009 tot tijdelijke depenalisering van de overschrijdingen van de voor het luchtverkeer vastgestelde grenswaarden voor geluidshinder in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis

     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van maatregelen ten gevolge van de uitbraak van het COVID-19-virus, wat betreft de toelagen in het kader van het gezinsbeleid /  Arrêté du Gouvernement flamand fixant les mesures à prendre à la suite de la propagation du coronavirus (COVID-19), en ce qui concerne les allocations dans le cadre de la politique familiale
     
     

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 28 modifiant, à titre temporaire, l'article R.I.6-5 du Code du Développement territorial et l'article 23 du règlement d'ordre intérieur de la Commission d'avis sur les recours en ce qui concerne le montant des jetons de présence des membres et du représentant du Gouvernement wallon siégeant à la Commission d'avis sur les recours / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 28 tot tijdelijke wijziging van artikel R.I.6-5 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling en artikel 23 van het huishoudelijk reglement van de Adviescommissie over de beroepen met betrekking tot het bedrag van de presentiegelden van de leden en de vertegenwoordiger van de Waalse Regering die zitting heeft in de Adviescommissie over de beroepen

     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 29 modifiant l'article 80 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 29 tot wijziging van artikel 80 van het decreet van 19 december 2019 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 30 organisant la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux  / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 30 houdende organisatie van de vergaderingen van de gemeentelijke en provinciale organen
     
     
Arrêté royal concernant un flux d'information correct et en temps voulu sur les chiffres de patients COVID-19, la capacité de traitement dans les hôpitaux et les stocks de matériel de protection individuelle / Koninklijk besluit betreffende een correcte en tijdige informatiestroom over de aantallen COVID-19-patiënten, de behandelcapaciteit in ziekenhuizen en voorraden aan persoonlijk beschermingsmateriaal
     
     
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld energie omwille van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand instaurant certaines mesures temporaires dans le secteur politique de l'énergie dans le cadre de l'urgence civile en matière de santé publique en raison du COVID-19
     
     
Loi portant des dispositions diverses en matière de justice e de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) / Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1)
     
     
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
 
 
Declaration by the High Representative Josep Borrell, on behalf of the European Union, on malicious cyber activities exploiting the coronavirus pandemic  

The European Union and its Member States share a common vision of the cyber threats and are resolute to prevent, discourage, deter and respond to them, notably through the continued exchange of information and incident handling cooperation, as well as the use of their framework for a joint EU diplomatic response to malicious cyber activities. To this end, the European Union and its Member States will further reinforce their cooperation at technical, operational, judicial and diplomatic levels, including with their international partners.

The European Union and its Member States call upon every country to exercise due diligence and take appropriate actions against actors conducting such activities from its territory, consistent with international law and the 2010, 2013 and 2015 consensus reports of the United Nations Groups of Governmental Experts (UNGGEs) in the field of Information and Telecommunications in the Context of International Security. The ongoing work of the sixth UNGGE and the UN Open-ended Working Group (OEWG) in the field of Information and Telecommunications in the Context of International Security is crucial to strengthening international cooperation towards a global, open, stable, peaceful and secure cyberspace where human rights, fundamental freedoms and the rule of law fully apply.

     
     

 

   Banking & Finance
     
ECB recalibrates targeted lending operations to further support real economy  

The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today decided on a number of modifications to the terms and conditions of its targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) in order to support further the provision of credit to households and firms in the face of the current economic disruption and heightened uncertainty.

 • Interest rate on all targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III) reduced by 25 basis points to -0.5% from June 2020 to June 2021
 • For banks meeting the lending threshold of 0% introduced on 12 March 2020, the interest rate can be as low as -1%
 • Start of the lending assessment period brought forward to 1 March 2020
     
     
EIOPA revises its timetable for advice on Solvency II Review until end December 2020  

EIOPA, in close coordination with the European Commission, has decided to deliver its advice to the European Commission at end December 2020, to take into account the importance of assessing the impact of the current Covid-19 situation on the Solvency II Review.

The new timing will allow an update of the holistic impact assessment in view of the impact of the pandemic on the financial markets and insurance business and to take that impact into account in EIOPA’s advice. The new timing strikes a balance between the need to use the opportunity of reviewing the Solvency II directive and the need for the advice to reflect recent developments.

     
     
EIOPA publishes weekly information for Relevant Risk Free Interest Rate Term Structures and Symmetric Adjustment to Equity Risk with reference to 27 April 2020  

As a result of the COVID-19 outbreak, EIOPA will carry out extraordinary calculations on a weekly basis to monitor the evolution of the relevant risk-free interest rate term structures (RFR) and the symmetric adjustment to equity risk (EDA).

The information will be published on a specific area of the website created for this purpose both for RFR and EDA named “Extraordinary weekly updates”.

The aim is to support insurance and reinsurance undertakings in the monitoring of their solvency and financial position.

 

   State Aid and Support Measures
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een projectsubsidie ter ondersteuning van digitale opleidingstrajecten voor inburgering / Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une subvention de projet en soutien aux parcours de formation numériques d'insertion civique
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie aan de Huizen van het Kind ter compensatie van de aankoop van vrijetijdsmateriaal voor kinderen in een maatschappelijk kwetsbare positie / Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention de projet aux « Huizen van het Kind » (Maisons de l'Enfant) pour compenser l'achat de matériel de loisirs pour les enfants dans une position sociale vulnérable
     
     

Besluit van de Regering nr. 4 tot invoering van een subsidiegarantie en een liquiditeitsverhoging voor subsidieontvangers ter uitvoering van artikel 5.1 van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020 / Arrêté du Gouvernement n° 4 instaurant une garantie de subventionnement et une augmentation de liquidités pour les bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du décret de crise 2020 du 6 avril 2020

     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 concernant une mission déléguée à la S.A. Société Régionale d'Investissement de Bruxelles (SRIB) d'octroi de crédits à certaines entreprises du secteur de l'Horeca ou fournissant celui-ci en raison de la crise sanitaire du COVID-19 / Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/010 betreffende een gedelegeerde opdracht aan de nv Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel (GIMB) voor de toekenning van kredieten aan bepaalde ondernemingen in de horecasector of voor de toelevering ervan vanwege de COVID-19-gezondheidscrisi
     
     
State aid: Commission approves guarantee scheme of up to €530 million to support the Walloon economy in coronavirus outbreak  

The European Commission has approved a Belgian scheme of up to €530 million, financed by the Walloon region, to support companies in the context of the coronavirus outbreak through guarantees. The scheme was approved under the State aid Temporary Frameworkadopted by the Commission on 19 March 2020, as amended on 3 April 2020.

Belgium notified to the Commission under the Temporary Framework a loan guarantee scheme to support companies active in the Walloon region and affected by the coronavirus outbreak. The measure, with an overall volume of guarantees to be issued of €530 million, aims at limiting the risk associated with issuing or restructuring loans to those companies that are most severely affected by the economic impact of the coronavirus outbreak, ensuring the continuation of activities.

In line with the conditions set out in the Temporary Framework, (i) the underlying loan amount per company is limited to what is needed to cover its liquidity needs for the near future, (ii) the guarantee fees and interest rates are in line with the minimum levels laid down in the Temporary Framework, (iii) the guarantees and loans will be provided until the end of this year, with a maximum duration of six years, and (iv) aid may be granted only to companies that were not in difficulty already on 31 December 2019 buy were significantly affected by the coronavirus outbreak.

The Commission concluded that the measure is necessary, appropriate and proportionate to remedy a serious disturbance in the economy of a Member State, in line with Article 107(3)(b) TFEU and the conditions set out in the Temporary Framework.

     
     
Febelfin – Data about (digital) payments in the coronavirus and the guarantee scheme  

During the coronavirus, and combined with the increased limit for contactless payments, the use of non-contact payments has doubled compared to last year.

In light of the guarantee scheme, banks have to date granted corporate loans more than 115,000 times deferred. In total, this concerns an underlying credit volume of 17 billion euros or an average of 145,000 per credit with companies.

In the meantime, the guarantee scheme has also been activated for all new loans and credit lines with a maximum term of 12 months. The first figures show that in April, banks extended more than 17,000 new loans to companies (with and without a state guarantee) amounting to just over 4 billion euros.

     
     
ECB announces new pandemic emergency longer-term refinancing operations  

The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today decided to conduct a new series of seven additional longer-term refinancing operations, called pandemic emergency longer-term refinancing operations (PELTROs). These operations will provide liquidity support to the euro area financial system and contribute to preserving the smooth functioning of money markets by providing an effective backstop after the expiry of the bridge longer-term refinancing operations (LTROs) that have been conducted since March 2020. Counterparties participating in PELTROs will be able to benefit from the collateral easing measures in place until the end of September 2021 that were announced by the Governing Council on 7 and 23 April 2020.

     
     

 

   Financial services – Regulatory
     
The FSMA publishes a Q&A about the impact of COVID-19 on the obligations of listed companies  

The Q&A is intended:

 • To recapitulate the positions taken in the FSMA’s press release of 26 March 2020 and, where necessary, to provide further details;
 • In light of the provisions of Royal Decree No. 4, to sum up a number of points that the FSMA considers require attention.
     

 

   29/04/2020
   Employment
     
Maatregelen genomen wegens de coronapandemie voor werknemers in loopbaanonderbreking  

Het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28.04.2020 (2e ed.).

Dit besluit voorziet een reeks maatregelen zodat de werkgevers van vitale sectoren kunnen beschikken over voldoende werknemers om verder te blijven functioneren.

     
     
Covid-19: simulatie inkomensverlies voor enkele typegevallen bij tijdelijke werkloosheid in geval van overmacht  

Sinds de start van de gezondheidscrisis hebben werkgevers in zeer grote mate beroep moeten doen op tijdelijke werkloosheid. Bij de RVA werden voor 1,3 miljoen werknemers een aanvraag voor tijdelijke werkloosheid ingediend. Dit systeem speelt een belangrijke rol in het verzachten van de effecten van deze crisis, zowel voor wat betreft de kosten van de werkgevers als voor het inkomen van de werknemers.

Deze nota, opgesteld door de Nationale Bank van België in het kader van zijn rol ter ondersteuning van de Economic Risk Management Group (ERMG), geeft een inzicht over het netto inkomensverlies voor enkele typegevallen als gevolg van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht omwille van de Covid-19 crisis.

     
     

 

   Regulatory - Environment
     
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit
     
     
Arrêté royal n° 16 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), aux fins de réquisition des professionnels de soins de santé / Koninklijk besluit nr. 16 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars
     
     
Scams linked to current events: beware of numerous cases of fraud relating to the coronavirus crisis!  

The FSMA once again warns the public against the risk of scams that take advantage of news about COVID-19. For the fraudsters, the current climate is particularly favourable to making new victims.

The FSMA was recently informed that the ‘firm’ Altridium Group inc., active via the websites http://www.flixgm.com and https://flixance.com/, has asked its victims to pay additional costs (‘Coronavirus fees’) if they wish to recover their initial capital or to receive supposed earnings.

 

   Banking & Finance
     
Febelfin lanceert website rond digitaal bankieren   In volle coronatijden leven we met z’n allen veel digitaler dan vroeger. Dat geldt ook voor bankieren. Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te helpen indijken, worden digitaal bankieren en betalen aangeraden. Maar niet iedereen is even digitaal onderlegd. Wie vandaag de stap naar een digitaler bankleven (nog) moet zetten, kan terecht op de website www.febelfin.be/digitaalbankieren.

 

   State Aid and Support Measures
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 27 relatif au soutien de la recherche et du développement en Wallonie dans le cadre de l'Encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 27 betreffende de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling in Wallonië in het kader van de tijdelijke omkadering van de staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie in de actuele context van de wijd verspreide COVID-19 epidemie
     
     
Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 8, § 2, de l'arrêté royal du 14 avril 2020 portant octroi d'une garantie d'état pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus visant à établir la procédure de demande de dérogation du montant visé à l'article 8, § 1er, 1°  / Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, § 2, van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, met het oog op de vaststelling van de procedure voor het aanvragen van een afwijking van het bedrag bedoeld in artikel 8, § 1, 1°
     
     
EIB and CEPI sign an advisory agreement to accelerate the development of vaccines against infectious diseases  

The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), a global organisation established to accelerate the development of vaccines against emerging infectious diseases, and the European Investment Bank (EIB), the EU’s bank, today signed a landmark advisory agreement to collaborate on the development of innovative financing schemes to support vaccines development across the globe.

Under this partnership delivered through the InnovFin Advisory programme, the EIB will provide strategic financial advice and support to CEPI and its members (private and public companies and research institutes) on potential financing solutions from the EIB Group and/or external financing options, preparing to deploy large-scale vaccine development projects, making such solutions more readily available around the world. Alongside this signature was the announcement of a European Union-led global Pledging Conference to raise an initial €7.5 billion to end this pandemic, which will begin on 4 May 2020.

     

 

   28/04/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Ministerieel besluit tot verlenging van de schorsing van lopende openbare onderzoeken tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed
     
     
Arrêté royal prolongeant les mesures prises avec l'Arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie COVID-19 / Koninklijk besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie
     
     
Arrêté Royal prolongeant les mesures prises par l'Arrêté Royal n° 3 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses relatives à la procédure pénale et à l'exécution des peines et des mesures prévues dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 / Koninklijk Besluit tot verlenging van de maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake strafprocedure en uitvoering van straffen en maatregelen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 
     
     
Arrêté Royal prolongeant certaines mesures prises par l'Arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux / Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk Besluit nr. 2 van 9 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de verjaringstermijnen en de andere termijnen om in rechte te treden, alsmede de verlenging van de termijnen van de rechtspleging en de schriftelijke behandeling voor de hoven en rechtbanken

                                 

   Banking & Finance
     
Remarks by Executive Vice-President Dombrovskis at the press conference on the Commission banking package to facilitate lending to households and businesses in the EU  

We are dealing with an unprecedented crisis. Our immediate priority is to save lives and protect livelihoods. The EU and its Member States are doing everything possible to support people and companies.

The European Central Bank and the Commission have collectively mobilised about €3.4 trillion.

     
     
Bankkantoren blijven enkel op afspraak open tijdens afbouw quarantainemaatregelen   Op 24 april communiceerde de overheid haar exitplan om de huidige quarantainemaatregelen af te bouwen tijdens de coronacrisis. Op maandag 4 mei zouden bedrijven progressief kunnen heropstarten, vanaf 11 mei volgen de winkels. Voor de banken verandert er niets: klanten kunnen op afspraak terecht in hun bankkantoor voor noodzakelijke, kritische verrichtingen. Digitaal bankieren blijft de norm.
     
     
ECB April 2020 euro area bank lending survey  

The April 2020 bank lending survey of the ECB sets out the following findings for the first quarter of 2020:

 • Credit standards – i.e. banks’ internal guidelines or loan approval criteria – tightened for loans to enterprises, loans to households for house purchase and consumer credit and other lending to households
 • Banks’ overall terms and conditions – i.e. the actual terms and conditions agreed in loan contracts – tightened for new loans to enterprises, on account of wider loan margins, collateral requirements and other terms and conditions
 • Firms’ demand for loans or drawing of credit lines surged, on account of their emergency liquidity needs in the context of the coronavirus pandemic
 • Bank’s lending conditions eased thanks to the ECB’s targeted longer-term refinancing operations
 • ECB’s asset purchases support banks’ liquidity positions and market financing conditions
     

 

   Employment
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 26 relatif à une aide complémentaire au droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants de manière temporaire dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 et modifiant diverses législations et réglementations / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 26 tot toekenning, op tijdelijke basis, van een aanvullende steun op het overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen in het kader van de crisis van het coronavirus COVID-19 en tot wijziging van verschillende wetgevingen en reglementeringen
     

 

   27/04/2020
   State Aid and Support Measures
     
Maatregelen genomen wegens de coronapandemie voor werknemers in loopbaanonderbreking   

De regering heeft een reeks maatregelen genomen om de economische productie te bevorderen en de continuïteit van de diensten te verzekeren in de sectoren waar dat onontbeerlijk is.

Met behulp van die maatregelen moeten de werkgevers van vitale sectoren kunnen beschikken over voldoende werknemers om verder te blijven functioneren.

Beoogde sectoren:
De sectoren die betrekking hebben op de paritaire comités nr. 144 (landbouw), nr. 145 (tuinbouwbedrijven), nr. 146 (bosbouwbedrijven) en nr. 322 (uitzendsector en ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren als de gebruiker valt onder een landbouwbedrijf, een tuinbouwbedrijf of een bosbouwbedrijf) worden beschouwd als vitale sectoren.

     
     
State aid: Commission approves €4 million Belgian scheme to support coronavirus related research and development projects   The European Commission has approved a €4 million Belgian direct grant scheme for the Brussels-Capital region to support coronavirus related research and development (R&D) projects in the Brussels-Capital region. The scheme was approved under the State aid Temporary Framework adopted by the Commission on 19 March 2020, as amended on 3 April 2020.
     
     

                                 

   Tax & Social Security
     
Bezoldiging voor gewaarborgd loon   In het kader van een eventuele terugbetaling van een gedeelte van het gewaarborgd loon als mogelijke corona-maatregel, zal vanaf het 2dekwartaal 2020 gevraagd worden om bij 'tewerkstelling inlichtingen' de zone 'loon bij ziekte' (zone 01011 - brutoloon betaald in geval van ziekte) ook voor werknemers buiten de bouwsector in te vullen. Dit geldt zowel voor de DmfA als de DmfAPPL aangifte.

 

   Employment
     
     
Arrêté royal n° 13 modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant des mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, notamment en ce qui concerne l'extension à certains indépendants à titre complémentaire et pensionnés actifs / Koninklijk besluit nr. 13 tot wijziging van wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen, in het bijzonder voor wat betreft de uitbreiding naar bepaalde zelfstandigen in bijberoep en actieve gepensioneerden
     
     
Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à garantir la bonne organisation du travail dans les secteurs critiques / Bijzondere-machtenbesluit nr. 14 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren The NBB implements the EBA recommendations and has decided to allow flexibility on the capital requirements and operational supervision

 

   Regulatory - Environment
     
Décision de l'Administrateur général de l'AFMPS prolongeant diverses mesures urgentes concernant des médicaments spécifiques pour lutter contre la pénurie de médicaments dans le contexte de la pandémie de SARS-CoV-2 / Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 25 relatif aux réunions des organismes publics wallons / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 25 betreffende de vergaderingen van de openbare Waalse instellingen
     
     

 

   25/04/2020
   State Aid and Support Measures
     
COVID-19: verlenging van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen  

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengt tot en met 31 mei 2020.

De wet van 23 maart 2020 heeft tijdelijke maatregelen voor zelfstandigen ingevoerd in het kader van de COVID-19-crisis. Momenteel voorziet deze wet een overbruggingsrecht voor gedwongen onderbrekingen naar aanleiding van de pandemie in de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 april 2020.

     
     
COVID-19: ondersteunende maatregel voor actieve werknemers en hun werkgevers   De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block en minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor een ondersteunende maatregel voor actieve werknemers en hun werkgevers in het kader van de COVID-19-epidemie.
     
     

                                 

   24/04/2020
   State Aid and Support Measures
     
Koninklijk besluit n° 15 betreffende de tijdelijke opschorting ten voordele van ondernemingen van uitvoeringsmaatregelen en andere maatregelen gedurende de COVID-19 crisis 
     
     
Coronavirus Global Response: EU launches pledging effort  

The European Union is joining forces with global partners to kick-start a pledging effort – the Coronavirus Global Response – starting on 4 May 2020. The World Health Organization (WHO) and global health organisations have launched a joint call for action to develop fast and equitable access to safe, quality, effective and affordable diagnostics, therapeutics and vaccines against coronavirus.

     

 

   Banking & Finance
     
     
Banken verlenen op 3 weken tijd meer dan 160.000 betalingsuitstellen aan particulieren en bedrijven   Drie weken na de bekendmaking van de maatregelen voor betalingsuitstel blijven particulieren en bedrijven in groten getale een beroep doen op de banken. Ter herinnering, particulieren kunnen een uitstel van betaling aanvragen voor hun woonkrediet gedurende maximaal zes maanden als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Levensvatbare bedrijven en zelfstandigen kunnen uitstel van kapitaalbetaling krijgen tot en met 31 oktober 2020. Voor bedrijven die in betalingsmoeilijkheden komen zijn er bijkomende kredieten mogelijk.
     
     
EIOPA publishes weekly information for Relevant Risk Free Interest Rate Term Structures and Symmetric Adjustment to Equity Risk with reference to 21 April 2020  

Due to COVID-19 outbreak, in the coming weeks European Insurance and Occupational Pensions Authority will carry out extraordinary calculations on weekly basis to monitor the evolution of the relevant risk-free interest rate term structures (RFR) and the symmetric adjustment to equity risk (EDA). EIOPA is publishing this information in order to support insurance and reinsurance undertakings in the monitoring of their solvency and financial position.

The information will be published on a specific area of the website created for this purpose both for RFR and EDA named “Extraordinary weekly updates”.

                                

   Regulatory - Environment
     
Arrêté royal portant répartition partielle, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 pour l'année budgétaire 2020 et destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses  / Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels over het beheer van medisch afval gedurende de crisis ingevolge COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités relatives à la gestion des déchets médicaux pendant la crise du COVID-19
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat de waterregelgeving betreft / Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne la réglementation relative à l'ea
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van inhoudelijke, administratieve, en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Landbouw en Visserij /  Arrêté du Gouvernement flamand remédiant aux obligations administratives, procédurales et de fond pendant une urgence civile au sein du secteur politique Agriculture et Pêche
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis / Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un certain nombre de mesures de soutien aux centres de soins résidentiels, aux centres de court séjour, aux centres de soins de jour et aux centres d'accueil de jour suite à la crise du COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement flamand réglant certaines mesures temporaires dans le cadre de l'urgence civile en matière de santé publique en raison du coronavirus COVID-19, en ce qui concerne le deuxième cycle d'évaluation de 2020 pour les subventions de projet et les bourses dans le cadre du Décret sur les arts / Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19, wat betreft de tweede beoordelingsronde van 2020 voor projectsubsidies en beurzen binnen het Kunstendecreet
     
     
Arrêté du Gouvernement flamand établissant la date de fin des mesures d'urgence pour l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 avril 2020 contenant des mesures d'urgence concernant le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales / Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de einddatum van de noodmaatregelen voor het besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 houdende de noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen
     
     
Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures d'urgence en matière de formation, d'examens, de cours de rafraîchissement et de subventions aux communes pour des abords d'écoles sûrs / Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake scholing, examens, terugkommoment en subsidies aan gemeenten in het kader van veilige schoolomgevingen
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 6 relatif à l'organisation de la fin de l'année académique 2019-2020 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 6 betreffende de organisatie van het einde van het academiejaar 2019-2020 

 

   Employment
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verlenging van de maatregelen inzake de tegemoetkoming door de overheid / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, en ce qui concerne la prolongation des mesures relatives à l'intervention publique
     

 

   23/04/2020
   State Aid and Support Measures
     
     
Arrêté n° 2020/011 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux autorisant le Gouvernement à l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en l'absence de crédits, à concurrence du montant fixé par une délibération motivée dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 / Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende machtiging aan de Regering tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, ten belope van het door een gemotiveerde beraadslaging vastgesteld bedrag in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/019 modifiant l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/013 du 7 avril 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/019 tot wijziging van het bijzondere machtenbesluit nr. 2020/013 van 7 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van de ondernemingen getroffen door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française visant à prolonger et élargir le soutien aux milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
     
     
Arrêté n° 2020/012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à l'instauration de mesures de soutien des entreprises agréées en titres-services et de leurs travailleurs suite aux mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Besluit nr. 2020/012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere machten betreffende de invoering van steunmaatregelen voor de erkende dienstenchequeondernemingen en hun werknemers naar aanleiding van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
     
 
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 4 betreffende de steun aan de culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis van het COVID-19
     
     
EIB backs €5 billion investment to mitigate economic impact of coronavirus and support medical technology  

The EIB approved €5 billion of new financing for businesses hit by the economic shock and for medical technology. The financing is part of the EIB’s quick response to the coronavirus crisis and its economic effects. It includes €3 billion dedicated for companies in Italy and Spain, two countries most impacted by the corona virus.

The EIB Board also agreed measures making it possible to extend existing EIB loans in view of the economic impact of the coronavirus crisis, up to a total of €5 billion.

                                 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté n° 2020/005 du Collège réuni de pouvoirs spéciaux autorisant le Collège réuni à l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en l'absence de crédits, à concurrence du montant fixé par une délibération motivée dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 / Bijzonderemachtenbesluit nr. 2020/005 van het Verenigd College houdende machtiging aan het Verenigd College tot het vastleggen, vereffenen en betalen van uitgaven boven de limiet van de begrotingskredieten of, bij ontstentenis van kredieten, ten belope van het door een gemotiveerde beraadslaging vastgesteld bedrag in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement relatif à la non-suspension, en exécution de l'article 2, § 2, du décret de crise 2020 du 6 avril 2020, de certains délais en vue de préparer l'année scolaire ou académique 2020-2021 / Besluit van de Regering betreffende de niet-opschorting van bepaalde termijnen ter uitvoering van artikel 2, § 2, van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020 om het school- of academiejaar 2020-2021 voor te bereiden
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 5 waarbij wordt toegestaan dat in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19 wordt afgeweken van het voorschrift van bepaalde statutaire bepalingen inzake onderwijzend personeel en psycho-medisch-sociale centra
     
     
Arrêté royal portant des mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de COVID-19 / Koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het rijbewijs naar aanleiding van de COVID-19-crisis
     
     
Arrêté du Gouvernement n° 1 prorogeant la possibilité pour le collège communal d'exercer certaines compétences en lieu et place du conseil communal, telle que visée à l'article 1er, § 1er, du décret de crise 2020 du 6 avril 2020 / Besluit van de Regering nr. 1 tot verlenging van de mogelijkheid vermeld in artikel 1, § 1, van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020 waarbij het gemeentecollege bepaalde bevoegdheden in de plaats van de gemeenteraad kan uitoefenen
     
     
Arrêté du Gouvernement n° 2 prorogeant la suspension de certains délais, telle que visée à l'article 2, § 1er du décret de crise 2020 du 6 avril 2020 / Besluit van de Regering nr. 2 tot verlenging van de opschorting van bepaalde termijnen vermeld in artikel 2, § 1, van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020
     
     

Arrêté du Gouvernement n ° 3 prolongeant la possibilité de renoncer à solliciter les avis imposés par la loi ou le décret, telle que visée à l'article 5, § 1er du décret de crise 2020 du 6 avril 2020 / Besluit van de Regering nr. 3 tot verlenging van de mogelijkheid vermeld in artikel 5, § 1, van het crisisdecreet 2020 van 6 april 2020 om af te zien van het inwinnen van wettelijk of decretaal verplichte adviezen of standpuntbepalingen

     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/008 relatif au transport des défunts dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging en uitbreiding van de steun aan opvangmilieus in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 3 pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif au renforcement du fonds d'urgence et de soutien  / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van bijzondere machten nr. 3 genomen ter uitvoering van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis van het COVID-19 met betrekking tot de versteviging van het nood- en steunfonds 

 

   Tax & Social Security
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/004 visant à prolonger le délai de paiement du précompte immobilier en raison de la crise sanitaire causée par le COVID-19 / Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/004 om de betaaltermijn van de onroerende voorheffing te verlengen omwille van de door de COVID-19 veroorzaakte gezondheidscrisis
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/014 relatif à la taxe sur les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur en raison de la crise sanitaire du COVID-19 / Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/014 betreffende de belasting op de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19

     
     
Arrêté du Gouvernement wallon abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2019 relatif à la gestion des dépôts de mazout utilisés à des fins de chauffage d'une capacité comprise entre 500 et 24.999 litres et modifiant diverses dispositions en la matière / Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 18 juli 2019 betreffende het beheer van stookolieopslag voor verwarmingsdoeleinden met een capaciteit tussen 500 en 24.999 liter en tot wijziging van diverse bepalingen terzake
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 24 modifiant et prorogeant la période d'application des articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 du 26 mars 2020 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales / Besluit van de Waalse Regering nr. 24 tot wijziging en tot verlenging van de periode van toepassing van de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen 

 

   Employment
     
Arrêté ministériel prolongeant l'arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une prime à l'apprenant qui a suivi une formation professionnelle individuelle telle que visée à l'article 90 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle
     
     

Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen / Arrêté royal assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet

     
     
Arrêté modifiant l'arrêté du Gouvernement fixant la répartition des postes et des subventions en matière d'insertion professionnelle de jeunes issus de l'Alternance au sein des administrations communales pour l'année scolaire 2019-2020 / Besluit tot wijziging van het besluit van de Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schooljaar 2019-2020 The NBB implements the EBA recommendations and has decided to allow flexibility on the capital requirements and operational supervision
     

 

   22/04/2020
   State Aid and Support Measures
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 21 modifiant l'article 175.2 du Code wallon de l'habitation durable visant un élargissement des missions de la Société wallonne du crédit social / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 21 tot wijziging van artikel 175.2 van het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen waarbij een uitbreiding van de opdrachten van de "Société wallonne du crédit social" 'Waalse Maatschappij voor Sociaal Krediet) beoogd wordt
     
     
Coronavirus: Commission proposes €3 billion macro-financial assistance package to support ten neighbouring countries   The Commission has adopted a proposal for a €3 billion macro-financial assistance (MFA) package to ten enlargement and neighbourhood partners to help them to limit the economic fallout of the coronavirus pandemic. The proposal comes on top of the ‘Team Europe' strategy, the EU's robust and targeted response to support partner countries' efforts in tackling the coronavirus pandemic. It represents an important demonstration of the EU's solidarity with these countries at a time of unprecedented crisis.
     
     
COVID-19: More flexibility for deploying EU budget money  

The Council has adopted the Coronavirus Response Investment Initiative Plus. This Regulation amends the rules on the use of EU structural funds in order to allow Member States to refocus resources on crisis-related operations. More precisely, all existing reserves in the structural funds for 2020 can be deployed to tackle the effects of the COVID-19 pandemic.

     

 

   Regulatory - Environment
     

Arrêté ministériel modifiant l'article 18 de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture / Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 18 van het ministerieel besluit van 23 juni 2015 houdende vaststelling van de verzamelaanvraag en de nadere regels voor de gemeenschappelijke identificatie van percelen, exploitaties en landbouwgrond in het kader van het meststoffenbeleid en van het landbouwbeleid

     
     
Arrêté du Gouvernement wallon autorisant les distributeurs et autres opérateurs du cycle anthropique de l'eau à constituer une provision pour risque et charge sur leur exercice 2019 pour couvrir l'impact de la crise COVID-19 / Besluit van de Waalse Regering waarbij de verdelers en andere operatoren van de antropogene watercyclus ertoe gemachtigd worden om op hun boekjaar 2019 een provisie voor risico's en lasten aan te leggen om de impact van de crisis COVID-19 te dekken
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'interdiction temporaire des restrictions d'accès à la distribution publique de l'eau en raison des mesures d'urgence prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Besluit van de Waalse Regering betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie wegens de spoedeisende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
     
     
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale pris dans le cadre de mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et prolongeant l'interdiction des visites dans diverses institutions résidentielles d'accueil et de soins situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale / Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest genomen naar aanleiding van de noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en tot verlenging van het bezoekverbod in verscheidene residentiële opvang- en zorginstellingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van twee besluiten ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant deux arrêtés portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne les permis d'environnement et les plans spatiaux
     
     
Arrêté royal portant des mesures particulières pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus COVID-19 / Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen voor de personeelsleden van het federaal openbaar ambt in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19
     
     
Heightened risk of fraud in the context of the COVID-19 pandemic: be wary of offers that are too good to be true!   The FSMA has concluded that fraudsters are not hesitating to exploit the COVID-19 pandemic to claim new victims and fraudulent investment offers are becoming ever more frequent and take on a variety of forms (emails, advertisements on the internet and social media, cold calling, etc.). The FSMA advises everyone to be even more vigilant when investing during this lockdown period. Moreover, the FSMA underlines that  questions relating to the COVID-19 pandemic, can be directed to its new call center.

                                

   Banking & Finance
     
Arrêté royal portant des mesures particulières visant à protéger les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19 / Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen ter bescherming van de openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming tegen de gevolgen van de COVID-19-epidemie
     
     
Arrêté royal n° 11 relatif aux mesures au regard des modalités en matière de crédit hypothécaire dans le cadre de la crise corona / Koninklijk besluit nr. 11 houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis
     
     
ECB takes steps to mitigate impact of possible rating downgrades on collateral availability
     
     
EBA provides further guidance on the use of flexibility in relation to COVID-19 and calls for heightened attention to risks  

The EBA proposes, in order to alleviate the impact of the high volatility on the prudential requirements for market risk, to adjust the capital impact by amending its standards on prudent valuation.

In particular, the EBA is proposing to:

 • introducing a 66% aggregation factor to be applied until 31 December 2020 under the so-called ‘core approach’;
 • delaying the reporting for the first FRTB-SA figures to September 2021;
 • using the flexibility in the prudential requirements available to competent authorities for banks using internal VaR models.

The EBA also provides further clarity on the prudential application of the definition of default and forbearance, and how the EBA Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments apply to securitisations.

Finally, the EBA recognises the need for a pragmatic approach to SREP assessments in 2020, focusing on the most material risks and vulnerabilities driven by the crisis.

     
     
MoU between Assuralia, Credendo ECA and private credit insurance companies on government reinsurance for short-term trade credits  

This protocol agreement provides for a government reinsurance program for policyholders domiciled in Belgium and insured with a credit insurance company active in Belgium. The credit insurance companies will undertake to keep the credit limits that have actually been utilised in the 12 months prior to 1 March 2020 intact as much as possible until the end of 2020.

The protocol agreement was concluded through the mediation of the NBB, under condition precedent of obtaining the approval of the European Commission.

                                

   Real Estate
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 22 prenant des mesures diverses en matière de bail d'habitation  / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 22 tot het nemen van verschillende maatregelen inzake woninghuurovereenkomst 
     
     

                                

   Employment
     
     
Arrêté ministériel modifiant l'article 13bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité et l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2017 relatif au travail de proximité / Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 13bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken en artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 september 2017 betreffende wijk-werken
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 23 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 23 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen
     

 

   21/04/2020
   State Aid and Support Measures
     
EIB and five national promotional institutions to cooperate in the fight against Covid-19   Given the enormous challenge posed by Covid-19, European governments and institutions must mobilise resources at unprecedented levels and deploy them effectively. European solidarity, built over many years of collaboration, is instrumental to executing an effective response. With that aim, the chief executives of national development banks from France (CDC-BPI), Germany (KfW), Italy (CDP), Poland (BGK) and Spain (ICO), together with the president of the European Investment Bank, have discussed responses to the economic consequences of the Covid-19 crisis.
     
     
Policy measures in response to the COVID-19 pandemic  

Spreadsheet with information on the policy measures taken by Member States, EU institutions and national authorities in response to the coronavirus (COVID-19) pandemic. It is updated on a regular basis.

     

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté royal n° 12 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite  / Koninklijk besluit nr. 12 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken
     

                                

   20/04/2020
   Regulatory - Environment
     
Coronavirus: Commission launches data sharing platform for researchers   
Today, the European Commission together with several partners launched a European COVID-19 Data Platform to enable the rapid collection and sharing of available research data. The platform, part of the ERAvsCorona Action Plan, marks another milestone in the EU's efforts to support researchers in Europe and around the world in the fight against the coronavirus outbreak.
     
     
Only four EU countries lead the US in digitalisation – EIB launches new report on digitalisation in the EU and US  

In the fight against the Coronavirus, digital technology is playing an unprecedented role in the maintenance of daily life and economic and social activities, as well as in the recovery of industry and business. The Coronavirus pandemic is becoming a tipping point for digitalisation – the dawn of a new era – by accelerating the maturity of digital technology: what was once a ‘nice to have’ could now become a ‘crucial to have’. For businesses and organisations to thrive and become more resilient in the medium and longer term, it may be more relevant than before to revisit digital transformation plans in order to stay competitive in the ‘new normal’.

In this context, the new EIB report “Who is prepared for the new digital age? Evidence from the EIB Investment Survey” takes a look at the state of digitalisation in the EU and United States from a unique business perspective. The report shows, based on a company-level survey, that EU firms in most sectors are falling behind the US. It also spells out the key concerns of firms when it comes to the adoption of, and investment in, digital technologies. In particular, it highlights how access to management, skilled labour and the regulatory environment affect the digitalisation of European as well as US firms.

     
     

 

   19/04/2020
   Regulatory - Environment
     

Arrêté royal n° 9 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue de permettre temporairement l'exercice de l'art infirmier par des professionnels de soins de santé non qualifiés / Koninklijk besluit nr. 9 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars

     
     
Arrêté royal portant répartition partielle, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 pour l'année budgétaire 2020et destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses / Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven
     
     
Arrêté royal n° 8 modifiant l'article 101 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins / Koninklijk besluit nr. 8 tot wijziging van artikel 101 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen
 
     
Arrêté royal déterminant l'état d'épidémie de coronavirus COVID-19 sur le territoire de la Belgique / Koninklijk besluit houdende de afkondiging van de toestand van de coronavirus COVID-19 epidemie op het Belgisch grondgebied
     
     

 

   State Aid and Support Measures
     
Arrêté royal n° 10 permettant l'octroi, les modalités de répartition et de liquidation d'une avance aux hôpitaux généraux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 / Koninklijk besluit nr. 10 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19
     

                                

   Tax & Social Security
     
Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7 portant des mesures de soutien supplémentaires en matière d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents, d'impôt des personnes physiques, de taxe sur la valeur ajoutée, de précompte professionnel, de droits d'enregistrement et de rétributions /Bijzondere-machtenbesluit nr. 7 houdende bijkomende steunmaatregelen inzake vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners, personenbelasting, belasting over de toegevoegde waarde, bedrijfsvoorheffing, registratierechten en retributies
     

                                

   18/04/2020
   Regulatory - Environment
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 20 prorogeant les délais prévus par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 20 tot verlenging van de termijnen bedoeld in het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 2 van 18 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 en in het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 3 van 18 maart 2020 betreffende de aangelegenheden, aan het Waalse Gewest overgedragen krachtens artikel 138 van de Grondwet en betreffende de tijdelijke opschorting van dwingende termijnen en termijnen voor het indienen van beroepen vastgesteld in de gezamenlijke Waalse wetgeving en reglementering of aangenomen krachtens deze, evenals die vastgesteld in de wetten en koninklijke besluiten vallend onder de bevoegdheden van het Waalse Gewest krachtens de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 

 

   17/04/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, wat betreft compenserende maatregelen voor de revalidatievoorzieningen en de revalidatieziekenhuizen / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, pour ce qui est des mesures de compensation en faveur des structures de revalidation et des hôpitaux de revalidation
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 19 modifiant les articles 4 et 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 15 du 10 avril 2020 portant dérogation aux articles L1232-5, § 2, et L1232-24, § 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux lieux de sépulture et aux funérailles, modes de sépulture et rites funéraires / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 19 tot wijziging van de artikelen 4 en 6 van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 15 van 10 april 2020 houdende afwijking van de artikelen L1232-5, § 2, en L1232-24, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de begrafenissen, de wijzen van lijkbezorging en funeraire rituelen
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 18 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 4 du 18 mars 2020 suspendant temporairement l'exécution des décisions d'expulsions administratives et judiciaires / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 18 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal, n° 6 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales, n° 7 du 24 mars 2020 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et organes de gestion des associations Chapitre XII, n° 8 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège provincial et n° 9 du 24 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 17 tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering nr. 5 van 18 maart 2020 betreffende de uitoefening door het gemeentecollege van de bevoegdheden die bij artikel L1122-30 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie aan de gemeenteraad worden toegekend, nr. 6 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen, van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales, nr. 7 van 24 maart 2020 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen Hoofdstuk XII, nr. 8 van 24 maart 2020 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en nr. 9 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
     
     
Décret relatif aux mesures dans l'enseignement supérieur pour l'année académique 2019-2020 suite à la crise du coronavirus (1) / Decreet over maatregelen in het hoger onderwijs voor het academiejaar 2019-2020 als gevolg van de coronacrisis (1)
     
     
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2020 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 5, 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan en tot verlenging van de maatregelen, vermeld in artikel 1 tot en met 7 van hetzelfde besluit
     
     
Updated 2020 financing requirements and funding plan   The Belgian Debt Agency has modified its 2020 funding plan in order to take account of the Kingdom’s increased funding needs resulting from the Covid-19 crisis. On April 8, 2020, the Economic Risk Management Group published its scenario consisting of a recession of 8.0%[1] in 2020 and a 2020 ESA government deficit of 7.5%. Federal government net borrowing would then amount to EUR 31.41 billion in 2020, representing an increase of EUR 21.81 billion compared to the original funding plan.
     
     
De zware impact van de coronacrisis op de Belgische ondernemingen leidt tot grootschalig uitstel van investeringen  

Door de coronacrisis herzien veel Belgische ondernemingen hun investeringsplannen en een grote meerderheid stelt ze uit. Dat blijkt uit de meest recente wekelijkse enquête die wordt uitgevoerd in opdracht van de ERMG. De bevraagde ondernemingen geven aan dat hun omzetverlies en solvabiliteits- en liquiditeitsproblemen op ongeveer hetzelfde niveau als de afgelopen weken zijn gebleven. Wat de perceptie van het risico op een faillissement betreft, neemt het verschil tussen de bedrijfstakken toe, en schatten bepaalde bedrijfstakken in het bijzonder (zoals de branche ‘kunst, amusement en recreatie’) het risico hoger in dan de voorbije weken.

                

   Banking & Finance
     
     
EIOPA publishes weekly information for Relevant Risk Free Interest Rate Term Structures and Symmetric Adjustment to Equity Risk with reference to 14 April 2020  

Due to COVID-19 outbreak, in the coming weeks European Insurance and Occupational Pensions Authority will carry out extraordinary calculations on weekly basis to monitor the evolution of the relevant risk-free interest rate term structures (RFR) and the symmetric adjustment to equity risk (EDA). EIOPA is publishing this information in order to support insurance and reinsurance undertakings in the monitoring of their solvency and financial position.

The information will be published on a specific area of the website created for this purpose both for RFR and EDA named “Extraordinary weekly updates”.

     
     
EBA agrees with the European Commission’s amendments to standards on risk weights to specialised lending exposures  

EBA published today an Opinion in response to the European Commission’s intention to amend the EBA’s final draft regulatory technical standards (RTS) on assigning risk weights to specialised lending exposures before endorsing them. The EBA is of the view that the proposed changes, despite their substantive nature, do not alter the draft RTS in a significant manner, as they still maintain a good balance between the flexibility and risk sensitivity required for the IRB approach and the need for a harmonised regulatory framework.

                

   State Aid and Support Measures
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een projectsubsidie ter compensatie van de kosten kinderopvang tijdens de paasvakantie 2020 / Arrêté du Gouvernement flamand allouant une subvention de projet en guise de compensation des coûts pour l'accueil des enfants pendant les vacances de Pâques 2020
     
     
The EIB and the European Startup Prize join forces to help smaller, sustainable mobility companies recover from the COVID-19 economic crisis  

Following the economic impact of the COVID-19 pandemic, the European Startup Prize(EUSP) and the European Investment Bank (EIB) have developed a joint initiative to support European sustainable mobility small and medium-sized enterprises (SMEs).

The best SMEs of this year’s edition of EUSP that meet the EIB Future Mobility criteria will have the opportunity to pitch their innovative projects to the EIB, one of the largest supporters of mobility projects in the world. The joint initiative aims at supporting SMEs developing sustainable mobility innovations, with the aim of giving them the resources necessary to scale-up.

     
     
Verhoging aantal dagen gelegenheidsarbeid fruitsector - coronamaatregel  

Analoog aan het systeem van de extra 35 dagen voor de champignonteelt bovenop het klassieke 65 dagen-contingent in de tuinbouwsector, worden er ook 35 extra dagen voorzien voor gelegenheidswerknemers in de fruitsector. Een nieuw functienummer '93' wordt voorzien voor de aangifte van het forfait dat net zoals in de champignonteelt hetzelfde is als dat van de klassieke tuinbouwsector.

Deze uitbreiding geldt niet voor de uitzendsector waarvoor het contingent dus beperkt blijft tot 65 dagen. Er is geen cumul voorzien bij overschrijding van de eerste 65 dagen met een andere vorm van gelegenheidsarbeid in de land- of tuinbouw. Dit wil dus zeggen dat enkel gebruik kan gemaakt worden van de extra 35 dagen als de gelegenheidswerknemer de 65 dagen daarvoor ook in de fruitteelt actief was.

     
     
Uitbreiding studentenarbeid tweede kwartaal 2020 - coronamaatregel  

Om het mogelijk te maken jobstudenten in te zetten om de door de coronacrisis verhoogde werkdruk in sectoren zoals de voeding te helpen verlichten, heeft de regering beslist om de uren die een student presteert tijdens het 2de kwartaal 2020, niet mee te laten tellen voor het contingent van 475 uren per jaar.

Dit geldt voor alle studenten ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden. Dit wil zeggen dat voor de student die met een studentenovereenkomst kan worden tewerkgesteld, ook indien zijn contingent reeds opgebruikt is in het eerste kwartaal of volledig gereserveerd zou zijn voor voorziene prestaties in het derde en vierde kwartaal, voor al de uren gepresteerd in het 2de kwartaal 2020 toch de solidariteitsbijdrage kan toegepast worden in plaats van de gewone bijdragen.

     

                                

   Financial services - Regulatory
     
ESMA issues new Q&A on alternative performance measures in the context of COVID-19  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has issued a Q&A to provide guidance to issuers on the application of the ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APM Guidelines) in the context of the COVID-19 pandemic. 

     
     
Verhoging aantal dagen gelegenheidsarbeid fruitsector - coronamaatregel  

Analoog aan het systeem van de extra 35 dagen voor de champignonteelt bovenop het klassieke 65 dagen-contingent in de tuinbouwsector, worden er ook 35 extra dagen voorzien voor gelegenheidswerknemers in de fruitsector. Een nieuw functienummer '93' wordt voorzien voor de aangifte van het forfait dat net zoals in de champignonteelt hetzelfde is als dat van de klassieke tuinbouwsector.

Deze uitbreiding geldt niet voor de uitzendsector waarvoor het contingent dus beperkt blijft tot 65 dagen. Er is geen cumul voorzien bij overschrijding van de eerste 65 dagen met een andere vorm van gelegenheidsarbeid in de land- of tuinbouw. Dit wil dus zeggen dat enkel gebruik kan gemaakt worden van de extra 35 dagen als de gelegenheidswerknemer de 65 dagen daarvoor ook in de fruitteelt actief was.

     
     
Uitbreiding studentenarbeid tweede kwartaal 2020 - coronamaatregel  

Om het mogelijk te maken jobstudenten in te zetten om de door de coronacrisis verhoogde werkdruk in sectoren zoals de voeding te helpen verlichten, heeft de regering beslist om de uren die een student presteert tijdens het 2de kwartaal 2020, niet mee te laten tellen voor het contingent van 475 uren per jaar.

Dit geldt voor alle studenten ongeacht de sector waarin ze tewerkgesteld worden. Dit wil zeggen dat voor de student die met een studentenovereenkomst kan worden tewerkgesteld, ook indien zijn contingent reeds opgebruikt is in het eerste kwartaal of volledig gereserveerd zou zijn voor voorziene prestaties in het derde en vierde kwartaal, voor al de uren gepresteerd in het 2de kwartaal 2020 toch de solidariteitsbijdrage kan toegepast worden in plaats van de gewone bijdragen.

                                

   Tax and Social Security
     
Décret portant dérogation temporaire au Code flamand de la Fiscalité en raison de la crise du coronavirus (1)  
     

                                

   Employment
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden voor de onderneming / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016 portant exécution du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, en ce qui concerne les conditions pour l'entreprise
     

 

   16/04/2020
   Regulatory - Environment
     
Arrêté 2020/546 du Collège de la Commission communautaire française de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation de la Commission communautaire française ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Commission communautaire française en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 / Volmachtbesluit 2020.546 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Franse Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan ingevoerd zijn, alsook de termijnen die vastgelegd zijn in de wetten en koninklijke besluiten en onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschapscommissie vallen krachtens de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
     
     
Arrêté prorogeant la durée des mesures exceptionnelles comme prévue à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/002 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux portant des mesures d'urgence en matière de mobilité, travaux publics et sécurité routière pour limiter la prolifération du coronavirus / Besluit met betrekking tot de verlenging van de duur van de uitzonderlijke maatregelen zoals voorzien in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken
     
     
Arrêté prolongeant les délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci / Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd
     
     
Arrêté prolongeant les délais prévus à l'article 1er de l'arrêté n° 2020/001 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci / Besluit houdende verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd
     
     
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken
     
     
Arrêté royal n° 6 concernant le report de la désignation des membres du Conseil supérieur de la Justice / Koninklijk besluit nr. 6 betreffende uitstel in de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie
     
     
Coronavirus: Commission presents guidance on implementing EU rules on asylum and return procedures and on resettlement  

Today, the Commission adopted guidance on the implementation of relevant EU rules on asylum and return procedures and on resettlement in the context of the coronavirus pandemic, which it will present to Member States. This responds to Member States' request for advice on ways to ensure the continuity of procedures and the respect of, at a minimum, basic rights. The guidance was prepared with the support of the European Asylum Support Office (EASO) and the European Border and Coast Guard Agency (Frontex), and in cooperation with national authorities.

                

   Banking & Finance
     
Statement of EU ministers of finance on continuing bank lending and on maintaining a well-functioning insurance sector amid the COVID-19 pandemic  

It is crucial that banks continue financing households and corporates, including SMEs experiencing temporary difficulties amid the COVID-19 pandemic. To this end, making full use of the flexibility provided for in the prudential and accounting framework, is essential at a time when sufficient financing to cover financial pressures is vital for the economy.

In light of the recommendations from supervisory authorities, we urge all banks that have not already decided to do so to refrain from making distributions during this period and to use the freed capital and available profits to extend credit or other urgent financing needs arising from the ongoing crisis to their customers in a way that helps to ensure preserving economic activity. We call on the banking sector to support households and corporates affected by the COVID-19 outbreak, with the aim of ensuring business continuity.

                

   State Aid and Support Measures
     
Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen inzake het bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 van 16 april 2020 betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken / Arrêté ministériel portant délégations de compétences et de signatures relatives à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/007 du 16 avril 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises sociales d'insertion affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/007 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des entreprises sociales d'insertion affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 / Bijzondere machtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/007 betreffende betreffende de steun tot vergoeding van erkende sociale inschakelingsondernemingen die getroffen zijn door de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
     
     
EIB Group establishes EUR 25 billion guarantee fund to deploy new investments in response to COVID-19 crisis  

The EIB Group is set to play a key role in the fight against the economic consequences of the COVID-19 pandemic. Following a recommendation by the Eurogroup on 9 April, the Board of Directors of the European Investment Bank (EIB) today backed the creation of a €25 billion European COVID-19 guarantee fund. The fund will enable the EIB Group to scale up its support for European companies up to an additional €200 billion – with a focus on SMEs.

The guarantee fund envisages a contribution from all 27 EU Member States and will also be open to contributions by third parties, for example from the EU budget. The guarantee fund will be established under the EIB’s structure of Partnership Platform for Funds (PPF), based on existing legal frameworks and standardized procedures. The fund will be formally established as soon as Member States accounting for at least 60% of EIB capital have made the necessary commitments. As there is no need to create new instruments or processes, the fund can be set up rapidly.

                                

   Employment
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 16 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 16 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen

                                

   Tax and Social Security
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/005 concernant la taxe sur les établissements d'hébergement touristique en raison de la crise sanitaire du COVID-19 / Bijzondermachtenbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristisch logies op grond van de gezondheidscrisis van de COVID-19

                                

   Real Estate
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale prolongeant la période hivernale 2019-2020 /  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd
     

                                

   15/04/2020
   Regulatory - Environment
     
Coronavirus: European roadmap shows path towards common lifting of containment measures  

Today, the Commission, in cooperation with the President of the European Council, has put forward a European roadmap to phase-out the containment measures due to the coronavirus outbreak.

     
     
Coronavirus: Commission issues guidelines on testing   Today, as part of the European Roadmap towards lifting coronavirus containment measures, the Commission is presenting guidelines on coronavirus testing methodologies. The guidance aims to support Member States in effectively using testing tools in the context of their national strategies and during the different stages of the pandemic, including when phasing out confinement measures. The Commission also aims to ensure that high-quality tools are available to assess the performance of the tests.
     

                

   Banking & Finance
     
Q&As Moratorium and guarantee scheme  

The federal government, the National Bank of Belgium and the Belgian financial sector have agreed on the provision of temporary support for businesses, self-employed persons and households. Individuals experiencing payment problems as a result of the coronavirus crisis will be able to delay their mortgage loan payments. Sound businesses and self-employed persons will also be able to request postponement of their loan repayments. In their case, a guarantee scheme will also be implemented for all new loans and credit lines with a maximum term of 12 months.

In addition to these Q&As, reference is made to the charters (in French and in Dutch), as well as to the related Q&As in which banks have set out their commitments concerning the arrangements for postponing payments on mortgages and business loans respectively

     
     
COVID-19 – measures taken by the insurance sector   De Belgische verzekeringssector levert inspanningen om de negatieve impact van de coronacrisis op de particulieren, gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te verzachten. De verzekeringsondernemingen gaan de volgende maanden soepel omgaan met klanten in nood en ervoor zorgen dat ze blijvend beschermd worden. De sectororganisatie bereikte hierover een akkoord dat mee gefaciliteerd werd door de Nationale Bank met de steun van de FSMA en de federale regering.
     
     
FSMA sets up call center for questions about coronavirus measures  

The FSMA has opened a call center for anyone with questions about the various measures taken to help mitigate the impact of the COVID-19 pandemic, such as the postponement of mortgage payments, of tax payments and of the payment of insurance premiums and of contributions to second-pillar pension plans.

The call center can be contacted as from today either in writing via a contact form or by telephone every business day between 8 a.m. and 6 p.m. via the telephone numbers published on the FSMA website

                

   State Aid and Support Measures
     
President Hoyer to Bloomberg TV: “It’s a question of days and weeks for European companies”   The impact of COVID-19 and the adequacy of the EU’s response to counter its economic impact were the key questions put to President Hoyer this week by Bloomberg TV presenters Vonnie Quinn and Guy Johnson. During the 10-minute live interview on Bloomberg Markets, President Hoyer set out the EIB Group’s own contribution to the EU effort via the new European Guarantee Fund. He underlined the importance of European solidarity in the face of the crisis, warning that its absence could erode citizens’ trust in the European project altogether.
     
     
ECB supports macroprudential policy actions taken in response to coronavirus outbreak  

The European Central Bank (ECB) supports the measures taken by euro area macroprudential authorities to address the impact of the coronavirus (COVID-19) outbreak on the financial sector. The ECB has assessed the notifications submitted by national macroprudential authorities for each proposed measure provided for in the Capital Requirements Regulation and Directive and has issued a non-objection decision, thereby endorsing the measures taken to reduce capital requirements, including the countercyclical capital buffer.

     

                

   Financial services - Regulatory
     
A renewal of the prohibition of short selling   FSMA announces a renewal of the prohibition of short selling and similar transactions on the regulated market of Euronext Brussels, pursuant to article 20 of the regulation (eu) no. 236/2012 of the European Parliament (SSR)
     
     
ESMA issues positive opinions on short selling bans by Austrian FMA, Belgian FSMA, French AMF, Greek HCMC and Spanish CNMV  

ESMA has issued opinions agreeing to the renewal of the emergency restrictions on short selling and similar transactions by the Finanzmarktaufsicht (FMA) of Austria, the Financial Securities and Markets Authority (FSMA) of Belgium, the Autorité des Marchés Financiers (AMF) of France, the Hellenic Capital Market Commission (HCMC) of Greece and the Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) of Spain.

All five national competent authorities (NCAs) had imposed restrictions in March 2020 which were due to expire in April, and all five decided to renew those restrictions. Following coordination by ESMA, the renewal process has been aligned and the renewal decisions will all be in place until 18 May with the possibility of a further renewal.

     
     

                

   14/04/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 mars 2020 relatif à l'organisation d'un appel à l'introduction de demandes d'aide pour des petites et moyennes éoliennes / Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2020 houdende de organisatie van een call voor het indienen van steunaanvragen voor kleine en middelgrote windturbines
     
     
Q&A: COVID-19: impact on listed companies  

The Q&A recalls and clarifies the position of the FSMA in its press release of 26 March 2020 and takes into account the Royal Decree n°4 of 9 April 2020 adopting a series of specific measures, in particular in the field of company law, in the context of the fight against the COVID-19 pandemic.

The Q&A deals with three subjects: (1) communication concerning the consequences of COVID-19, (2) compliance with periodic reporting obligations, and (3) the organization of general meetings and communication relating thereto.

     
     
Vanaf 14 april kan je contactloos betalen voor bedragen tot 50 euro zonder pincode   Contactloos betalen is de meest hygiënische manier om je aankopen af te rekenen in deze tijden van coronacrisis. Je hoeft het toetsenbord van de betaalterminal niet meer aan te raken om de betaling uit te voeren. Tot voor de crisis was dat bedrag vastgelegd op 25 euro. Om tegemoet te komen aan de veiligheid én het comfort van de consumenten, zullen de banken dit bedrag vanaf 14 april optrekken tot 50 euro. Je moet met andere woorden geen pincode meer ingeven voor je betalingen tot 50 euro.
     
     
EIB to launch new report on digitalisation in the EU and US   On Monday 20 April a new EIB report will be published on the EIB website, analysing investment in, and adoption of, digital technologies by firms in the EU and the United States and providing evidence of better performance of digital firms compared to non-digital ones. By providing country-level analytics the report will help countries to assess areas in which their firms perform well and the ones in which they might need policy reforms to better promote digitalisation.

                

   State Aid and Support Measures
     
Royal decree of 14 April 2020 granting a state guarantee for certain credits in the fight against the effects of the coronavirus  

Today, the Royal decree granting a state guarantee for certain credits in the fight against the effects of the coronavirus was published in the Belgian Official Gazette. It partially implements the agreement between the NBB, Febelfin and the federal government of 22 March 2020.

More specifically, the Royal decree provides for a state guarantee on credits with a maximum duration of 12 months, granted by credit institutions between 1 April 2020 and 30 September 2020. It only applies to new credits, as i.a. refinancing and amendments to existing credit agreements fall outside its scope.

Further, if the conditions are fulfilled, such credit agreement will automatically be covered by the state guarantee, as the latter applies on the level of the entire loan portfolio per credit institution. Any losses will be calculated and covered on the level of this loan portfolio, not on an individual level. Pursuant to the abovementioned agreement of 22 March 2020, the losses will subsequently be divided between the credit institution and the federal government, meaning that the state guarantee will not cover all losses

     
     
Tackling COVID-19: Council adopts amended EU budget for 2020  

The EU is making available almost all the remaining money from this year's budget to fight the COVID-19 pandemic.

The Council has today adopted by written procedure two proposals which amend the EU budget for 2020 in order to free up funds to respond to the COVID-19 crisis

Money is also being made available to help Greece deal with increased migratory pressures, and to support Albania's post-earthquake reconstruction.

Commitments have been increased overall by €3.57 billion and amount to €172.2 billion. Payments have been increased by €1.6 billion, reaching a total of €155.2 billion.

     

        

   Banking & Finance
     
     
EU banks sail through the Corona crisis with sound capital ratios  

EBA has published its quarterly Risk Dashboard covering Q4 2019 data. Ahead of the COVID-19 pandemic, EBA concluded that:

 • EU banks’ capital ratios have increased in Q4 2019 as the CET1 ratio reached 14,8% on a fully loaded basis. Moreover, the leverage ratio also increased, reaching 5.5% on a fully loaded basis;
 • Asset quality improved further, with the ratio of NPLs declining to 2.7%. Moreover, the coverage of NPLs improved slightly to 44.7%. IFRS 9 related figures also showed an improvement as the share of stage 2 assets declined to 6.8% and the share of stage 3 assets declined to 3.1%;
     
     
EU banks sail through the Corona crisis with sound capital ratios  

The European Banking Authority (EBA) published today its quarterly Risk Dashboard covering Q4 2019 data and summarising the main risks and vulnerabilities in the EU banking sector. Ahead of the Corona crisis, EU banks’ capital ratios and asset quality have improved. However, return on equity (RoE) has further worsened.

     

        

   11/04/2020
   Regulatory - Environment
     
Bevestiging van ministeriële besluiten in het kader van de coronaviruspandemie  

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat drie ministeriële besluiten bevestigt die werden aangenomen als gevolg van de maatregelen in het kader van de coronaviruspandemie.

 • het ministerieel besluit van 19 maart 2020 over de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 3 april 2020
 • het ministerieel besluit van 19 maart 2020 over de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 april 2020
 • het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 27 maart en 7 april 2020

 

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

                

   State Aid and Support Measures
     
State aid: Commission approves Belgian guarantee scheme mobilising €50 billion support for companies affected by coronavirus outbreak  

The European Commission has approved, under EU State aid rules, a €50 billion Belgian loan guarantee scheme to support the Belgian economy in the context of the coronavirus outbreak.

     

        

   10/04/2020
   Banking & Finance
     
Na 1 week hebben de banken 86.000 particulieren en bedrijven geholpen met een betalingsuitstel voor 1 miljard euro  
De coronacrisis is niet alleen een humanitaire crisis, maar brengt ook een economische opdoffer mee voor burgers en bedrijven. De banken doen hun uiterste best om hulp te bieden. Ze werken hard om de grootste nood te lenigen en hebben tegelijk oog voor hun soliditeit en weerbaarheid op de lange termijn. Na één week hebben de Belgische banken  aan meer dan 46.000 kredieten voor ondernemingen betalingsuitstel toegekend. De banken gaven ook al 40.000 particulieren uitstel van betaling voor hun woonkrediet. Hiermee wordt 1miljard euro extra ademruimte in onze economie gecreëerd.

                

   Regulatory - Environment
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 april 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en preventieve gezinsondersteuning / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 2020 relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 14 relatif aux diverses dispositions prises en matière de financement des opérateurs du secteur de la santé / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 14 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de gezondheidssector
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 15 portant dérogation aux articles L1232-5, § 2, et L1232-24, § 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs aux Lieux de sépulture et aux Funérailles, modes de sépulture et rites funéraires / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 15 houdende afwijking van de artikelen L1232-5, § 2, en L1232-24, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de begraafplaatsen en de begrafenissen, de wijzen van lijkbezorging en funeraire rituelen
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen / Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures d'urgence concernant le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2020 portant reconnaissance de la crise du coronavirus et portant dérogation au régime de garanties pour petites, moyennes et grandes entreprises
     
     
Circulaire CSSF 20/740 - Financial crime and AML/CFT implications during the COVID-19 pandemic  

The CSSF has published a new Circular to provide guidance on the money laundering and terrorism financing risks and the anti-money laundering and counter-terrorism financing implications of the COVID-19 pandemic. To avoid that criminals and terrorists may seek to exploit temporary weaknesses in the anti-money laundering and counter-terrorism financing controls, the CSSF requires supervised professionals to put in place and maintain effective systems and controls to ensure that the financial system is not abused for money laundering and terrorism financing purposes.

The Circular is structured as follows:

 • Section 1 sets out several new and emerging money laundering and terrorism financing threats resulting from the COVID-19 pandemic;
 • Section 2 sets out the possible areas of particular vulnerability for the financial sector;
 • Section 3 provides more information on the mitigating actions; and
 • Section 4 outlines the CSSF’s approach to anti-money laundering and counter-terrorism financing supervision during this period.
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende diverse wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling / Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant exécution du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective  The European Banking Authority (EBA) published today its quarterly Risk Dashboard covering Q4 2019 data and summarising the main risks and vulnerabilities in the EU banking sector. Ahead of the Corona crisis, EU banks’ capital ratios and asset quality have improved. However, return on equity (RoE) has further worsened.

        

   State Aid and Support Measures
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus / Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une aide aux entreprises confrontées à une baisse du chiffre d'affaires à la suite des restrictions d'exploitation imposées par les mesures prises par le Conseil national de Sécurité à partir du 12 mars 2020 concernant le coronavirus
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een éénmalige subsidie aan de lokale diensteneconomieondernemingen ingevolge COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention unique au entreprises de l'économie de services locaux en raison du coronavirus COVID-19
     

        

   9/04/2020
   Financial services - Regulatory
     
ESMA sets out supervisory expectations on publication of investment funds periodic reports  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU securities markets regulator, today issues a public statement directed at Fund Managers concerning their obligations to publish yearly and half-yearly reports.

The entities concerned are the following: 

 • UCITS management companies,
 • self-managed UCITS investment companies,
 • authorised AIFMs,
 • non-EU AIFMs marketing AIFs pursuant to Article 42 of the AIFMD,
 • EuVECA managers, and
 • EuSEF managers

 

ESMA is aware that the confinement measures taken by Member States to prevent COVID-19 contagion present significant difficulties and challenges for Fund Managers and auditors in preparing their periodic reports for a publication within the regulatory deadlines. While recognising the importance of periodic reports for timely and transparent disclosure, ESMA is of the view that the burdens on Fund Managers associated with the COVID-19 outbreak should be taken into account by National Competent Authorities (NCAs) in a coordinated way. In the current situation, ESMA expects NCAs to adopt a risk-based approach and not prioritise supervisory actions against these market participants in respect of the upcoming reporting deadlines.

        

   Consumer Law and Trade Practices
     
The Financial Conduct Authority (FCA) has today confirmed a package of targeted temporary measures to help people with some of the most commonly used consumer credit products.  

Following a short consultation the FCA will be going ahead with the proposals outlined last week, which will give firms the flexibility under our rules to provide temporary financial relief to those facing payment difficulties during the coronavirus (Covid-19) pandemic.

The measures include firms being expected to:

 • offer a temporary payment freeze on loans and credit cards for up to three months, for consumers negatively impacted by coronavirus
 • allow customers who are negatively impacted by coronavirus and who already have an arranged overdraft on their main personal current account, up to £500 charged at zero interest for three months
 • make sure that all overdraft customers are no worse off on price when compared to the prices they were charged before the recent overdraft pricing changes came into force
 • ensure consumers using any of these temporary payment freeze measures will not have their credit file affected

        

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture. – Erratum / Koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector. - Erratum
     
     
Arrêté royal portant dérogation temporaire aux règles établies pour l'organisation des jeux de la Loterie Nationale en cas de circonstances exceptionnelles / Koninklijk besluit tot tijdelijke afwijking van de vastgestelde regels bij de organisatie van de spelen van de Nationale Loterij in uitzonderlijke omstandigheden
     
     
Arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture / Koninklijk besluit nr. 5 van 9 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II), met het oog op de aanpassing van bepaalde regels die van toepassing zijn in de land- en tuinbouwsector
     
     
Arrêté n° 2020/002 de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant des mesures d'urgence en matière de mobilité, travaux publics et sécurité routière pour limiter la prolifération du coronavirus / Volmachtbesluit nr. 2020/002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende dringende maatregelen inzake mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid om de verspreiding van het coronavirus in te perken

        

   Tax & Social security
     
     
Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. – Erratum / Arrêté royal modifiant l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Erratum
     
     
Arrêté royal modifiant l'article 34 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs / Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders  

        

   State aid and Support Measures
     
Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants / Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de kinderopvang
     

 

   8/04/2020
   State Aid and Support Measures
     
     
EIB Group contributes € 5.2 billion to EU response to Covid-19 outside European Union  

The European Investment Bank Group, the bank of the European Union, today announced details of a comprehensive response to the coronavirus pandemic outside the EU that will provide up to € 5.2 billion in the coming months. This financing is part of the Team Europe response and supported by guarantees from the EU budget. It will both strengthen urgent health investment and accelerate long-standing support for private sector investment that reflects financing needs in more than 100 countries around the world.

The immediate fast-tracked support will help to sustain jobs and livelihoods in sectors most threatened by the economic and social impact of the coronavirus, and will be followed by additional long-term health and business financing as needed.

     
     
Covid-19 : la BEI se mobilise pour aider le Maroc  

Le soutien au secteur privé est au cœur de la mobilisation de la BEI au Maroc via notamment ses lignes de crédit avec les institutions financières marocaines dont l’encours s’élève à ce jour à 440 millions d’euros. Ces lignes de crédit dédiées au financement du secteur privé seraient en mesure d’apporter les fonds de roulement et les liquidités nécessaires aux entreprises pour continuer leur activité. Parallèlement à cette aide de trésorerie immédiate, la BEI a décidé d’accélérer à titre exceptionnel le déboursement de prêts déjà signés pour soutenir les petites et moyennes entreprises.

La BEI est prête à renforcer encore son soutien et son expertise au secteur de la santé pour l’acquisition du matériel médical nécessaire et également le renforcement des infrastructures sanitaires. La BEI est fortement mobilisée sur ce financement et nous sommes déjà en pourparlers avec le Ministère et nos partenaires afin de leur apporter tout l’appui nécessaire.

     
     
COVID-19 outbreak: Council approves measures to help the most deprived EU citizens  

EU ambassadors agreed amendments to the regulation on the fund for aid to the most deprived (FEAD). These amendments are intended to minimise the effects of the COVID-19 crisis on the most deprived. They will make it easier for member states, partner organisations and other parties involved to access the fund and protect their staff involved in distributing the aid. Around 13 million EU citizens benefit from the fund each year.

The proposal introduces the following new elements:

 • temporary possibility of 100% co-financing from the EU budget
 • expenditure for crisis response operations to be eligible as of 1 February 2020
 • the cost of purchasing personal protective materials and equipment for partner organisations to be considered an eligible cost
 • certain elements of the operational programme in response to the outbreak will not require approval by the European Commission
 
The amendments also provide for costs to be eligible in cases where the delivery of food or basic material assistance is delayed, or where operations are suspended or not fully implemented.

Compared to the Commission proposal, the Council position provides for the possibility of delivering food aid and basic material assistance not only through electronic vouchers, but through vouchers in any form.

     
     
COVID-19: Council gives go-ahead to further use of cohesion resources  

The EU is taking further measures to enable cohesion policy money to be focused on tackling the effects of the coronavirus pandemic.

EU ambassadors today agreed the Council’s position on a second package of measures in less than a month aimed at freeing up more money from EU structural funds for crisis-related operations. Given the unprecedented challenges facing member states, the proposed changes were endorsed without amendment in order to speed up the legislative process.

The main new element of the proposal, Coronavirus Response Investment Initiative Plus, is that it offers additional flexibility on the use of structural funds so that member states can respond quickly and effectively to the economic and social consequences of the COVID-19 outbreak

     
     

Voorstel van resolutie betreffende de Belgische standpuntinname bij de financiële en economische aanpak van de coronacrisis door de Europese Unie. 001 Datum : 08/04/2020 VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Proposition de résolution relative à la position de la Belgique face aux mesures financières et économiques adoptées par l'Union européenne pour appréhender la crise du coronavirus. 001 Date : 08/04/2020 PROPOSITION DE RESOLUTION

     
     

        

   Financial services - Regulatory
     
Jurisdictions move towards full implementation of standards for financial market infrastructures  

Today the Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) and the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) released an update showing that 25 of the 28 jurisdictions participating in the implementation monitoring programme have adopted measures implementing the international standards for all types of financial market infrastructures (FMIs). Since the 2019 update, two jurisdictions - Indonesia and Saudi Arabia - have completed the process of adopting measures that will enable them to implement the Principles for financial market infrastructures (PFMI) for all FMI types.

The update is based on self-assessments by individual jurisdictions and covers the 24 Principles and four of the five Responsibilities for authorities that are included in the PFMI. The information is available through the Level 1 assessments online tracker. The CPMI and IOSCO encourage jurisdictions to continue to adopt measures that will enable them to fully implement the PFMI.

     
     
IOSCO reprioritizes its work program to address impact of COVID-19  

The Board of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) has agreed to pause or delay some of its work in 2020 in order to redirect its resources to focus on the multiple challenges securities markets regulators are addressing as a result of the COVID-19 crisis.

This decision means that the work priorities outlined in IOSCO´s 2020 annual work program needed to be reconsidered. In deciding on which priorities to pause or delay, the Board was guided by four overarching principles:

 1. A recognition that a delay would relieve untoward pressure on IOSCO members who are addressing core crisis challenges;
 2. A recognition that operational constraints on financial institutions would likely impede their ability to contribute to IOSCO projects and/or follow up on final reports;
 3. A recognition that in many cases it may be inappropriate to issue reports during this crisis given that they may become wholly or partly overtaken by events and/or they would need to be modified to take account of lessons learned or factor in a substantially changed financial landscape as a result of the crisis; and
 4. A recognition that IOSCO, the Financial Stability Board and other Standard Setting Bodies with whom IOSCO collaborates are focusing substantial efforts (which is resource intensive) to address the crisis which is now the priority.
     
     
COVID-19: information for collective investment undertakings  

The FSMA underlines or repeats the following points:

 • The FSMA assumes that UCIs regularly inform themselves about the evolution of government measures to combat the Covid-19 pandemic and that they apply these measures immediately and in full.
 • Despite the exceptional nature of the situation and the difficulties that the entities under its supervision may experience as a result, the FSMA expects the UCIs to continue to strictly adhere to all legal and regulatory provisions that apply to them.
 • In view of the circumstances, the FSMA is willing, where possible, to demonstrate the necessary flexibility for the concrete application of the rules.
 • Given the difficult and unprecedented conditions facing the industry today, the FSMA will no longer be taking any initiatives in the coming weeks that could complicate the operation of the UCIs under its supervision.

The FSMA is obliged, among other things in the context of its international obligations, to obtain further information - based on its own risk analysis and assessment - from some or all UCIs, or from their management companies or administrative agents, in order to to monitor closely the evolution of net assets and the functioning of the UCIs as a result of the crisis.

These decisions will be regularly re-evaluated in the light of the evolution of the pandemic.

     
     
IFRS 9 dans le contexte de la pandémie coronavirus   Belgian (mixed) financial holding companies and credit institutions that as “less significant institutions” (LSIs) are not subject to the direct prudential supervision of the European Central Bank1 and that prepare their consolidated financial statements on the basis of IFRS.
     
     
Statement of Policy: listed companies and recapitalisation issuances during the coronavirus crisis  

The FCA announces a series of measures aimed at assisting companies to raise new share capital in response to the coronavirus crisis while retaining an appropriate degree of investor protection.

The events surrounding the Coronavirus (Covid-19) pandemic are unprecedented and the impact on health and economic activity is significant. Any rebound of economic activity may be sharp as emergency public health measures are lifted.

Governments and regulators around the world have remained focused on keeping capital markets open and orderly. With capital markets open, we expect equity and debt capital markets to play a vital role in providing the finance to businesses that will aid the recovery.

In response to the situation, the FCA today announces a series of measures aimed at assisting companies to raise new share capital in response to the coronavirus crisis while retaining an appropriate degree of investor protection.

      

   Banking & Finance
     
EIOPA publishes extraordinary information for Solvency II Relevant Risk Free Interest Rate Term Structures and Symmetric Adjustment to Equity Risk with reference to 6 April 2020   Due to COVID-19 outbreak, in the coming weeks European Insurance and Occupational Pensions Authority will carry out extraordinary calculations on weekly basis to monitor the evolution of the relevant risk-free interest rate term structures (RFR) and the symmetric adjustment to equity risk (EDA). EIOPA is publishing this information in order to support insurance and reinsurance undertakings in the monitoring of their solvency and financial position. 
     
     
National Bank of Belgium encourages  financial institutions t to concentrate the resources allocated to AML/CFT on the tasks that are most necessary  

In view of the potential effects of the Covid-19 pandemic on the mechanisms to prevent money laundering and terrorist financing (AML/CFT), the National Bank of Belgium encourages the financial institutions that fall under its relevant supervisory powers to concentrate the resources allocated to AML/CFT on the tasks that are most necessary to maintain a high level of effectiveness of these mechanisms.

It draws attention to the official communications published in this respect by the European Banking Authority, the FATF and CTIF/CFI. The Bank also informs the financial institutions of its decision to extend to 31 August 2020 the deadline for communicating the AMLCO annual activity report 2019 and for replying to the 2020 periodic questionnaire on combating money laundering and terrorist financing.

     
     
EBA updates impact of the Basel III reforms on EU banks’ capital and compliance with liquidity measures   EBA published today two Reports, which measure the impact of implementing the final Basel III reforms and monitor the current implementation of liquidity measures in the EU. Being based on June 2019 reporting date, these results do not reflect the economic impact of the coronavirus disease (Covid-19) on participating banks. Overall, the EBA estimates that the Basel III reforms, once fully implemented in 2028 after the additional delay of one year agreed by the Basel Committee, would determine an average increase by 16.1% of EU banks' Tier 1 minimum required capital.  The liquidity coverage ratio (LCR) of EU banks, which was fully implemented in January 2018, stood at around 147% on average in June 2019.
     

      

   Regulatory - Environment
     
Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 / Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 13 relatif au délai pour rendre les rôles exécutoires prévu par l'article L3321-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 13 betreffende de in artikel L3321-4 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie bedoelde termijn voor het uitvoerbaar verklaren van de kohieren
     
     
Economic impact of the health crisis "COVID-19": a scenario   Based on a scenario that takes into account the restrictive measures under the current rules for a period of seven weeks, the National Bank of Belgium (NBB) and the Federal Planning Bureau (FPB) consider that the real GDP of the Belgian economy could shrink by 8% in 2020. A rebound (+8.6%) is projected for 2021 to the extent that the acute phase of the crisis (concentrated during the first half of 2020) does not permanently damage the production potential of the economy. The NBB and the FPB expect that measures taken to protect household disposable income will lay the foundation for a rapid recovery in consumption from the third quarter of this year. The analysis also shows that companies' cash balances are under considerable pressure due to the drop in turnover. The strength of the recovery expected for the second half of this year and for 2021 is based on the technical hypothesis that this pressure does not give rise to solvency problems that would cause many companies to fail and, by extension, unemployment to rise sustainably. The expected impact on public finances is proportional to the shock: the general government deficit could reach at least 7.5% of GDP and the debt at about 115% by the end of 2020. 
     

      

   7/04/2020
   State Aid and Support Measures
     
ECB announces package of temporary collateral easing measures   The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today adopted a package of temporary collateral easing measures to facilitate the availability of eligible collateral for Eurosystem counterparties to participate in liquidity providing operations, such as the targeted longer-term refinancing operations (TLTRO-III). The package is complementary to other measures recently announced by the ECB, including additional longer-term refinancing operations (LTROs) and the Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) as a response to the coronavirus emergency. The measures collectively support the provision of bank lending especially by easing the conditions at which credit claims are accepted as collateral. At the same time the Eurosystem is increasing its risk tolerance to support the provision of credit via its refinancing operations, particularly by lowering collateral valuation haircuts for all assets consistently.

        

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation de l'avenant n° 20 au Contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance
     
     
Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale prolongeant l'interdiction des visites dans les maisons de repos, les maisons de repos et de soins dans le cadre de mesures d'urgence pour limiter la propagation du Coronavirus - Covid-19 / Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende verlenging van het verbod op bezoeken aan rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen naar aanleiding van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken
     
     
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif aux activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative
     
     
Online safety in corona times: Febelfin launches research  

Fraudsters misuse the corona virus and current quarantine measures to trick and rob people online. There are a lot of false messages circulating, promoting masks and desinfecting gels, asking for gifts to hospitals or telling people that a loved one has been diagnosed with the coronavirus.

Febelfin would like to gain an insight into the scope of the phenomenon and the impact this has on the Belgian's online habits. Therefor Febelfin is launching a public inquiry together with research agency Indiville and online panel Bpact. Points in the questionaire:

 • the online behavior (working, buying, banking,…) of the Belgian during the quarantine period
 • the online feeling of security
 • getting in touch with phishing
 • confidence in digital banking

      

   Banking & Finance
     
     

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant aux organismes assureurs de la Communauté française une première avance trimestrielle pour couvrir les charges financières liées aux prix d'hébergement dépendant des hôpitaux universitaires / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een eerste kwartaalvoorschot om de financiële lasten gebonden aan de verblijfskosten die van de universitaire ziekenhuizen

     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant aux organismes assureurs de la Communauté française une première avance des frais d'administration liés aux missions relatives au prix d'hébergement des hôpitaux universitaires et aux conventions de revalidation dépendant des hôpitaux universitaires réalisées pour la Communauté français / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap van een eerste voorschot op de administratieve kosten in verband met de opdrachten uitgevoerd voor de Franse Gemeenschap betreffende de prijs van de huisvesting en de revalidatieovereenkomsten die van de universitaire ziekenhuizen afhangen
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant aux organismes assureurs de la Communauté française une première avance trimestrielle pour couvrir les charges financières liées aux conventions de revalidation dépendant des hôpitaux universitaires / Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning aan de verzekeringsinstellingen van de Franse Gemeenschap een eerste driemaandelijks voorschot om de financiële lasten te dekken die gebonden zijn aan de revalidatieovereenkomsten die van de universitaire ziekenhuizen afhangen
     
     
The National Bank urges insurers to temporarily suspend their dividend payments.  

In accordance with EIOPA's recommendations, the Bank strongly urges insurers to suspend their planned dividend payments until at least October 1, 2020. Furthermore, the Bank calls for a prudent and conservative attitude to variable pay and profit sharing.

      

   Tax & Social security
     
Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ - update 07/04/2020 coronamaatregel

      

   Real Estate
     
Omzendbrief OMG/W 2020/2 betreffende het tijdelijk verbod op uithuiszettingen omwille van de coronavirusmaatregelen
 

      

   6/04/2020
   State Aid and Support Measures
     
Coronavirus: Commission and European Investment Fund (part of EIB Group) unlock €8 billion in finance for 100,000 small and medium-sized businesses   The European Commission has unlocked €1 billion from the European Fund for Strategic Investments (EFSI) that will serve as a guarantee to the European Investment Fund (EIF), part of the European Investment Bank Group. This will allow the EIF to issue special guarantees to incentivise banks and other lenders to provide liquidity to at least 100,000 European SMEs and small mid-cap companies hit by the economic impact of the coronavirus pandemic, for an estimated available financing of €8 billion. Today's announcement fulfils the commitment in the Commission Communication of 13 March to bring immediate relief to hard-hit SMEs, with money able to flow already in April. It is part of the package of measures announced by the EIB Group on 16 March designed to rapidly mobilise support for Europe's SMEs and mid-caps.

        

   Regulatory - Environment
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/003 relatif au fonctionnement des organes communaux dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 / Volmachtbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering nr. 2020/003 betreffende de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19
     
     
Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven / Arrêté royal portant répartition partielle, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi du 23 mars 2020 ouvrant des crédits provisoires pour les mois d'avril, mai et juin 2020 pour l'année budgétaire 2020 et destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses 
     
     
Koninklijk besluit nr. 1 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties / Arrêté royal n° 1 portant sur la lutte contre le non-respect des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 par la mise en place de sanctions administratives communales
 

      

   Banking & Finance
     
ESMA report stresses impact of costs on retail investor benefits  

ESMA, the EU securities regulator, publishes its second annual statistical report on the cost and performance of retail investment products in the European Union (EU.)

One of the key findings in the report is the following:

 • Volatile returns: Average fund performance amounted to no more than +0.2% in 2018, while they were +8.3% in gross terms for a one-year investment in 2017. Currently, as the COVID-19 pandemic affects securities markets, fund investors should be prepared to see significant negative impacts on their portfolios
     

      

   4/04/2020
   Tax & Social Security
     
Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ - update 04/04/2020 coronamaatregel   Omwille van de corona-epidemie heeft de regering sinds 20 maart 2020 een aantal maatregelen genomen. Één van deze maatregelen betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020.
     

        

   3/04/2020
   Banking & Finance
     
Basel Committee sets out additional measures to alleviate the impact of Covid-19
     
     
Basel Committee and IOSCO announce deferral of final implementation phases of the margin requirements for non-centrally cleared derivatives  

The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and IOSCO continue to monitor the impact of the rapid spread of the coronavirus disease (Covid-19) on the global financial system. In light of the significant challenges posed by Covid-19, including the displacement of staff and the need for firms to focus resources on managing risks associated with current market volatility, BCBS and IOSCO have agreed to extend the deadline for completing the final two implementation phases of the margin requirements for non-centrally cleared derivatives, by one year. This extension will provide additional operational capacity for firms to respond to the immediate impact of Covid-19 and at the same time, facilitate covered entities to act diligently to comply with the requirements by the revised deadline.

     
     
Basel Committee and IOSCO announce deferral of final implementation phases of the margin requirements for non-centrally cleared derivatives  

The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) and the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) continue to monitor the impact of the rapid spread of the coronavirus disease (Covid-19) on the global financial system.

In light of the significant challenges posed by Covid-19, including the displacement of staff and the need for firms to focus resources on managing risks associated with current market volatility, the Committee and IOSCO have agreed to extend the deadline for completing the final two implementation phases of the margin requirements for non-centrally cleared derivatives, by one year. This extension will provide additional operational capacity for firms to respond to the immediate impact of Covid-19 and at the same time, facilitate covered entities to act diligently to comply with the requirements by the revised deadline.

   

   State Aid and Support Measures
     
     
EIB Group moves to scale up economic response to COVID-19 crisis   The Board of Directors of the EIB discussed the creation of a €25 billion guarantee fund to enable the EIB Group to scale up its support for companies in all 27 EU Member States by an additional up to €200 billion. This comes on top of an immediate support package of up to €40 billion announced in March. The Board prepared the proposal for the guarantee fund for discussion by the Eurogroup on the 7th of April 2020.
     
     
Coronavirus: Commission encourages and facilitates cross-border treatment of patients and deployment of medical staff  

The coronavirus pandemic is putting healthcare systems across the EU under unprecedented and increasing pressure. To support and encourage cross-border healthcare cooperation between national, regional and local authorities, the Commission has today issued practical guidance to Member States. Cooperation across borders can help ease the pressure on overburdened hospitals by transferring patients suffering from coronavirus for treatment in Member States where hospital places are available. The Commission will also support Member States or non-governmental organisations to send qualified teams of medical personnel to offer assistance across borders.

   

   Insolvency, restructuring and reorganisations
     
De Belgische ondernemingen oordelen dat de coronacrisis hun omzet met een derde reduceert  
De Belgische ondernemingen en zelfstandigen worden sterk getroffen door de coronacrisis. Op verzoek van de Economic Risk Management Group (ERMG) werd een enquête gehouden bij 4 725 in België gevestigde ondernemingen. Daaruit blijkt dat vier op de tien bevraagde ondernemingen hun omzet met meer dan 75 % zien dalen. De horeca, de sector van de kunst, amusement en recreatie alsook de handel ondervinden de grootste impact. Bovendien meldt 50 % van de ondernemingen liquiditeitsproblemen.

      

   Consumer Law and Trade Practices
     
Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen / Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif au remboursement des voyages à forfait annulés 

      

   Regulatory - Environment
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in het beleidsveld cultuur door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand instaurant certaines mesures temporaires dans le secteur politique de la culture dans le cadre de l'urgence civile en matière de santé publique en raison du coronavirus COVID-19
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de instrumenten van het Vlaamse woonbeleid ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus / Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures en faveur des instruments de la politique flamande du logement à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 / Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la redistribution de l'article budgétaire CB0-1CBG2AB-PR du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2020
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot het verlenen van tijdelijke afwijkingen van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid / Arrêté du Gouvernement flamand accordant des dérogations temporaires aux conditions environnementales générales et sectorielles de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement en cas d'urgence civile en matière de santé publique
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden jeugd en media door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand instaurant certaines mesures temporaires dans les domaines politiques de la jeunesse et des médias dans le cadre de l'urgence civile en matière de santé publique en raison du coronavirus COVID-19
     
     
Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. – Erratum / Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. - Erratum
     
     
Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken /  Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende noodmaatregelen inzake binnenvaart / Arrêté du Gouvernement flamand contenant des mesures d'urgence en matière de navigation intérieure
     
     
IOSCO Statement on Application of Accounting Standards during the COVID-19 Outbreak  

IOCSO supports a coordinated approach to the oversight of global markets, particularly in light of the COVID-19 outbreak. Accordingly, we have been closely engaged with the IASB and other regulators regarding the application of IFRS 9 in this context and we welcome the media releases and educational materials of these institutions as well as the expressions of support for the consistent and robust application of IFRS 9. Finally, we confirm our support for coordinated
implementation of the standards produced by independent standards setters and for the cooperative enforcement of those standards.

   

   Tax & Social security
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de geldigheidsduur van de dienstencheque en de tegemoetkoming door de overheid / Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, pour ce qui est de la durée de validité des titres-services et de l'intervention publique 
     

      

   2/04/2020
   Banking & Finance
     
ESMA updates its risk assessment in light of the COVID-19 pandemic   Corporate bond, government bond markets and a number of investment funds show signs of stress. Market infrastructures have continued to function in an orderly manner despite significant surges in trading activity, the use of circuit breakers and increases in derivatives margins.
     
     
ECB extends review of its monetary policy strategy until mid-2021  

The Governing Council of the European Central Bank (ECB) has decided to extend the timeline for the review of its monetary policy strategy. In the current situation, the decision-making bodies and staff of the ECB and the national central banks of the Eurosystem are focusing all their efforts on addressing the challenges posed by the coronavirus pandemic. The conclusion of the strategy review will therefore be postponed from the end of 2020 to mid-2021.

     

   

   State Aid and Support Measures
     
Coronavirus: the Commission mobilises all of its resources to protect lives and livelihoods  

Saving lives and supporting livelihoods in these times of acute crisis is paramount. The Commission is further increasing its response by proposing to set up a €100 billion solidarity instrument to help workers keep their incomes and help businesses stay afloat, called SURE. It is also proposing to redirect all available structural funds to the response to the coronavirus.

     
     
Agriculture and bioeconomy: EIB approves €700 million of financing under the Investment Plan for Europe amid coronavirus pandem   The European Investment Bank (EIB), the EU bank, announced the launch of a new financing initiative that aims to unlock close to €1.6 billion of investment in the agriculture and bioeconomy sector. The financing aims to support private companies operating throughout the value chains of production and processing of food, bio-based materials and bioenergy. It will be guaranteed by the EU budget under the European Fund for Strategic Investments (EFSI), which forms the financial pillar of the “Investment Plan for Europe”.
     

   

   Financial services - Regulatory
     
COVID-19: toelichtingen bij de toepassing van de MiFID II -bepalingen over het opnemen van telefoongesprekken  
 • als het voor een gereglementeerde onderneming in deze uitzonderlijke situatie onmogelijk blijkt om die telefoongesprekken op te nemen, moet zij alternatieve maatregelen overwegen om de risico’s te beheren die voortvloeien uit het feit dat de telefoongesprekken niet kunnen worden opgenomen. De onderneming zou bijvoorbeeld een verslag van het telefoongesprek kunnen opstellen, na de cliënt er vooraf van op de hoogte te hebben gebracht dat het telefoongesprek niet kan worden opgenomen en dat in plaats daarvan een verslag zal worden opgesteld;
 • een onderneming die in de onmogelijkheid zou verkeren om telefoongespreken op te nemen, en daarom voor alternatieve maatregelen zou opteren, zou haar toezicht op de telefonisch geplaatste orders moeten verscherpen. Daarnaast zou zij al het mogelijke moeten doen om het tijdelijke karakter van die alternatieve maatregelen te garanderen en om de telefoongesprekken waarin orders worden geplaatst, zo snel mogelijk weer op te nemen.

   

   Tax & Social Security
     
Aanvulling bij de RVA-uitkering voor tijdelijke werkloosheid ingevolge economische redenen of omwille van overmacht - update 02/04/2020 coronamaatregel  

Vele werkgevers vragen zich af of zij aan hun werknemers die ingevolge de covid-19 maatregelen niet kunnen werken en in tijdelijke werkloosheid geplaatst zijn, een aanvulling bij de RVA uitkering mogen toekennen zonder dat daarop bijdragen verschuldigd zijn.

Hierbij wordt bevestigd dat het algemene principe van toepassing blijft dat het mogelijk is een aanvulling toe te kennen zonder dat daarop bijdragen verschuldigd zijn (noch de gewone sociale bijdragen, noch de bijdragen in het kader van de zgn. Decava-regeling). De RSZ stelt als enige voorwaarde aangaande de hoogte van de aanvulling, dat de som van de RVA uitkering die de werknemer zal ontvangen en de aanvulling, dat deze niet tot gevolg mag hebben dat de werknemer netto meer zou ontvangen dan wanneer hij gewerkt had.

Dit wil zeggen dat:

 • er naast de uitkering van de RVA en eventuele supplementen zoals de 5,63 EUR per dag in het geval van 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht', ook rekening moet gehouden worden met aanvullingen die toegekend zullen worden door een Fonds voor bestaanszekerheid
 • de werkgever alle werknemers van dezelfde categorie gelijk moet behandelen; dit kan door 
  • ofwel tot een bepaald percentage van het nettoloon te compenseren
  • of door iedereen een forfaitair bedrag te betalen er rekening mee houdend dat ook de werknemers met de laagste lonen niet meer mogen ontvangen dan indien ze gewerkt zouden hebben
 • er rekening mag gehouden worden met het gemiddelde loon van de voorbije maanden als het gaat om werknemers met een variabel loon
 • er alleen rekening mag gehouden worden met het loon waarop socialezekeheidsbijdragen verschuldigd zijn; de aanvullingen mogen dus geen rekening houden met voordelen zoals maaltijdcheques, ....
 • netto niet wil zeggen dat men zich moet baseren op het netto maandloon en het netto bedrag van de aanvullingen en RVA-uitkering, maar dat men er rekening mee houdt dat op het loon, de RVA-uitkeringen en aanvullingen andere bedrijfsvoorheffingen gelden; als uitgangspunt kunnen dus best de respectievelijke bruto belastbare bedragen worden gehanteerd.

   

   Regulatory - Environment
     
     
Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de financiewet voor het begrotingsjaar 2020 van 20 december 2019 en bestemd tot het dekken van gerechtskosten en schadevergoedingen, achterstallige premies voor competentieontwikkeling, cybersecurity, investeringen in Defensie en andere diverse uitgaven / Arrêté royal portant répartition partielle, pour ce qui concerne des dédommagements et des frais de justice, du crédit provisionnel inscrit au programme 06-90-1 de la loi de finances pour l'année budgétaire 2020 du 20 décembre 2019 et destiné à couvrir des frais de justice et dédommagements, arriérés de primes de développement des compétences, cybersécurité, investissements en Défense et autres dépenses diverses
     
     
Arrêté n° 2020/001 du Collège réuni de la Commission communautaire commune de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et de la réglementation de la Commission communautaire commune ou adoptés en vertu de celle-ci / Volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan zijn ingevoerd
     
     
Arrêté n° 2020/001 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation bruxelloise ou adoptés en vertu de celle-ci / Volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd
     
     
Circulaire 2020/C/49 over de financiële tegemoetkoming in het kader van COVID-19 aan de aangesloten onthaalouders
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 12 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 4 du 18 mars 2020 suspendant temporairement l'exécution des décisions d'expulsions administratives et judiciaires / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 12 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 4 van 18 maart 2020 tot tijdelijke opschorting van de uitvoering van de beslissingen van administratieve en gerechtelijke uitzettingen
     
     
EBA publishes Guidelines on treatment of public and private moratoria in light of COVID-19 measures  

Following the publication of its statement on the application of the prudential framework regarding default, forbearance and IFRS9 in light of COVID-19 measures, the European Banking Authority (EBA) published today more detailed guidance on the criteria to be fulfilled by legislative and non-legislative moratoria applied before 30 June 2020. The aim of these Guidelines is to clarify the requirements for public and private moratoria, which if fulfilled, will help avoid the classification of exposures under the definition of forbearance or as defaulted under distressed restructuring.

The EBA sees the payment moratoria as effective tools to address short-term liquidity difficulties caused by the limited or suspended operation of many businesses and individuals resulting from the impact of COVID-19.

In this context, the Guidelines clarify that payment moratoria do not trigger classification as forbearance or distressed restructuring if the measures taken are based on the applicable national law or on an industry or sector-wide private initiative agreed and applied broadly by the relevant credit institutions.

     

   

   1/04/2020
   Banking & Finance
     
Insurance - new COVID-19 reporting and extension of OneGate and eCorporate due dates   Following the COVID-19 pandemic, the National Bank of Belgium today published circular NBB_2020_08 for the attention of the insurance and reinsurance sector, containing the new COVID-19 reporting and two communications NBB_2020_09 and NBB_2020_010 concerning the OneGate and eCorporate platforms, deferring in time the date of collection of certain quantitative and qualitative reports expected from insurance and reinsurance companies as well as certain reports expected from the authorised auditors.
     
     
Expectations regarding dividend distribution policy in the context of the management of the coronavirus (COVID-19)  

This Communication sets out the expectations of the Bank regarding the dividend distribution policy of credit institutions and groups of credit institutions that are under the direct supervision of the Bank, in light of the measures adopted to manage the impact of the coronavirus (COVID-19).

     
     
EIOPA urges insurers and intermediaries to continue to take actions to mitigate the impact of Coronavirus/COVID-19 on consumers  

EIOPA has issued today a statement to insurers and intermediaries, urging them to take steps to mitigate the impact of Coronavirus/COVID-19 on consumers.

With this statement, EIOPA specifically asks insurers and intermediaries to consider a number of different actions, taking into account developments relating to the Coronavirus/COVID-19 outbreak. These include:

 • Providing clear and timely information to consumers;
 • Keeping consumers informed about contingency measures that have been put in place;
 • Continuing to apply product oversight and governance requirements; and
 • Exercising flexibility in the treatment of consumers where reasonable and practical.
     
     
COVID-19: Savers stay calm and don't rush financial decisions  

Today, regulators are urging savers to keep calm and not rush to make any decisions about their pension in response to the coronavirus (Covid-19) pandemic.

The Pensions Regulator (TPR) and the Financial Conduct Authority (FCA), supported by The Money and Pensions Service (MaPS), say fears over the impact of the pandemic on markets and personal finances may make savers more vulnerable to scams or making a decision that could damage their long-term interests.

     

   

   Data Protection
     
In a communication dated 13 March 2020 - and updated on 20 March - the Belgian Data Protection Authority (DPA) published some guidelines addressing the issue of COVID-19 and the processing of personal data at work  

COVID-19 and processing of personal data at work

Please find a short selection of the questions answered by the DPA:

 • As an employer, can I perform systematic body temperature checks of workers and/or visitors?

Yes, mere temperature measurements are not considered as processing of personal data. If these measurements are not combined with the recording or processing of personal data, they do not fall within the scope of the GDPR.

 • As an employer, can I oblige my employees to complete a medical questionnaire or a questionnaire relating to recent trips?

No. Recent trips, as well as any symptoms shall only be reported on a voluntary basis.

 • As an employer, can I reveal the names of infected persons/workers to prevent the spread of the virus?

No, this is not allowed pursuant to the principles of confidentiality and proportionality of the GDPR. As an exception to the above, and under certain circumstances, you may communicate the names of the infected person to the company doctor or to the competent authorities.

 • As an employer, can I prohibit my employees from participating in meetings or gatherings with family or friends during their free time, or from travelling abroad?

As a general rule, no. The DPA points out that you may not take any measures that exceed the scope of labour law or the instructions of the competent authorities.

Future updates might be expected.

   

   Tax & Social Security
     
Tijdelijke werkloosheid en de gevolgen hiervan op andere rechten en plichten  

Wanneer u uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid ontvangt, kan dit een invloed hebben op de rechten of plichten die u hebt tegenover andere instellingen.

De RVA is niet bevoegd om te antwoorden op vragen over andere reglementering dan die van de werkloosheidsvergoeding of die van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Iedere instelling van sociale zekerheid zet zich in elk geval maximaal in om u zo goed mogelijk te informeren over zijn expertisedomein. Hieronder vindt u alvast enkele interessante websites.

   

   Regulatory - Environment
     
Décision de l'Administrateur général de l'AFMPS relative à diverses mesures urgentes concernant des médicaments spécifiques pour lutter contre la pénurie de médicaments dans le contexte de la pandémie de SARS-CoV-2 / Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG houdende diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie
     
     
Circulaire ministérielle relative aux implications de la crise du coronavirus sur les services de collecte et de gestion des déchets en Région de Bruxelles-Capitale, en cas, notamment, de manque de personnel / Ministeriële omzendbrief over de gevolgen van de coronaviruscrisis voor de diensten voor afvalinzameling en -beheer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name in geval van een tekort aan personeel
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het Covid-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de buitenschoolse opvang, in de opvang van zieke kinderen en in de preventieve gezinsondersteuning / Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus Covid-19 pour les familles et les organisateurs de l'accueil extrascolaire, de l'accueil d'enfants malades et du soutien préventif aux familles
     

   

   31/03/2020
   Banking & Finance
     
EBA provides additional clarity on measures to mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector  

In order to further mitigate the impact of COVID-19 on the EU banking sector, EBA has undertaken the following actions:

 • EBA has urged all banks to refrain from dividend distribution or share buybacks and to review their remuneration policies in light of the current economic situation to ensure that they are consistent with and promote sound and effective risk management. In particular, variable remunerations should be set at a conservative level;
 • EBA has urged competent and resolution authorities to apply a one-month flexibility for reports due between March and the end of May 2020 (with certain exceptions) and to apply flexibility in assessing institutions’ compliance with the publication deadlines for their Pillar 3 reports;
 • EBA has called upon NCAs to support financial institutions’ ongoing efforts by sharing information on emerging ML/TF risks.
     
     
Febelfin Q&A about payment delay mortgage loan  individuals   This Q&A by Febelfin aims to answer certain questions regarding the Belgian financial support system put in place for individuals if they were to run into problems due to the corona crisis. All details on the deferral of certain loans can be found in the Mortgage Loan Deferral Charter and the Corporate Loan Deferral Charter.
     
     
Charter betalingsuitstel hypothecair krediet  

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie van dit land. Dat zet druk op de financiële situatie van heel wat mensen. Velen onder hen dreigen namelijk hun job te verliezen of hebben een periode minder of zelfs helemaal geen inkomsten. Vaak neemt de afbetaling van het hypothecair krediet een flinke hap uit het gezindsbudget.

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben daarom aangekondigd om mensen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het hypothecair krediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.

In dit charter wordt dit engagement concreet ingevuld.

Het charter somt op:

 • wat betalingsuitstel exact inhoudt;
 • wie in aanmerking komt om betalingsuitstel te kunnen aanvragen;
 • welke vormen betalingsuitstel kan aannemen;
 • wanneer betalingsuitstel kan worden aangevraagd en tot wanneer het betalingsuitstel kan worden opgenomen.
     
     
Banken ondersteunen particulieren en ondernemingen financieel tijdens coronacrisis  

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie van dit land. Dat zet druk op de financiële situatie van heel wat mensen. Velen onder hen dreigen namelijk hun job te verliezen of hebben een periode minder of zelfs helemaal geen inkomsten. Tegelijkertijd blijven bepaalde financiële kosten en verplichtingen echter doorlopen.

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben daarom op 22 maart aangekondigd om particulieren en bedrijven financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het hypothecair krediet en het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximum zes maanden. De banken zullen geen dossier- of administratieve kosten aanrekenen voor het betalingsuitstel.

     

  

   Financial services - Regulatory
     
ESMA provides clarifications for best execution reports under MiFID II  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, is issuing a Public Statement to clarify issues regarding the publication by execution venues and firms of the general best execution reports required under RTS 27 and 28  of MiFID II, in light of the COVID-19 pandemic.

 

   Regulatory - Environment
     
Arrêté royal portant des mesures d'urgence en matières d'aides alimentaires à destination des publics cibles des centres publics d'action sociale / Koninklijk besluit houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
     

 

   30/03/2020
   Regulatory - Environment
     
     
Koninklijk besluit tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19 virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit. – Erratum / Arrêté royal visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté. - Erratum
     
     
Koninklijk besluit tot aanpassing van de procedures in het kader van tijdelijke werkloosheid omwille van het Covid-19-virus en tot wijziging van artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 mei 2019 tot wijziging van de artikelen 27, 51, 52bis, 58, 58/3 en 63 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot invoeging van de artikelen 36sexies, 63bis en 124bis in hetzelfde besluit / Arrêté royal visant à adapter les procédures dans le cadre du chômage temporaire dû au virus Covid-19 et à modifier l'article 10 de l'arrêté royal du 6 mai 2019 modifiant les articles 27, 51, 52bis, 58, 58/3 et 63 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant les articles 36sexies, 63bis et 124bis dans le même arrêté
     
     
Ministeriële omzendbrief GPI 94 betreffende de richtlijnen inzake de genomen maatregelen ter bestrijding van het virus COVID-19 / Circulaire ministérielle GPI 94 concernant les directives consécutives aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le virus COVID-19
     
     
Coronavirus: Commission presents practical guidance to ensure the free movement of critical workers  
Today, the Commission has issued new practical advice to ensure that mobile workers within the EU, in particular those in critical occupations to fight the coronavirus pandemic, can reach their workplace. This includes but is not limited to those working in the health care and food sectors, and other essential services like childcare, elderly care, and critical staff for utilities. Together with the Guidance on the implementation of the temporary restriction on non-essential travel to the EU also issued today, this responds to requests made by EU leaders on 26 March and seeks to address practical concerns of citizens and companies affected by the measures taken to limit the spread of the coronavirus, as well as of national authorities implementing the measures.

 

   State Aid and Support Measures
     
COVID-19 - Council adopts measures for immediate release of funds  

The EU is taking swift action to make available money to help tackle the effects of the COVID-19 pandemic.

The Council today adopted two legislative acts to quickly release funding from the EU budget for tackling the COVID-19 crisis. One of the acts amends the rules of the structural and investment funds, while the other extends the scope of the EU Solidarity Fund.

The Coronavirus Response Investment Initiative will give member states access to €37 billion of cohesion money to strengthen healthcare systems, as well as support small and medium-sized enterprises, short-term working schemes, and community-based services.

 

   Financial services - Regulatory
     
COVID-19: information for institutions for occupational retirement provision  

Having regard to the current coronavirus outbreak, the FSMA has, amongst others, recommended and reminded the institutions for occupational retirement provision (IORPs) :

(1) to comply with the regulatory requirements. However the FSMA intends to be flexible with respect to the deadlines for the adaptation of key documents such as the principles of the investment policy (SIP) ;

(2) where physical board meetings are not possible, the board of an IORP may deliberate by written procedure provided that the articles of association of the IORP allows the written procedure of the board of directors. In addition, the FSMA considers that a meeting held entirely by video conference or telephone conference can be assimilated to a "physical" meeting as it allows for an adversarial debate ;

(3) IORPs may be faced with practical issues when submitting to the FSMA files aimed at enabling the "fit & proper" assessment of the candidates for the appointment or reappointment as members of operational bodies or as heads of key functions. Under those circumstances, the FSMA notes that :

- as regards to the form, the signature can be replaced by a picture of the signature or by the words "completed truthfully and in good faith", followed by the full name of the person 'signing';

- as regards to the extract from the criminal record, if it is not possible to provide an excerpt from the municipality or from the FPS Justice, the FSMA provisionally accepts that the candidate sends a sworn statement of his or her situation/offences.

(4) the FSMA asks IORPs to inform it without delay where the valuation or trading of certain assets in their portfolio is suspended. In this respect, special attention should be paid to collective investment instruments which, given the current market circumstances, should be subject to special liquidity measures.

     
     
CEAOB emphasizes the important aspects regarding the impact of covid-19 on the audit of the financial statements  

The Committee of European Audit Oversight Bodies (CEAOB) published a press release on March 24, 2020 about the impact of Covid-19 on the audit of the financial statements.

The CEAOB highlights the following areas that are of high importance for the performance of ongoing audits:

(i) obtaining of sufficient appropriate audit evidence;
(ii) going concern;
(iii) subsequent events; and
(iv) reporting and communication.

     
     
   Banking & Finance
     
Payment delay credit: financial sector and government are working on a uniform approach for all banks  

People are given enough time to discuss payment delay with the banks, Febelfin, the Minister of Finance Alexander De Croo and the National Bank of Belgium announced on March 22, 2020, to support Belgian citizens and companies financially when they get into trouble due to the corona virus.

Febelfin is currently working hard with the entire financial sector and the government to flesh out this commitment with regard to mortgage loans and corporate loans. In this way, all banks can communicate uniformly to their customers and help them in the same way.

 

   29/03/2020
   Tax & Social Security
     
Coronavirus - bijkomende steunmaatregelen - btw-teruggaven voor alle maandaangiften van februari 2020, ingediend tot en met 3 april 2020  

Alle indieners van btw-maandaangiften - ook zij die géén vergunning maandelijkse teruggave hebben en die evenmin als ‘starter’ beschouwd worden - zullen onder de hierna vermelde voorwaarden een versnelde teruggave van het btw-krediet kunnen genieten op hun rekening-courant (met datum van uitwerking 31 maart 2020).

 • Voor alle maandindieners die van deze versnelde teruggaaf willen genieten (starters, vergunninghouders ‘maandelijkse teruggave’ en alle anderen) wordt de indieningstermijn voor de aangifte van februari 2020 gebracht op 3 april 2020.
 • Deze aangifte moet via Intervat worden ingediend.
 • De teruggave zal enkel gebeuren als het vakje ‘Aanvraag terugbetaling’ aangekruist is.
 • Tot en met 3 april 2020 kan de belastingplichtige via Intervat een verbeterende aangifte (PDF, 700.48 KB) (This hyperlink opens a new window) indienen om deze optie te wijzigen.
     

 

   27/03/2020
   Financial services - Regulatory
     
ESMA confirms application date of equity transparency calculations  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has decided to keep the date of application of the transparency calculations for equity instruments of 1 April 2020 unchanged.

ESMA has recently been asked by some stakeholders to postpone the date of application – required by MiFIDII/MiFIR to apply from 1 April, on the basis of the extraordinary market circumstances created by the COVID-19 pandemic. The application of new tick-sizes was cited as particularly problematic in the current environment. ESMA acknowledges the severity of the situation and is working to alleviate market participants’ burden to the maximum extent possible, as some recent publications show, in particular delaying the application of new obligations which require significant technological changes.

     
   Regulatory - Environment
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van termijnen en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Onroerend Erfgoed / Arrêté du Gouvernement flamand remédiant aux délais et aux obligations procédurales pendant une urgence civile au sein du secteur politique Patrimoine immobilier
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van artikel 2, § 2 van het koninklijk besluit van 26 augustus 1980 tot instelling van een controlemerk voor de melk / Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 26 août 1980 instituant une marque de contrôle pour le lait
     
     

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19 / Arrêté du Gouvernement flamand instaurant certaines mesures temporaires dans le sport dans le cadre de l'urgence civile de santé publique en raison du coronavirus COVID-19

     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de Vlaamse materialen- en bodemwetgeving / Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne la législation flamande en matière des matériaux et du sol
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de proceduretermijnen die gelden voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege / Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne les délais de procédure devant le Conseil du Contentieux des Permis et le Collège de maintien
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft ruimtelijke planning, complexe projecten, plan-milieueffectrapportage en leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten / Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de l'article 5 du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, en ce qui concerne la planification spatiale, les projets complexes, l'évaluation de l'incidence de plans sur l'environnement et les sites d'activité économique désaffectés et abandonnés
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot afwijking van artikel 13 en van artikel 19 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging / Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation aux articles 13 et 19 du décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et sépultures
     
     
Koninklijk besluit tot stopzetting van de kalenders die de termijnen bepalen voor de uitvoering van de procedures tot wijziging van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten en van de lijst van de vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen ten gevolge van de pandemie COVID-19 / Arrêté royal visant l'interruption des calendriers qui déterminent les délais pour l'exécution des procédures de modification de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables et de la liste des implants et dispositifs médicaux invasifs suite à la pandémie COVID-19
     
     
COVID-19 - investment fraud: more than ever, prudence is essential!  

Fraudsters are not hesitating to exploit the current COVID-19 situation. Beware, since the current climate is particularly propitious for these swindlers to create more victims.

With the confinement order, consumers are more exposed than ever to canvassing by fraudulent actors (emails, advertisements on the internet and social media, cold calling, etc.) whose speciality is to make promises that are too good to be true.

Given the effects of the coronavirus on the financial markets, 'miracle' investments that the fraudsters present as an alternative to 'traditional' investments may attract numerous would-be investors.

 
Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) (1) / Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) (1)
 
     
Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) (1) / Wet die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) (1)

 

   Banking & Finance
     
Governors and Heads of Supervision announce deferral of Basel III implementation to increase operational capacity of banks and supervisors to respond to Covid-19  

The Basel Committee's oversight body, the Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision (GHOS), has endorsed a set of measures to provide additional operational capacity for banks and supervisors to respond to the immediate financial stability priorities resulting from the impact of the coronavirus disease (Covid-19) on the global banking system.

The measures endorsed by the GHOS comprise essentially the granting of one additional year for the implementation of various outstanding Basel III standards.

 

   State Aid and Support Measures
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen voor de private en sociale huurmarkt ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus / Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures en faveur des marchés de location privé et social à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020
     
     
Wet tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen (1) / Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse (1)
     

 

   Tax & Social Security
     
Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een premie aan de cursist die een individuele beroepsopleiding volgde zoals vermeld in artikel 90 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding / Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une prime à l'apprenant qui a suivi une formation professionnelle individuelle telle que visée à l'article 90 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle
     

 

   26/03/2020
   Financial services - Regulatory
     
COVID-19 – maatregelen verzekeringssector  

De Belgische verzekeringssector gaat inspanningen leveren om de negatieve impact van de coronacrisis op de particulieren, gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te verzachten. De verzekeringsondernemingen gaan de volgende maanden soepel omgaan met klanten in nood en ervoor zorgen dat ze blijvend beschermd worden. Zopas bereikte de sectororganisatie hierover een akkoord dat mee gefaciliteerd werd door de Nationale Bank met de steun van de FSMA en de federale regering.

     
Securities regulators coordinate responses to COVID-19 through IOSCO   The International Organization of Securities Commissions, whose members regulate over 95% of the world’s capital markets, have been cooperating closely on their responses to the heightened volatility in capital markets resulting from the macroeconomic impact of COVID-19 on the global economy. The IOSCO Board is committed to ensuring that capital markets continue to function throughout this difficult period in an open and orderly manner to enable all participants to price and transfer risk across all traded asset classes. Importantly, continued functioning of equity, credit and funding markets supports the efforts of the real economy in dealing with the COVID19 crisis through access to funding and through the ability to hedge risks. To meet this objective, securities regulators are focused on the operational and financial resilience of market infrastructures, the operational capability of market users, and the continued flow of information to these markets. They are also providing the appropriate regulatory flexibility to help market participants address the challenges posed by COVID-19 while ensuring that market integrity and investor protection principles are maintained.
     
     
ESMA clarifies position on SFTR backloading  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has issued a revised version of its 19 March Public Statement on coordinated supervisory actions on the application of Securities Finance Transactions Regulation (SFTR).
The revised statement clarifies that SFTs concluded between 13 April 2020 and 13 July 2020 and SFTs subject to backloading under SFTR also fall within those issues in respect of which competent authorities are not expected to prioritise in their supervisory actions towards counterparties, entities responsible for reporting and investment firms in respect of their reporting obligations under SFTR or MiFIR and to generally apply their risk-based approach in the exercise of supervisory powers in their day-to-day enforcement of applicable legislation in this area in a proportionate manner.

     
     
   Banking & Finance
     
Ook de verzekeringssector levert inspanningen in de strijd tegen de sociaal-economische impact van de coronacrisis  

De Belgische verzekeringssector gaat inspanningen leveren om de negatieve impact van de coronacrisis op de particulieren, gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te verzachten. De verzekeringsondernemingen gaan de volgende maanden soepel omgaan met klanten in nood en ervoor zorgen dat ze blijvend beschermd worden. Zopas bereikte de sectororganisatie hierover een akkoord dat mee gefaciliteerd werd door de Nationale Bank met de steun van de FSMA en de federale regering.

     
     
COVID-19: impact op de genoteerde vennootschappen   De FSMA volgt de evolutie van de coronacrisis op de voet op en is voortdurend in dialoog met de verschillende belanghebbenden om de impact te beoordelen van deze crisis op de financiële markten. De FSMA begrijpt dat de coronacrisis de genoteerde vennootschappen voor grote uitdagingen plaatst, ook op het vlak van de naleving van hun informatieverplichtingen. Hierna geeft de FSMA haar standpunt over de vragen die haar hierover de voorbije dagen werden voorgelegd.
     
     
   State Aid and Support Measures
     
     
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale autorisant le versement des subventions relatives aux événements et activités annulés ou reportés en raison de la pandémie du coronavirus / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de storting van de subsidies voor evenementen en activiteiten die worden geannuleerd of uitgesteld wegens de coronaviruspandemie
     
     
Joint statement of the members of the European Council  

The European Council will continue to work along the five strands defined at their videoconferences on 10 and 17 March 2020 and do what is necessary to overcome the crisis.

 • Limiting the spread of the virus
 • Providing medical equipment
 • Promoting research
 • Tackling socio-economic consequences
 • Citizens stranded in third countries
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19 / Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19
     
     
   Tax & Social Security
     
Coronacrisis: check RSZ-uitstel  

Vorige vrijdag besliste de regering om een hele reeks werkgevers de mogelijkheid te bieden hun RSZ-betalingen vanaf 20 maart met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal uit te stellen tot 15 december 2020. Er zijn hierbij twee groepen:

 • Werkgevers waarvoor de RSZ dit uitstel automatisch toekent
 • Ondernemingen die hun sluiting zelf moeten melden
     
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 10 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions fiscales  / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen
     
     
   Regulatory - Environment
     

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant délégation de compétences en matière de passation, d'attribution et d'exécution des marchés publics relatifs au projet BeConnected à certains fonctionnaires dirigeants du Service public régional de Bruxelles (SPRB) et du Service régional de Bruxelles Fiscalité (SPRBF) / Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheden inzake de plaatsing, gunning en uitvoering van overheidsopdrachten met betrekking tot het project BeConnected aan sommige leidende ambtenaren van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit (GOBF)

     
     

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2020 relatif à l'octroi d'indemnités compensatoires dans le cadre des mesures contre le coronavirus COVID-19. – Erratum / Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 maart 2020 betreffende de toekenning van compensatievergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19. - Erratum

     
     
Circulaire relative aux conséquences des mesures sanitaires liées au Covid-19 sur les marchés publics wallons
     
 
Wetsvoorstel tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen. /  Proposition de loi donnant habilitation au Roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.
     
     
Wetsvoorstel dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I).  – Advies Raad van State – Aangenomen tekst / 
     
     
Coronavirus: Commission issues guidelines to protect critical European assets and technology in current crisis   The European Commission today issued guidelines to ensure a strong EU-wide approach to foreign investment screening in a time of public health crisis and related economic vulnerability. The aim is to preserve EU companies and critical assets, notably in areas such as health, medical research, biotechnology and infrastructures that are essential for our security and public order, without undermining the EU's general openness to foreign investment.
     
     

 

   25/03/2020
   Financial services - Regulatory
     
ESMA issues guidance on accounting implications of COVID-19  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has issued a Public Statement on some accounting implications of the economic support and relief measures adopted by EU Member States in response to the COVID-19 outbreak.

The measures include moratoria on repayment of loans and have an impact on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9.

     
     
Securities regulators coordinate responses to COVID-19 through IOSCO  

Members of the International Organization of Securities Commissions, who regulate over 95% of the world’s capital markets, are cooperating closely on their responses to the disruption in capital markets resulting from the macroeconomic impact of COVID-19 on the global economy.
The IOSCO Board is committed to ensuring that capital markets continue to function throughout this difficult period in an open and orderly manner to enable all participants to price and transfer risk across all traded asset classes. Importantly, continued functioning of equity, credit and funding markets supports the efforts of the real economy in dealing with the COVID-19 crisis through access to funding and through the ability to hedge risks. To meet this objective, securities regulators are focused on the operational and financial resilience of market infrastructures, the operational capability of market users, and the continued flow of information to these markets. They are also providing the appropriate regulatory flexibility to help market participants address the challenges posed by COVID-19 while ensuring that market integrity and investor protection principles are maintained.

     
     
   Banking & Finance
     
EBA provides clarity to banks and consumers on the application of the prudential framework in light of COVID-19 measures  

Following its call on 12 March 2020 to Competent Authorities to make use of the full flexibility provided for in the existing regulation, the European Banking Authority (EBA) issued today a second statement to explain a number of additional interpretative aspects on the functioning of the prudential framework in relation to the classification of loans in default, the identification of forborne exposures, and their accounting treatment. These clarifications will help ensure consistency and comparability in risk metrics across the whole EU banking sector, which are crucial to monitor the effects of the current crisis. The EBA also reminds financial institutions of their consumer protection obligations, temporarily lifts some reporting obligations for payment service providers (PSPs), and calls on PSPs to raise their contactless payment thresholds to the legal limit.

     

 

   24/03/2020
   Tax & Social Security
     
Geen btw op schenkingen medische hulpgoederen aan ziekenhuizen  

Bedrijven die voorraden van medische hulpgoederen schenken aan ziekenhuizen en zorginstellingen zijn daarop geen btw verschuldigd. Dat heeft vicepremier en minister van Financiën Alexander De Croo beslist. Ook de productie en schenking van medische hulpgoederen zal in rekening kunnen worden gebracht als beroepskost. Minister Philippe De Backer, die de task force medische hulpgoederen leidt, is tevreden met de beslissing.

Concreet: een gift van medische hulpgoederen aan ziekenhuizen en zorginstellingen zal geen aanleiding geven tot de opeisbaarheid van btw. In normale omstandigheden kan btw enkel worden afgetrokken bij verkoop van goederen, niet bij schenking. Ook wanneer men tijdelijk extra kosten maakt voor bijvoorbeeld de productie van medisch hulpgoederen zal men deze kunnen inbrengen als beroepskosten.

     
Circulaire 2020/C/46  

Circulaire 2020/C/46 over het schenken van goederen aan bepaalde instellingen en giften in natura
Deze circulaire handelt over een tijdelijke maatregel die wordt genomen in het kader van het bestrijden van COVID-19 (Coronavirus) wat het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen aan bepaalde instellingen betreft en de gevolgen ervan op het stuk van de btw, de VenB en de BNI/ven. Verder bespreekt deze circulaire ook een tijdelijke maatregel inzake giften in natura die in dezelfde context gebeuren.

Circulaire 2020/C/46 concernant les dons de biens à certains établissements et les dons en nature
Cette circulaire porte sur une mesure temporaire prise dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 (Coronavirus) en ce qui concerne la fourniture gratuite de dispositifs médicaux à certains établissements et leurs implications en matière de TVA, d’ISoc et d’INR/soc. Cette circulaire traite également d’une mesure temporaire en ce qui concerne les dons en nature qui ont lieu dans le même contexte.

     
     
     
   Financial Services - Regulatory
     
Special instructions to intermediaries and lenders in connection with COVID-19  

Special instructions to intermThe FSMA, as financial supervisor, is closely following the development of the situation and of the government measures adopted to prevent further spread of the epidemic our country and the rest of the world are currently facing.

As regards the specific activities of intermediaries and lenders under its supervision, the FSMA wishes to emphasize or repeat a number of points.ediaries and lenders in connection with COVID-19

   

 

   Regulatory - Environment
     
 
Besluit van de Vlaamse Regering tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang  / Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la lutte contre les effets négatifs du virus COVID-19 pour les familles et les organisateurs dans l'accueil des enfants
 
 
Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning
     
 
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 6 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 6 betreffende de vergaderingen van de gemeente- en provinciecolleges en beheersorganen, van de autonome gemeentebedrijven, van de autonome provinciebedrijven, van de projectverenigingen en de intercommunales
     
 
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 7 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et des conseils d'administration et organes de gestion des Associations / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 7 betreffende de vergaderingen van de vaste bureaus van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en van de raden van bestuur van de Verenigingen
 
     
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 8 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège provincial / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 8 betreffende de uitoefening door het provinciecollege van de bevoegdheden toegekend aan de provincieraad bij artikel L2212-32 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie
     
 
Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 9 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent / Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 9 betreffende de uitoefening door het vast bureau van de bevoegdheden toegekend aan de raad voor maatschappelijk welzijn bij artikel 24 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
 
     

 

   23/03/2020
   Regulatory - Environment
     
Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken / Arrêté ministériel portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 
 
 
Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie op grond van boek XVIII van het Wetboek van economisch recht / Arrêté ministériel portant des mesures particulières dans le cadre la pandémie de SRAS-CoV-2 basées sur le livre XVIII du Code de droit économique
 
 
Coronavirus: Commission presents practical guidance to ensure continuous flow of goods across EU via green lanes   The Commission issued new practical advice on how to implement its Guidelines for border management, in order to keep freight moving across the EU during the current pandemic. To ensure that EU-wide supply chains continue to operate, Member States are requested to designate, without delay, all the relevant internal border-crossing points on the trans-European transport network (TEN-T) as ‘green lane' border crossings. The green lane border crossings should be open to all freight vehicles, whatever goods they are carrying. Crossing the border, including any checks and health screening, should not take more than 15 minutes.

 

   Banking & Finance
     
Banken werken volop aan snelle praktische uitwerking van de genomen maatregelen  

Gisteren kondigde minister van Financiën Alexander De Croo, samen met Febelfin en de Nationale Bank van België, een aantal maatregelen aan om de Belgische economie te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Zowel particulieren als ondernemingen kunnen hierop een beroep doen als zij in financiële problemen dreigen te komen door de crisis.

Deze maatregelen worden momenteel in een Ministerieel Besluit gegoten en gaan van kracht vanaf vrijdag 27 maart. De banken werken volop aan de uitwerking van de praktische gevolgen van dit besluit. Zij stellen alles in het werk om hun systemen hier vanaf 27 maart op afgesteld te hebben en de aangekondigde maatregelen effectief in de praktijk te kunnen omzetten.

   
 
   Financial Services - Regulatory
     
Statement on UK markets  

The FCA continues closely to monitor market activity, including short selling activity. Aggregate net short selling activity reported to FCA is low as a percentage of total market activity and has decreased in recent days. It will continue to fluctuate, but there is no evidence that short selling has been the driver of recent market falls.

   
 
   State Aid and Support Measures
     
Coronavirus: Commission bid to ensure supply of personal protective equipment for the EU proves successful  

The joint procurement of personal protective equipment launched by the European Commission to address the coronavirus crisis has proven successful.

Producers made offers covering and in some cases even exceeding the quantities requested by the Member States that take part in the procurement, for every single item requested. The joint procurement covers masks type 2 and 3, gloves, goggles, face-shields, surgical masks and overalls.

This provides reassurance that hospitals, healthcare professionals, care homes and people that need it will have the necessary equipment to protect them from the virus and to limit its spread.

     
     
Statement of EU ministers of finance on the Stability and Growth Pact in light of the COVID-19 crisis   Ministers of Finance of the Member States of the EU agree with the assessment of the Commission, as set out in its Communication of 20 March 2020, that the conditions for the use of the general escape clause of the EU fiscal framework – a severe economic downturn in the euro area or the Union as a whole – are fulfilled.
     
     
     
   Tax & Social Security
     
Circulaire 2020/C/45  

Circulaire 2020/C/45 over de gevolgen van de crisis door het virus Covid-19 voor de toepassing van de vrijstellingsvoorwaarden van de waardeverminderingen op handelsvorderingen.
Deze circulaire bevestigt dat de crisis door het virus Covid-19 kan worden beschouwd als een bijzondere omstandigheid die de vrijstelling rechtvaardigt van waardeverminderingen op handelsvorderingen.

Circulaire 2020/C/45 relative à l’incidence de la crise du virus Covid-19 dans l’interprétation des conditions d’exonération des réductions de valeur sur créances commerciales.
Cette circulaire confirme que la crise du virus Covid-19 peut être considérée comme une circonstance particulière justifiant l’exonération de réductions de valeur sur créances commerciales.

     

 

   22/03/2020
   Banking & Finance
     
Garantieregeling voor particulieren en bedrijven getroffen door coronacrisis  

De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector slaan de handen in elkaar om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven in stand te houden.

 

   State Aid and Support Measures
     
Banken en overheid treffen maatregelen om bedrijven en particulieren financieel zo goed mogelijk bij te staan in coronacrisis  

De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector slaan de handen in elkaar om de kredietverlening aan particulieren, zelfstandigen en bedrijven te ondersteunen.

De coronacrisis raakt ons land in al zijn facetten: maatschappelijk, sociaal en economisch. Ook de ondernemerswereld is bijzonder hard getroffen. Onder meer problemen met de toevoer van grondstoffen, sterk afgenomen verkoopcijfers en verplichte sluitingen – in combinatie met het doorlopen van bepaalde financiële kosten en verplichtingen - leiden ertoe dat de meeste bedrijven momenteel door een heel moeilijke periode gaan. Vanzelfsprekend heeft dit ook een impact op de vele mensen die ze tewerkstellen.

     

 

   21/03/2020
   Regulatory - Environment
     
Wetsvoorstel dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19. / Proposition de loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19.
     

 

   20/03/2020
   Financial Services - Regulatory
     
ESMA extends consultations response dates  

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, has decided to extend the response date for all ongoing consultations with a closing date on, or after, 16 March by four weeks.

The outbreak of the COVID-19 impacted significantly the activities of all market stakeholders imposing a reprioritisation of efforts to address the crisis and in such circumstances, ESMA has found it appropriate to ensure that input to consultation papers is not altered by the ability of stakeholders to provide responses.

     
     
ESMA sets out approach on MiFIR tick-size regime for systematic internalisers   The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU’s securities markets regulator, is issuing a Public Statement to ensure coordinated supervisory actions by national competent authorities (NCAs) on the application of the new tick-size regime for systematic internalisers under the Markets in Financial Instruments Regulation (MiFIR) and the Investment Firms Regulation (IFR). This approach is needed in response to developments related to the COVID-19 pandemic and the related actions taken by the EU Member States.
     

 

   Banking & Finance
     
Coordinated central bank action to further enhance the provision of US dollar liquidity  
 • ECB and other major central banks to offer 7-day US dollar operations on a daily basis
 • Operations with 84-day maturity continue to be offered weekly
 • New frequency effective as of 23 March 2020, to remain in place for as long as appropriate to support smooth functioning of US dollar funding markets
     
   Tax & Social Security
     
Tweede pakket steunmaatregelen voor werknemers, ondernemers en bedrijven: een overzicht  
De Ministerraad heeft bijkomende maatregelen goedgekeurd om de gevolgen van de coronacrisis te verlichten. Deze nieuwe steunmaatregelen zijn een aanvulling op de tien maatregelen die twee weken geleden werden aangekondigd.
     
   Regulatory - Environment
     
EIOPA issues Recommendations on supervisory flexibility regarding deadlines of supervisory reporting and public disclosure by insurers  
Today, the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) has issued Recommendations addressed to national competent authorities on supervisory flexibility regarding the deadline of supervisory reporting and public disclosure in light of the Coronavirus/COVID-19 pandemic.
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid / Arrêté du Gouvernement flamand établissant l'urgence civile en matière de santé publique, telle que mentionnée dans le décret du 20 mars 2020 contenant les mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique.
     
     
Besluit van de Vlaamse Regering houdende toepassing van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 houdende afwijkingen op de gewestelijke vergunningsplicht in geval van civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid op het decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van "Toerisme voor Allen" en hun uitvoeringsbesluiten / Arrêté du Gouvernement flamand appliquant l'article 5 du décret du 20 mars 2020 portant dérogations à l'obligation d'autorisation régionale en cas d'urgence civile en matière de santé publique au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique et au décret du 18 juillet 2003 relatif aux résidences et associations actives dans le cadre de « Toerisme voor Allen » et à leurs arrêtés d'exécution.
     
     
COVID-19: Council agrees its position on helping airlines by suspending slot requirements   The EU is taking urgent measures to suspend temporarily the airport slot requirements which oblige airlines to use at least 80% of their take-off and landing slots in order to keep them the following year. Today, member states’ ambassadors in the Council’s Permanent Representatives Committee approved a mandate for the presidency to negotiate with the European Parliament a proposal to waive this ‘use it or lose it’ rule until 24 October 2020 to help air carriers cope with the sharp drop in demand caused by the coronavirus outbreak and the measures to contain it.
     

 

   19/03/2020
   Financial services - Regulatory
     
New Belgian rules banning short selling  

The FSMA has added additional guidance with respect to its short selling rules (see yesterday’s alert):

 • The FSMA confirms that it is prohibited to “entering into a short sale which might constitute or increase a net short position on stocks admitted to trading to Belgian trading venues”
 • This includes “any transaction which creates, or relates to, a financial instrument and where the effect or one of the effects of that transaction is to confer a financial advantage on the natural or legal person in the event of a decrease in the price or value of another financial instrument”
 • The rules have taken effect on 18 March 2020 and are extended to 17 April 2020
 • The ban applies regardless of the place where the transaction is executed (i.e. on a trading venue or OTC)
 • The measure is only applicable to companies listed on Euronext Brussels and Euronext Growth where the FSMA is the national competent authority for the most relevant market (MRM)
 • The ban applies to index-related instruments only if the shares represent more than 20% of the index weight. The ban does not apply to the activity of market making
     
     

ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP)

 

 The ECB decided the following:

 • To launch a new temporary asset purchase programme of private and public sector securities to counter the serious risks to the monetary policy transmission mechanism and the outlook for the euro area posed by the outbreak and escalating diffusion of the coronavirus, COVID-19. This new Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) will have an overall envelope of €750 billion. Purchases will be conducted until the end of 2020 and will include all the asset categories eligible under the existing asset purchase programme (APP). For th